Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Học Kì 1 Nam 2017

... NGUYỄN DU ~~~~~~~~~~ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trang) ĐỀ THI HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 016 -2 017 Môn TIẾNG ANH- KHỐI 12 thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 246 bọn họ tên thí sinh: ... C vary D exchange -The endĐáp án đề: 14 1 01 C; 02 C; 03 B; 04 D; 05 A; 06 A; 07 B; 08 B; 09 B; 10 C; 11 A; 12 B; 13 B; 14 B; 15 A; 16 B; 17 C; 18 B; 19 D; 20 B; 21 C; 22 C; 23 C; 24 B; 25 ... Couldnt go to school VnDoc - mua tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn tầm giá Đề thi học tập kỳ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 Thí Điểm gồm đáp án Choose the word whose underlined part is pronounced differently A booked...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 12 học kì 1 nam 2017


*

... Feel hunger và thirst, warmth và cold Though it may be possible for us to lớn travel (34) _ the world và see tile things happening today, it is not possible for us lớn see the things that happened ... (32) _good books, we learn that people everywhere are the same, in all ages, và in all places This knowledge improves our love (33) others và helps us to lớn live in peace with them We also recognize ... Difficult to…………… what our lives would be without music A remember B expect C see D imagine 27 A lot of things…………………… at the same time A must be done B must C must have done D must been done 28 More...
*

... án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn: giờ Anh lớp 12 Năm học: 2008 - 2009 I-PHONETICS ... Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn: giờ đồng hồ Anh lớp 12 Năm học: 2008 - 2009 ... Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn: giờ đồng hồ Anh lớp 12 Năm học: 2008 - 2009...
*

*

... DỤC và ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ ĐIỂM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT, NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN THI: TIẾNG ANH thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 11 – 11 ... Và ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT, NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN THI: TIẾNG ANH thời hạn làm bài: 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 11 – ... THI: TIẾNG ANH thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 11 – 11 – 2008 *Lưu ý: Đề thi có 06 trang; Thí sinh có tác dụng vào đề thi GIÁM KHẢO GIÁM KHẢO SỐ PHÁCH I Listen lớn two people, Sophie and Sally,...
*

... KỲ Năm học: 2 016 - 2 017 Môn: tiếng Anh - Lớp (Chương trình Let’s go 2A) A: Listening: (3 points) Question 1: Listen và tick ( ) (2 points) 1- b 2-a 3- b 4- c Question 2: Listen & circle (1 point) ... _years old What is this/ what is that?  This is _/ That is The end! PHIẾU KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC: 2 016 - 2 017 Môn: tiếng Anh - Lớp (Chương trình Let’s go 2A) thời gian làm bài: 40 phút (Không ... VnDoc - cài tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn tầm giá Đề thi học kỳ môn giờ đồng hồ Anh lớp tệp tin nghe Part 1: LISTENING (20 minutes ) Question 1: Listen and tick (1pt ) Question 2:Listen & tick (1pt)...
... KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 -2 017 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10 A PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm – 0,25 điểm/câu) thắc mắc 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án A C ... 02 trang) TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN TIẾNG ANH 10 ~ MÃ ĐỀ 19 6 Thời gian: 60 phút - không tính thời hạn giao đề Mark(s) Mã Phách ……… Choose the word ... Although D but The end VnDoc - download tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn tổn phí T r a n g 1/ 3 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 -2 017 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10 thời gian làm bài: 45...
... Liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn giá thành D C B 10 A 11 A 12 C 13 D 14 A 15 B 16 C III Choose the words or phrases that are not correct (0.5 p) 17 B 18 A IV Read the passage below: Decide whether ... 0,25 II 1C 2B 3C 4 chiều 5C 6A 7A 8B điểm ý 0,25 III 1B 2B 3A 4d 5C điểm ý 0,2 IV 1C 2B 3d 4A 5A 6B 1, 5 điểm ý 0,25 V is doing is taking skip don’t go điểm ý 0,25 VI Lan has a new school bag 1, 5 điểm ... ……………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: tiếng Anh Lớp NỘI DUNG I Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others (1p) C A D C II Choose the best options...
... Miễn giá tiền PHÒNG GD&ĐT SA pa ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG PTDTBT trung học cơ sở THANH KIM NĂM HỌC: 2 016 -2 0 17 Môn: giờ Anh Đề số: 01 Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn giao đề.

