Điểm chuẩn đh nông lâm 2019

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông Lâm TPTP HCM 2020

Theo cách thức xét tuyển bởi tác dụng thi, kỳ thi giỏi nghiệp THPT năm 2020


*

Điểm chuẩn Đại học tập Nông Lâm TPHồ Chí Minh 2019

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp 7140215Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Toán, Hóa, SinhTổ hợp 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh 18.00

Quản trị ghê doanh

7340101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

đôi mươi.50

Kế toán

7340301

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

20.25

Công nghệ sinh học

7420201

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán, Lý, SinhTổ hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinh đôi mươi.25

Bản thiết bị học

7440212

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Khoa học tập môi trường

7440301

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thông tin

7480201Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh19.75

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

7510203

Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Công nghệ nghệ thuật ô tô

7510205

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

trăng tròn.50

Công nghệ chuyên môn nhiệt

7510206

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

17.00

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa

7520216

Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh

20.00

Công nghệ chế biến

tbỏ sản

7540105

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán thù, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

15.00

Chăn nuôi

7620105

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Nông học

7620109

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Sinch, Tiếng Anh

18.00

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ rau hoa quả với chình họa quan

7620113

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Kinc doanh nông nghiệp

7620114

Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

16.75

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

16.00

Lâm học

7620201

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán thù, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Tân oán, Sinh, Tiếng Anh

15.00

Quản lý tài nguim rừng

7620211

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2:Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3:Toán thù, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

15.00

Nuôi tLong tbỏ sản

7620301

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Trúc y

7640101

Tổ thích hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinc, Tiếng Anh

21.25

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 2: Tân oán, Ngữ Văn, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng AnhTổ hòa hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh21.25

Kinc tế

7310101

Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

19.00

Quản lý tài ngulặng và

môi trường

7850101

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán thù, Hóa, Sinc Tổ phù hợp 4: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Quản lý đất đai

7850103

Tổ thích hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh Tổ thích hợp 3: Tân oán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm Chương thơm trình tiên tiến

7540101T(CTTT)

Tổ thích hợp 1: Toán thù, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán, Hóa, SinhTổ đúng theo 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh18.00

Thú y

Chương thơm trình tiên tiến

7640101T

(CTTT)

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinc, Tiếng Anh

21.25

Quản trị khiếp doanh

Chương trình giảng dạy chất lượng cao
7340101C(CLC)Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh19.00

Công nghệ sinc học

Chương thơm trình đào tạo unique cao
7420201C(CLC)

Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ thích hợp 2: Tân oán, Hóa, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Toán thù, Sinh, Tiếng Anh 17.00

Công nghệ kỹ thuậtcơ khí

7510201C(CLC)Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh16.00

Kỹ thuật môi trường