Điều lệ hội chữ thập đỏ việt nam

ra mắt

tổ chức cơ cấu tổ chức tin tức - Sự khiếu nại chuyển động Hội Văn bạn dạng

*

cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Truyền thống Hội Chữ thập đỏ việt nam - DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG COVID-19 - DANH SÁCH ỦNG HỘ MIỀN TRUNG
- lựa chọn Website - tp sài thành Giải phóng Tạp chí cộng sản Tạp chí thành lập Đảng Báo dân chúng Báo bạn trẻ Báo Tuổi trẻ chính phủ
*

*

màu chữ cỡ chữ
*
*

IV. VIỆC RÚT TÊN, XÓA TÊN, BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC VÀ BAN KIỂM TRA CÁC CẤP HỘI1. Bài toán rút tên, xóa tên

a) việc rút tên so với ủy viên Ban Chấp hành, Ban kiểm tra khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác làm việc do Ban Chấp hành cùng cấp ra quyết định cho rút thương hiệu vào kỳ họp sớm nhất và report Hội cấp cho trên trực tiếp. Trường đúng theo ủy viên Ban Chấp hành là chỉ đạo Hội, mang lại tuổi ngủ hưu nếu được cấp ủy Đảng cùng cấp yêu cầu bởi văn bạn dạng tiếp tục công tác thì Ban thường xuyên vụ cấp Hội báo cáo Ban Chấp hành tại họp báo hội nghị gần tốt nhất xem xét, quyết định.

Bạn đang xem: Điều lệ hội chữ thập đỏ việt nam

b) bài toán xóa tên so với ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra phạm luật kỷ luật không hề đủ uy tín để giữ dùng cho đó thì Ban Chấp hành cấp đó thống tuyệt nhất và đề nghị Ban thường vụ Hội cung cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

c) Trường hòa hợp rút tên hoặc xóa tên khỏi Ban Chấp hành thì ko còn là ủy viên Ban hay vụ và không hề giữ những chức danh lãnh đạo Hội (nếu có).

2. Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ, thường xuyên trực, Ban Kiểm tra những cấp Hội

2.1. Các trường hợp thai bổ sung:

a) thai thay thế, bổ sung cập nhật ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ, hay trực, ban soát sổ khi khuyết những chức danh đó bởi vì nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc có nguyên nhân khác.

b) bầu chưa đủ số lượng do đại hội quyết định.

c) thai thêm ủy viên Ban Chấp hành ngoài con số do đại hội đã quyết định.

2.2. Nguyên tắc bầu bổ sung:

a) số lượng ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung trong nhiệm kỳ không quá 1/3 (một phần ba) con số do đại hội quyết định.

b) bầu thêm ủy viên Ban Chấp hành ngoài con số đã được Đại hội biểu quyết trải qua trong nhiệm kỳ ko được quá 10% (mười phần trăm) số ủy viên Ban Chấp hành bởi vì đại hội quyết định. Bài toán bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban hay vụ, thường xuyên trực, Ban kiểm tra do họp báo hội nghị Ban Chấp hành luận bàn quyết định.

2.3. Câu hỏi kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội, lãnh đạo ban kiểm tra: lúc khuyết chức danh lãnh đạo nào thì Ban Chấp hành bầu bổ sung chức danh chỉ huy đó trong những các uỷ viên Ban thường xuyên vụ, Ban bình chọn hoặc từ mối cung cấp nhân sự vì cấp ủy Đảng cùng cấp giới thiệu. Trước khi tiến hành bầu nên được sự thống duy nhất của Hội cấp cho trên trực tiếp.

2.4. Bổ sung cập nhật người không phải là uỷ viên Ban Chấp hành vào Ban thường xuyên vụ, thường xuyên trực:Ban Chấp hành bầu bổ sung người đó vào Ban Chấp hành sau đó bầu vào Ban thường xuyên vụ cùng bầu chức danh trong sở tại Hội.

2.5. Quy trình bầu bổ sung cập nhật ủy viên Ban Chấp hành, Ban hay vụ, hay trực, Ban soát sổ của cấp Hội triển khai theo quy trình bầu ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thường trực, Ban đánh giá của cấp Hội.