Xem thêm: Chợ Tân Bình Ở Quận Mấy - Kinh Nghiệm Tìm Nơi Bỏ Sỉ Quần Áo Chợ Tân Bình

) Name: ……………………………………… ... Best word or phrase (2 pts) A 10 B 11 B 12 A 13 .C 14 C 15 B 16 .A B Give the right size of the verbs in the brackets (1pt) 17 jogging 17 jogging 18 have written 19 was bought đôi mươi is performed IV ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ (Học sinh làm cho trực tiếp đề) ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2 016 - 2 0 17 MÔN: TIẾNG ANH LỚP thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời hạn giao đề) A LISTENING: Question I:...
... ĐỒNG NAI ĐỒNG NAI ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÝ I – LỚP NĂM HỌC 2 016 -2 017 (Ngày thi 22 /12 /2 016 ) Môn thi: giờ đồng hồ Anh thời gian làm 90 phút (không để thời gian giao đề) (Đề thi bao gồm trang gồm 45 ... ĐỒNG NAI ĐỒNG NAI ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÝ I – LỚP NĂM HỌC 2 016 -2 017 (Ngày thi 22 /12 /2 016 ) Môn thi: giờ Anh thời hạn làm 90 phút (không để thời hạn giao đề) (Đề thi tất cả trang gồm 45 ... PHÒNG GD&ĐT SA pa TRƯỜNG PTDTBT thcs THANH KIM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2 016 -2 017 Môn: tiếng Anh Đề số: 01 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề. ) Name: ……………………………………… Class: ……………...
... KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 -2 017 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10 A PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm – 0,25 điểm/câu) thắc mắc 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án A C ... G 1/ 3 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 -2 017 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10 thời hạn làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 03 trang (Thí sinh có tác dụng vào tờ giấy thi) ... 0 .1 1.5 VnDoc - download tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn giá thành SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề tất cả 02 trang) TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN TIẾNG...
... Court SỞ GD – ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRƯỜNG thpt ĐOÀN THƯỢNG NĂM HỌC 2 015 – 2 016 MÔN TIẾNG ANH 12 (Thời gian có tác dụng 45 phút) ĐỀ LẺ dành riêng cho thí sinh với số báo danh lẻ II LANGUAGE ... Future?” In about 12 0 words, write about your ideal world in the future ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - ĐỀ LẺ Part 1: 1. D B Part 2: A C D C C C B A III READING Part 1: B C B D Part ... END- ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - ĐỀ CHẴN I LISTENING PART 1 company products hotline 15 PART A B C B C D II LANGUAGE USE PART 1 D A PART B C D D C A C C III READING PART 1 B A PART...
... ………………………………………………………………………… **** The kết thúc **** ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 10 PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS) 10 11 12 13 14 C C A B C D B B C C C A 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 B A A B D C ... _ with the teacher A liên hệ B interact C transmit D relax 9: What makes computer a miraculous device? A strange B powerful C magical D excellent 10 : A _ is a film with factual information, ... Documentary D drama 13 : A: I think we should widen the roads B: _ If the roads are widened, cars and lorries can get lớn our village A That’s a good idea B I don’t agree with you C I don’t think so D...
... Luật, biểu chủng loại miễn giá thành TRƯỜNG thpt LIỄN SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM câu giải đáp C C C C D B B câu 10 11 12 12 14 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 015 -2 016 MÔN THI: TIẾNG ANH – KHỐI 12 thời hạn làm bài: 45 phút ... Câu x 0,25đ = điểm) đáp án câu lời giải câu câu trả lời câu 15 22 C 29 C A 16 23 30 A C C 17 24 31 B A A 18 25 32 C B D 19 26 B B C 20 28 A B A 21 A 28 A D đáp án B C B A PHẦN TỰ LUẬN: (Gồm phần; điểm) ... Question 19 - Daisy: "I like the painting you bought Did it cost much?" - Rose: "No, the artist sold it to lớn me for .” A anything next B next to nothing C next khổng lồ anything D close to lớn nothing...
từ khóa: đề thi cuối kỳ 1 môn giờ việt lớp 1đề thi vào giữa kỳ 2 môn tiếng việt lớp 1đề thi cuối kỳ 2 môn giờ đồng hồ việt lớp 1đề thi cuối kì 1 môn tiếng việt lớp 5đề thi giữa kì 1 môn giờ việt lớp 5đề thi cuối kì 1 môn giờ việt lớp 4bộ đề thi thử tốt nghiệp môn giờ anhđề thi giữa kỳ 2 môn tiếng việt lớp 5đề thi thời điểm giữa kỳ 2 môn giờ đồng hồ việt lớp 2đề thi vào giữa kỳ 2 môn giờ đồng hồ việt lớp 3đề thi giữa kì 1 môn giờ việt lớp 2đề thi thân kì 1 môn giờ anh lớp 7bộ đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn giờ đồng hồ anhđề thi giữa kì 1 môn giờ đồng hồ anh lớp 4đề thi giữa kì 1 môn tiếng việt lớp 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, đánh giá quality thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán với tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học các đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý chuyển động học tập của học viên theo hướng phát triển kỹ năng học tập bắt tay hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh giấc quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với những tội xâm phạm cài có đặc điểm chiếm đoạt theo luật pháp Tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu vớt về quy mô thống kê học sâu và áp dụng trong dấn dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình đổi thay tần (inverter) mang lại máy ổn định không khíKiểm cạnh bên việc xử lý tố giác, tin báo về tù hãm và ý kiến đề nghị khởi tố theo quy định tố tụng hình sự nước ta từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan liêu quan tri rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo điều khoản lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8 phân tích bài thơ từ bỏ tình 2