DATAGRIDVIEW LÀ GÌ

Tại sao bắt buộc phân trang?

Với các vận dụng bên trên web việc phân trang khôn cùng đặc trưng nhằm tăng hiệu năng lúc load trang. Trên WinForm, thường những ứng dụng chạy xe trên local hoặc vào mạng toàn thể đề xuất nhiều khi ta không quan tâm đến sự việc phân trang. Nhưng với số đông bảng tài liệu hàng vạn phiên bản ghi, sẽ không còn tác dụng trong Việc hiển thị, vấn đề nạp tài liệu hàng vạn phiên bản ghi lên lưới (Grid) sẽ làm tính năng của ứng dụng bớt cùng tiêu hao bộ lưu trữ.Phân trang tiến hành phân chia dữ liệu thành các phần nhỏ tuổi trên mỗi trang với con số bản ghi xác định. Lúc yêu cầu đang hấp thụ con số phiên bản ghi của từng trang tương ứng. Số trang được xem toán thù trên tổng số lượng phiên bản ghi.

Trung tâm dữ liệu

Tạo các đại lý dữ liệu QLBanHang trong Squốc lộ Server, trong những số đó tất cả bảng:tblMatHang(MaSP nchar(5), TenSP nvarchar(30), NgaySX Date, NgayHH Date, DonVi nvarchar(10), DonGia Float , GhiChu nvarchar(200))

Quý Khách sẽ xem: Datagridview là gì

Cách thức thực hiện

Đếm số lượng bản ghi RecordCount vào bảng dữ liệu, dùng câu lệnh SELECT COUNT(*)Giả sử số lượng phiên bản ghi hiển thị trên trang là PageSize, trả sử PageSize = 5Giả sử trang hiện tại đang hiển thị là PageIndex, ban đầu PageIndex = 1.Lấy các bạn dạng ghi nằm trong vòng (PageIndex-1)*PageSize+1 cho tới PageIndex*PageSize. Từ phiên bản Squốc lộ Server 2005 cung ứng hàm ROW_NUMBER() để cho phép chúng ta cung cấp số cái cho tới những phiên bản ghi được lựa chọn trường đoản cú bảng dữ liệu. Để buổi tối ưu chúng ta có thể tạo Stored Procedure trong SQL Server với bài toán lưu trữ PageIndex, PageSize nhỏng những đổi mới đầu vào với RecordCount là biến đổi cổng output.Tạo Stored ProcedureMsống Server Explorer
> Chọn Database của chúng ta > Kích chuột vào Stored Procedure > Add New Stored ProcedureCopy câu lệnh SQL sinh hoạt bên dưới rồi lưu lại lại

Bạn đang xem: Datagridview là gì

*

Tạo Stored Procedure trong Visual Studio

RecordCount INT OUTPUTASBEGIN SET NOCOUNT ON; -- Lấy lữ liệu từ bảng dữ liệu MatHang với lưu vào bảng tạm bợ tblTemp với số chiếc SELECT ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY MaSPhường ASC )AS Hang , * INTO #tblTemp FROM tblMatHang --Đếm số lượng bản ghi SELECT PageSize) - 1 --Xóa bảng lâm thời tblTemp DROPhường TABLE #tblTempEND

Thiết kế giao diện

Thêm khung vào Project, rồi kéo các control trên thanh khô Toolbox vào FormControl Panel: Name = pnlDieuHuong, Dock = BottomControl DataGridView: Name = dgvKetQua, Dock = Fill

Xem thêm: Tháng 3: Lễ Hội Hoa Anh Đào Hà Nội 2017 Tại Hà Nội, Lễ Hội Hoa Anh Đào Tại Hà Nội Có Quy Mô Mới

*

Giao diện phân trang cùng với DataGridView

Code chương thơm trình

1. Imports các NamespacesCó thể bạn sẽ thích…

2 phản hồi


*

Trần Hoàng Giang viết:

Đoạn List pages = new List(); em sử dụng Visual Studio 2010 bị lỗi ạ. Nên sửa thành List pages = new List();

Email của các bạn sẽ ko được hiển thị công khai minh bạch. Các trường phải được lưu lại *

Bình luận

Please enable JavaScript lớn submit this size.

Tên *

Thư điện tử *

Lưu tên của tớ, gmail, với website trong trình săn sóc này mang đến lần comment kế tiếp của mình.