2.6. Làm hồ sơ nhân sự được bầu bổ sung kèm theo biên bạn dạng bầu, biên bạn dạng họp Ban Chấp hành và lý kế hoạch trích ngang của bạn được thai được nhờ cất hộ về Ban hay vụ Hội cấp cho trên trực tiếp để xem xét, ra quyết định công nhận.

V. CHỦ TỊCH DANH DỰ CỦA CẤP HỘI

1. Những cấp Hội đ­ược mời chủ tịch danh dự.

2. Vấn đề mời quản trị danh dự cấp cho nào vì Đại hội hoặc Ban Chấp hành cung cấp đó quyết định. Thời gian cai quản tịch danh dự của Hội cấp nào là thời hạn nhiệm kỳ Đại hội của cung cấp đó.

3. Các cấp Hội sau khi mời được quản trị danh dự thì báo cáo với Hội cấp cho trên.

Phần lắp thêm haiHỘI VIÊN, TÌNH NGUYỆN VIÊNVÀ THANH, THIẾU NIÊN CHỮ THẬP ĐỎI. HỘI VIÊN CỦA HỘI1. Hội viên: Công dân vn đủ 16 tuổi trở lên, đồng tình Điều lệ Hội, từ bỏ nguyện kéo Hội, đóng hội phí, gia nhập sinh hoạt ở một tổ chức của Hội được thừa nhận là hội viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.2. Hội viên danh dự: là người dân có uy tín, trọng tâm huyết, có đk tham gia công tác nhân đạo, được cung cấp Hội mời làm cho hội viên danh dự của Hội. Hội viên danh dự có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cung cấp ủy đảng, bao gồm quyền, những tổ chức khác cùng nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia buổi giao lưu của Hội. Hội viên danh dự không hẳn đóng hội chi phí và không thâm nhập biểu quyết các vấn đề của Hội.3. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và nhiệm vụ của hội viên

a) Chấp hành Điều lệ và các nghị quyết của Hội; tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội trong số tầng lớp nhân dân; giúp sức và vận động giúp đỡ những người khó khăn; tham gia thành lập Hội vững vàng mạnh; liên tục tham gia sinh hoạt, chuyển động Hội; đoàn kết giúp sức lẫn nhau khi chạm chán khó khăn.

b) Được ứng cử, đề cử vào ban chỉ huy Hội.

c) Được đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát và đo lường các các bước của Hội.

d) Được sinh hoạt, hoạt động, được cung cấp tin về Hội.

e) Được Hội bảo vệ quyền và tiện ích chính đáng, hợp pháp và giúp đỡ khi gặp khó khăn.

g) Đóng hội tổn phí theo quy định.

h) trong những khi tham gia vận động Chữ thập đỏ, hội viên bị thiệt hại về tài sản, tổn sợ hãi về mức độ khỏe, tính mạng con người thì được Hội Chữ thập đỏ những cấp ý kiến đề xuất giải quyết chế độ theo phép tắc của pháp luật.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh và câu hỏi xét công nhận hội viên

4.1. Điều kiện với tiêu chuẩn:

a) Là công dân việt nam từ đầy đủ 16 tuổi trở lên;

b) từ bỏ nguyện tham gia Hội và tán thành Điều lệ Hội;

c) từ bỏ nguyện tham gia sinh hoạt trong một nhóm chức của Hội và triển khai nhiệm vụ của hội viên, có đk thường xuyên tham gia buổi giao lưu của Hội, đóng góp hội mức giá đầy đủ.

