Bản tự nhận xét đánh giá công chức cuối năm

Sau đây là những tin tức quan trọng nên biết về vấn đề đánh giá, xếp loại quality cán bộ, công chức, viên chức thời điểm cuối năm 2020 (theo phương tiện tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP):


*
Mục lục bài viết

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thời điểm cuối năm 2020

2.

Bạn đang xem: Bản tự nhận xét đánh giá công chức cuối năm

Cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác trong thời điểm chưa đầy đủ 06 tháng thì không tiến hành việc tấn công giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn đề xuất kiểm điểm thời hạn công tác vào năm, trừ trường thích hợp nghỉ chế độ thai sản.

3. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ko tham gia công tác theo phương pháp của quy định trong năm tự 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện review nhưng không xếp loại quality ở mức kết thúc tốt trọng trách trở lên.

4. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo pháp luật của luật pháp thì kết quả xếp loại unique trong năm là hiệu quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

5. tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức : Xem cụ thể tại đây.

6. 04 nấc xếp loại quality cán bộ, công chức, viên chức:

- xong xuất sắc đẹp nhiệm vụ.

- ngừng tốt nhiệm vụ.

Xem thêm: 10 “ Morning Person Là Gì ? Morning Person Có Nghĩa Là Gì

- hoàn thành nhiệm vụ.

- Không kết thúc nhiệm vụ.

7. Trường hòa hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mới có trách nhiệm đánh giá, xếp một số loại chất lượng;

Nhưng nếu như cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác làm việc mà có thời gian công tác sinh sống cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết phù hợp với ý kiến dấn xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cũ.

8. tiến trình đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức: Xem chi tiết tại đây.

9. công dụng đánh giá, xếp loại quality cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, té nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại quality đảng viên và thực hiện các cơ chế khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

10. tác dụng đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức vẫn được công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác theo quy định.