Đề Thi Đại Học Khối B Môn Toán Năm 2012

Boundaries Updated & Expanded Edition: When to Say Yes, How to lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud

Bạn đang xem: Đề thi đại học khối b môn toán năm 2012

*

*

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant lớn Be Rachel Hollis
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Hyperlink Trong Powerpoint 2016, Cách Tạo Liên Kết Trong Powerpoint

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shaumãng cầu Niequist
Necessary Conversations: Changing Your Mindphối lớn Communicate Confidently và Productively Liz Nolley Tillman
A Body to lớn Love: Cultivate Community, Body Positivity, & Self-Love in the Age of Social Media Angelina Caruso
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide to Personal Development, Understanding Self-care, and Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way to lớn Joy, Love sầu, and Freedom Tabitha Brown
The Full Spirit Workout: A 10-Step System lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Chip Core, và Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman

Đáp án chấp thuận môn Tân oán - Khối hận B - Kỳ thi Đại học tập năm 2012

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ĐỀ CHÍNH THỨCĐÁPhường ÁN – THANG ĐIỂMĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012Môn: TOÁN; Kăn năn B(Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang)Câu Đáp án Điểma) (1,0 điểm)lúc ta có: .1,m = 3 23 3y x x= − +• Tập xác định: .D =• Sự biến hóa thiên:− Chiều thay đổi thiên: ' 02' 3 6 ;y x x= − y = ⇔ 0x = hoặc 2.x =0,25Các khoảng chừng đồng biến: ( ; 0)−∞ và (2; )+ ∞ , khoảng tầm nghịch biến: (0; 2).− Cực trị: Hàm số đạt cực đại trên 0,x = yCĐ = 3; đạt rất tè trên 2,x = yCT = −1.− Giới hạn: vàlimxy→−∞= −∞ llặng .xy→+ ∞= +∞0,25− Bảng đổi thay thiên:0,25• Đồ thị:0,25b) (1,0 điểm)2' 3 6 ;y x mx= − ' 0 ⇔ hoặcy = 0x = 2 .x m=Đồ thị hàm số bao gồm 2 điểm rất trị Lúc còn chỉ khi 0m ≠ (*).0,25Các điểm rất trị của đồ vật thị là 3(0; 3 )A m cùng 3(2 ; ).B m m−Suy ra và33| |OA m= ( , ( )) 2| |.d B OA m=0,2548OABS∆ = ⇔ 3 448m = 0,251(2,0 điểm)⇔ thỏa mãn (*).2,m = ± 0,25O23−1xy+∞–13−∞y'y + 0 – 0 +x 0 2−∞ +∞Trang 1/4