4.2. Câu hỏi xét thừa nhận hội viên:

a) người dân có nguyện vọng dấn mình vào Hội, trình diễn với tổ trưởng hoặc bỏ ra hội trưởng. Tổ trưởng hoặc chi hội trưởng lập danh sách những người có nguyện vọng bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn vào Hội báo cáo Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ đại lý để thông qua tại buổi họp gần nhất.

b) sau khi được Ban hay vụ Hội đại lý công nhận, tổ trưởng hoặc đưa ra hội trưởng ghi tên hội viên vào sổ hội viên, thông tin và trao thẻ đến hội viên.c) những người vi phi pháp luật với đang trong thời gian điều tra, xem xét của những cơ quan điều khoản hoặc sẽ trong thời hạn thi hành án thì ko xem xét, thừa nhận hội viên.5. Thủ tục chuyển và chào đón sinh hoạt hội viên

a) giấy tờ thủ tục chuyển ở hội viên: hội viên khi đưa sinh hoạt thì report với Ban Chấp hành Hội cơ sở nơi sẽ sinh hoạt. Ban Chấp hành Hội cơ sở cấp giấy reviews chuyển nghỉ ngơi và xác thực thời gian hội viên đóng hội phí.

b) Thủ tục mừng đón sinh hoạt hội viên: hội viên trình giấy giới thiệu của Ban chấp hành Hội cơ sở nơi làm việc cũ với Ban chấp hành Hội nơi new đến để được reviews tham gia sinh hoạt, xác thực thời gian liên tục đóng hội phí, đề tên hội viên vào list hội viên.6. Công tác thống trị hội viên

6.1. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội cơ sở:

a) thâu tóm kịp thời cốt truyện tư tưởng, hoài vọng của hội viên; mày mò năng lực, điều kiện, hoàn cảnh bạn dạng thân và mái ấm gia đình hội viên.

b) chuyên lo, bảo đảm an toàn quyền và lợi ích chính đáng, phù hợp pháp của hội viên, giúp sức hội viên khi chạm mặt khó khăn.

c) thường niên đánh giá, phân nhiều loại hội viên.

6.2. Phép tắc sổ sách cai quản và định kỳ báo cáo về tình hình hội viên:

a) Ban Chấp hành từ chi hội lập sổ ghi list hội viên, sổ thu hội phí tổn và report Hội cấp cho trên trực tiếp.

b) Định kỳ 6 mon một lần, Ban thường vụ Hội cơ sở báo cáo tình hình hội viên cùng với Ban thường xuyên vụ Hội cấp cho huyện, Ban thường vụ Hội cấp cho huyện report tình hình hội viên cùng với Hội cấp cho tỉnh. Định kỳ hàng năm, tỉnh, thành Hội báo cáo tình hình hội viên với tw Hội.

6.3. Vấn đề rút và xoá tên khỏi danh sách hội viên:

a) Rút tên: hội viên đưa sinh hoạt đi chỗ khác, hội viên qua đời, hội viên không có nguyện vọng hoặc không tồn tại điều kiện tiếp tục tham gia công tác Hội do Ban Chấp hành chi hội báo cáo với Ban Chấp hành Hội các đại lý quyết định.

Xem thêm: 55+ Mẫu Nhà 2 Tầng Mái Thái Đơn Giản Đẹp Hiện Đại, Mẫu Bản Vẽ Thiết Kế Nhà 2 Tầng

b) Xoá tên: hội viên ko chấp hành Nghị quyết, Điều lệ Hội với không xong xuôi nhiệm vụ được hội phân công, không đóng góp hội giá tiền quá 3 tháng được hội đề cập nhở nhiều lần. Ban chấp hành chi hội report Hội cơ sở quyết định.

c) Trường đúng theo hội viên hay xuyên đi học tập, lao động, công tác ở xa không thực sự 01 năm, trong thời gian đó hội viên có report với Ban Chấp hành đưa ra hội cùng sau mỗi đợt trở về vẫn thâm nhập sinh hoạt, đóng góp hội phí không thiếu thốn và có góp phần cho hoạt động của chi hội thì không coi là bỏ sinh hoạt với không xoá tên trong list hội viên.

7. Thẻ hội viên và huy hiệu Hội7.1. Huy hiệu Hội: cán bộ, hội viên đeo huy hiệu Hội vào các thời điểm dịp lễ của Hội và trong số sinh hoạt, buổi giao lưu của Hội.7.2. Thẻ Hội viên:

a) Thẻ hội viên có giá trị ghi nhận tư phương pháp hội viên do trung ương Hội thống duy nhất phát hành; tỉnh, thành Hội cai quản và khuyên bảo trao thẻ hội viên.

b) Hội viên được cấp thẻ chậm chạp nhất không thực sự 3 tháng tính từ lúc ngày được công nhận là hội viên. Thẻ hội viên được dùng để đăng cam kết tham gia sinh hoạt Hội với xuất trình khi cần. Hội viên ko được cho những người khác mượn thẻ.

c) Hội viên sau khoản thời gian rút tên được giữ lại thẻ làm cho kỷ niệm. Hội viên bị xóa tên, bị kỷ phương pháp khai trừ thì bị thu hồi thẻ. Ban thường xuyên vụ Hội cơ sở tịch thu thẻ với hủy thẻ theo quy định. Hội viên áp dụng thẻ sai mục tiêu thì tuỳ cường độ vi phạm sẽ bị xem xét, cách xử trí kỷ cơ chế theo nguyên lý của Hội.

II. TÌNH NGUYỆN VIÊN CHỮ THẬP ĐỎ1. Tình nguyện viên Chữ thập đỏlà công dân vn từ đủ 18 tuổi trở lên, tuân thủ Điều lệ Hội, những nguyên tắc cơ bạn dạng của phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ nước ngoài và các quy định tại quy chế tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam; có khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động nhân đạo bởi vì Hội tổ chức. Tự nguyện viên Chữ thập đỏ rất có thể là hội viên hoặc không phải là hội viên; từ bỏ nguyện đk tham gia các hoạt động chữ thập đỏ tương xứng với khả năng, đk của bạn dạng thân và đáp ứng nhu cầu các nhiệm vụ cụ thể của cấp cho Hội, vị trí tình nguyện viên Chữ thập đỏ sinh sống, công tác.2. Tiêu chuẩn tình nguyện viên chữ thập đỏ

a) trường đoản cú nguyện tham gia các hoạt động chữ thập đỏ do những cấp Hội tổ chức;

b) bao gồm khả năng, đk tham gia các vận động chữ thập đỏ, đáp ứng các nhiệm vụ rõ ràng của cấp cho Hội vị trí tình nguyện viên đăng ký hoạt động;

c) vâng lệnh Luật chuyển động chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các nguyên tắc cơ bản của trào lưu Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, pháp luật ở trong nhà nước vn và những quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động vui chơi của tình nguyện viên chữ thập đỏ.

d) thiếu thốn niên, tuổi teen dưới 18 tuổi và fan cao tuổi tự nguyện tham gia vận động chữ thập đỏ, thực hiện theo chế độ Lao hễ và Luật bạn cao tuổi.

e) Trường thích hợp người quốc tế tình nguyện tham gia vận động chữ thập đỏ trên Việt Nam, triển khai theo cơ chế của pháp luật Việt Nam.

3. Trọng trách của tình nguyện viên Chữ thập đỏ

a) Chấp hành sự cai quản lý, phân công trọng trách của chỉ huy Đội tình nguyện viên, cung cấp Hội thống trị trực tiếp và những quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ;

b) Tuyên truyền, bảo đảm an toàn và nâng cao uy tín của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đảm bảo an toàn Biểu tượng Chữ thập đỏ và hình mẫu Chữ thập đỏ Việt Nam;

c) thâm nhập các chuyển động do Hội Chữ thập đỏ nước ta tổ chức; vận động góp phần và trực tiếp góp sức công sức, trí tuệ, uy tín, kỹ năng, tiền, hàng đến các vận động chữ thập đỏ theo kĩ năng và điều kiện của mình;

d) Sinh hoạt chu kỳ theo đội, nhóm tình nguyện chữ thập đỏ; tin báo cho cung cấp Hội thống trị trực tiếp về nhân thân, về việc phụ trách nhiệm vụ, và công dụng thực hiện trách nhiệm được giao;

e) Rèn luyện kiến thức, kĩ năng chuyên môn nhằm đáp ứng tốt nhất có thể các trách nhiệm được giao; phối hợp trong và quanh đó lực lượng của Hội khi triển khai nhiệm vụ tình nguyện; khuyến nghị với cung cấp Hội phần đông sáng kiến, giải pháp cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ;

g) xuất hiện kịp thời, đáp ứng nhanh tuyệt nhất các vận động chữ thập đỏ ra mắt trên địa bàn;

h) Tham gia xây cất kế hoạch buổi giao lưu của Đội tình nguyện viên;i) Tuỳ đk và khả năng, tự nguyện viên chữ thập đỏ có trọng trách tham gia vận động và xây dựng tổ chức cơ sở Hội.4. Quyền hạn của tình nguyện viên Chữ thập đỏa) Được cắt cử nhiệm vụ phù hợp với nguyện vọng, đk và khả năng;

b) Được bồi dưỡng kiến thức, tài năng công tác Hội và trào lưu Chữ thập đỏ; được chia sẻ thông tin với tham gia xây dựng tổ chức Hội, đóng góp chủ ý cho các hoạt động vui chơi của Hội;

c) Được cung cấp thẻ, sử dụng đồng phục tình nguyện viên chữ thập đỏ, hình tượng Chữ thập đỏ và đặc trưng Chữ thập đỏ nước ta theo mức sử dụng của trung ương Hội khi gia nhập các hoạt động chữ thập đỏ;

d) Được cung ứng các điều kiện, trang thiết bị quan trọng khi tham gia chuyển động theo kĩ năng thực tế của các cấp Hội;

e) Được tôn vinh, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng khi có thành tích, góp sức xuất sắc cho các hoạt động chữ thập đỏ;

g) Được Hội bảo vệ quyền và ích lợi chính đáng, hợp pháp, được Hội trợ giúp khi bạn dạng thân hoặc gia đình gặp gỡ khó khăn;

5. Công nhận, rút thương hiệu tình nguyện viên chữ thập đỏ

a) người có nguyện vọng tham gia hoạt động tình nguyện chữ thập đỏ viết phiếu đk gia nhập lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ.

b) cấp Hội cai quản trực tiếp xem xét, đưa ra quyết định công nhận, phân công trách nhiệm và khu vực sinh hoạt cụ thể, trao “Thẻ tình nguyện viên chữ thập đỏ” cho tình nguyện viên.

c) tình nguyện viên chữ thập đỏ khi không có điều khiếu nại và khả năng tham gia các hoạt động chữ thập đỏ tiếp tục thì report với chỉ đạo Đội tự nguyện viên hoặc cấp cho Hội quản lý trực tiếp và trả lại thẻ tình nguyện viên.

6. Trách nhiệm thống trị tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ

a) Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa sâu sắc của vận động chữ thập đỏ; vận động thành lập lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ (bao gồm: khảo sát điều tra thực trạng vận động tình nguyện trên địa phương, xây đắp kế hoạch cải cách và phát triển và cai quản tình nguyện viên);

b) thống trị và cắt cử nhiệm vụ cụ thể cho tình nguyện viên và đội tình nguyện viên; trực tiếp đưa ra quyết định công nhận, mang lại rút tên, xoá tên tình nguyện viên chữ thập đỏ; quyết định ra đời Đội tình nguyện viên; công nhận, miễn nhiệm, thi hành kỷ luật đối với lãnh đạo Đội tự nguyện viên;

c) Định hướng hoạt động, gợi ý kỹ năng chuyển động tình nguyện chữ thập đỏ; giao nhiệm vụ ví dụ cho tự nguyện viên hoạt động hòa bình và các đội tình nguyện viên; chia sẻ thông tin và đánh giá các vận động tình nguyện chữ thập đỏ;

d) cung ứng và vận động cung ứng về vật chất và lòng tin giúp tình nguyện viên, các đội tình nguyện viên trong vận động nhân đạo, vào cuộc sống, công tác, cải thiện năng lực và chăm lo bảo vệ quyền, tác dụng chính đáng, thích hợp pháp của tình nguyện viên chữ thập đỏ;

e) chủ động tham mưu với cấp cho uỷ đảng, tổ chức chính quyền lãnh đạo, chỉ huy và tạo điều kiện dễ dãi cho vận động tình nguyện chữ thập đỏ; phối phù hợp với các tổ chức, cá thể trong vận động tình nguyện chữ thập đỏ;

g) tổ chức triển khai đánh giá, ghi nhận, tán dương tình nguyện viên và Đội tình nguyện viên tất cả thành tích xuất dung nhan hoặc đề nghị các cấp, những bộ, ngành ngoài hệ thống Hội khen thưởng;

h) Thực hiện chế độ thông tin, report hàng năm trong hệ thống Hội về số lượng, unique và các chuyển động tình nguyện chữ thập đỏ.

7. Hồ nước sơ làm chủ tình nguyện viên

7.1. Tình nguyện viên chữ thập đỏ cung cấp nào vì chưng Hội Chữ thập đỏ cấp đó cai quản lý.

7.2. Hồ sơ thống trị tình nguyện viên, gồm:

a) Phiếu đăng ký tham gia tự nguyện viên chữ thập đỏ tất cả dán ảnh và cam kết của tình nguyện viên;b) Sổ làm chủ tình nguyện viên theo chủng loại do trung ương Hội ban hành.8. Tôn vinh, tán thưởng tình nguyện viêna) tình nguyện viên tham gia các chuyển động do các cấp Hội tổ chức được cung cấp giấy chứng nhận theo các tiêu chí do thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ vn quy định.

b) tình nguyện viên gồm thành tích xuất sắc trong vận động tình nguyện chữ thập đỏ thì được Hội tâng bốc hoặc ý kiến đề nghị Nhà nước và những tổ chức khác khen thưởng theo lao lý của quy định về thi đua, khen thưởng và quy định Thi đua - tâng bốc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

c) tự nguyện viên tất cả thành tích xuất dung nhan được xét tặng kèm danh hiệu “Tình nguyện viên chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc” 5 năm một lần và được tham dự Đại hội Thi đua nước ta Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

III. THANH, THIẾU NIÊN CHỮ THẬP ĐỎ1. Tiêu chuẩn của thanh, thiếu hụt niên Chữ thập đỏ

a) bạn teen Chữ thập đỏ là giới trẻ Việt Nam, từ đầy đủ 16 mang lại 30 tuổi, tích cực tham gia các buổi giao lưu của Hội, có điều kiện, tài năng và trường đoản cú nguyện tham gia vận động thanh niên chữ thập đỏ do các cấp Hội tổ chức.b) thiếu hụt niên Chữ thập đỏ là thiếu hụt niên Việt Nam, từ đầy đủ 9 mang lại 16 tuổi; từ bỏ nguyện và gồm điều kiện, tài năng tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội tổ chức.2. Trọng trách của thanh, thiếu thốn niên Chữ thập đỏa) Tuyên truyền các giá trị nhân đạo cùng về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

b) thực hiện theo tài năng và vận động fan khác tham gia các cuộc vận động, các trào lưu của Hội Chữ thập đỏ; tích cực và lành mạnh tham gia giữ gìn lau chùi môi trường; tuyên truyền, di chuyển và thâm nhập hiến ngày tiết nhân đạo (đối cùng với thanh niên), chống chống tai nạn thương tích, giữ gìn riêng lẻ tự bình an giao thông, phòng ngừa, đối phó thảm họa;

c) Đoàn kết trợ giúp nhau trong học tập, rèn luyện, tích cực thực hiện Cuộc đi lại “Mỗi tổ chức, mỗi cá thể gắn cùng với một địa chỉ nhân đạo” giúp bạn nghèo vào trường học tập và bạn nghèo, người nghèo ở địa bàn dân cư;

d) tích cực và lành mạnh tham gia team thanh, thiếu hụt niên Chữ thập đỏ trong và không tính trường học, đóng góp thêm phần xây dựng tổ chức Hội vững vàng mạnh;

e) giới trẻ là hội viên Hội Chữ thập đỏ vn đóng vai trò cốt cán trong các hoạt động vui chơi của thanh, thiếu hụt niên Chữ thập đỏ.

3. Quyền hạn của thanh, thiếu thốn niên Chữ thập đỏ

a) Được tin tức về Hội Chữ thập đỏ và lí giải phát triển tài năng sống;

b) Được tham gia phát hành kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động thanh, thiếu thốn niên Chữ thập đỏ trong và ngoài trường học và tại địa bàn dân cư;

c) Được tổ chức Hội Chữ thập đỏ bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, phù hợp pháp, được giúp đỡ khi bản thân hoặc gia đình gặp gỡ khó khăn;

d) Được tôn vinh, khen thưởng khi tất cả thành tích xuất sắc, được chọn lựa tham gia hoạt động thanh, thiếu hụt niên Chữ thập đỏ nội địa và ngoài nước;

e) Được ứng cử, đề cử vào các chức danh chỉ huy của đội, đội thanh niên, thiếu hụt niên Chữ thập đỏ;

g) Được sử dụng hình tượng Chữ thập đỏ, biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ vn khi gia nhập các hoạt động vui chơi của Hội;

h) trong khi làm nhiệm vụ, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ bị thiệt hại về tài sản, tổn sợ hãi về sức khoẻ, tính mạng thì được tổ chức triển khai Hội Chữ thập đỏ đề nghị những cơ quan tính năng giải quyết theo quy định.

4. Nhiệm vụ của thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ

a) Chấp hành sự quản lý, phân công trọng trách của đội thanh, thiếu niên, cung cấp Hội trực tiếp;

b) Tuyên truyền, bảo đảm an toàn uy tín của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bảo đảm Biểu tượng Chữ thập đỏ và hình tượng Chữ thập đỏ Việt Nam;

c) tùy theo điều kiện cùng khả năng, gia nhập các buổi giao lưu của đội, team thanh, thiếu niên, các cuộc vận động, các phong trào do Hội Chữ thập đỏ tổ chức; lành mạnh và tích cực tham gia giữ gìn dọn dẹp và sắp xếp môi trường; tuyên truyền, chuyển vận và gia nhập hiến máu nhân đạo (đối với thanh niên), phòng chống tai nạn thương tâm thương tích, duy trì gìn cô quạnh tự an toàn giao thông, phòng ngừa, ứng phó thảm họa;d) tập luyện kỹ năng, đoàn kết trợ giúp nhau trong học tập tập, phấn đấu thay đổi hội viên, tình nguyện viên cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.5. Vấn đề lập những đội thanh, thiếu hụt niên chữ thập đỏ5.1. Đội thanh, thiếu thốn niên chữ thập đỏ được lập trong trường học với ở địa phận dân cư.

5.2. Ban chấp hành chi hội, Hội các đại lý trong trường học hoặc Ban chấp hành Hội cấp cho xã kết hợp với ban giám hiệu trường tiểu học, trung học tập cơ sở ra đời đội thanh, thiếu thốn niên chữ thập đỏ trong trường học;

5.3. Ban chấp hành Hội cấp cho huyện kết hợp với bgh trường rộng lớn trung học tập lập đội bạn teen hoặc nhóm thiếu niên Chữ thập đỏ vào trường đa dạng trung học;

5.4. Ban chấp hành Hội cấp tỉnh phối kết hợp với bgh trường đại học, cao đẳng lập các đội thanh niên, tự nguyện viên chữ thập đỏ vào trường;

5.5. Ban chấp hành Hội cấp xã phối hợp với Đoàn bạn teen lập nhóm thanh, thiếu thốn niên, chuần tình nguyện viên chữ thập đỏ ở địa bàn dân cư.

6. Cai quản đội thanh niên, thiếu hụt niên Chữ thập đỏ.

6.1. Đội thanh, thiếu hụt niên Chữ thập đỏ vày cấp Hội nào lập ra, cấp Hội đó trực tiếp quản ngại lý. Mỗi nhóm gồm: đội trưởng, team phó và các thành viên.

6.2. Hồ sơ quản lý đội thanh, thiếu thốn niên, gồm:

a) danh sách thanh, thiếu thốn niên Chữ thập đỏ thuộc đội;b) Sổ ghi chép hoạt động, làm việc của đội thanh, thiếu thốn niên Chữ thập đỏ.7. Nội dung chuyển động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏa) Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, nâng cao nhận thứccho thanh, thiếu thốn niên về phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, cách thức nhân đạo quốc tế, Luật chuyển động Chữ thập đỏ, tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

b) quan tâm sức khỏe học tập đường, gồm: tuyên truyền với hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cho cứu, lập các đội sơ cấp cứu Chữ thập đỏ vào trường học; xây dựng những góc sức khỏe Chữ thập đỏ, tủ thuốc Chữ thập đỏ, trang bị các tài liệu về âu yếm sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, trở nên tân tiến vườn cây dung dịch Nam; tổ chức định kỳ dọn vệ sinh trong ngôi trường học và khu dân cư;

c) vạc triển khả năng cho thanh, thiếu niên chữ thập đỏ, như: kỹ năng sơ cấp cho cứu, chống chống tai nạn thương tâm thương tích, phòng ngừa, đối phó thảm họa, phòng chống dịch bệnh, phòng kháng HIV/AIDS, phòng kháng tệ nạn xóm hội, chuyển vận hiến tiết nhân đạo, tài năng làm bài toán nhóm...;

d) tiến hành Cuộc chuyển vận “Mỗi tổ chức, mỗi cá thể gắn với một địa chỉ nhân đạo” thông qua khảo sát khẳng định những học sinh, sinh viên hoặc thầy, cô giáo tất cả hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để di chuyển giúp đỡ; phối phù hợp với Hội Chữ thập đỏ ở địa bàn dân cư để đăng ký trợ giúp fan có hoàn cảnh khó khăn; cách tân và phát triển các hiệ tượng gây quỹ khiến cho bạn nghèo quá khó, như: nuôi lợn đất, đặt cỗ áo quỹ, quyên góp quần áo, sách vở tặng ngay bạn nghèo...

e) Tổ chức những các vận động giao giữ văn nghệ, thể thao, các cuộc thi tò mò kiến thức, kỹ năng chuyển động Chữ thập đỏ; chia sẻ kinh nghiệm với những địa phương trong và không tính tỉnh, thành phố.

8. Đồng phục, nghi thức

a) Đồng phục của thanh, thiếu hụt niên Chữ thập đỏ là đồng phục thông thường của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gồm: mũ, áo ghi-lê, áo sơ mi red color có in hình tượng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

b) Nhiệm kỳ của Ban soát sổ theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng cấp.

c) Ban kiểm tra mỗi cấp do Ban thường vụ Hội cung cấp trên trực tiếp công nhận.

2. Cơ cấu, số lượng Ban kiểm soát cấp Hội

2.1. Ban đánh giá mỗi cấp, gồm: trưởng phòng ban là uỷ viên Ban thường vụ, một số trong những uỷ viên Ban Chấp hành, một vài ủy viên ko là ủy viên Ban Chấp hành, công tác chuyên trách trên Hội cung cấp đó, thay mặt đại diện cho Hội cung cấp d­ưới và một số trong những ngành, đoàn thể.

2.2. Số lượng:

a) Ban bình chọn Trung ư­ơng Hội, gồm: 7 mang lại 9 uỷ viên; Tr­ưởng Ban là Uỷ viên Ban Th­ường vụ Trung ­ương Hội; 1-2 Phó Trư­ởng ban, một số trong những ủy viên đ­ược cơ cấu tổ chức từ ban, đơn vị chức năng Trung ­ương Hội, đại diện thay mặt Hội cấp cho d­ưới, ủy viên Ban Chấp hành thay mặt đại diện ngành, đoàn thể xã hội.

b) Ban soát sổ tỉnh, thành Hội, gồm: 5 cho 7 uỷ viên; Trư­ởng Ban là ủy viên Ban thư­ờng vụ tỉnh, thành Hội; 1 - 2 phó trư­ởng ban và một số trong những uỷ viên từ cơ quan tỉnh, thành Hội, đại diện thay mặt Hội cấp d­ưới và thay mặt ngành, đoàn thể.

c) Ban kiểm soát cấp thị xã và cấp xã gồm 3 mang đến 5 uỷ viên; Trư­ởng Ban là uỷ viên Ban Thư­ờng vụ Hội cùng cấp; 01 phó trưởng ban, một số trong những uỷ viên thay mặt đại diện Hội cấp cho d­ưới (đối với cung cấp huyện) và thay mặt ngành, đoàn thể.