ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG ĐÃ TÍN NHIỆM BẦU ĐỒNG CHÍ NÀO LÀM TỔNG BÍ THƯ?

(Chinhphu.vn) - Ngày một nửa, tại phiên Bế mạc Đại hội XII, bạn hữu Võ Vnạp năng lượng Ttận hưởng, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII đang report kết quả bầu cử nhân sự Bộ Chính trị, Tổng Bí tlỗi, Ban Bí tlỗi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Đại hội xii của đảng đã tín nhiệm bầu đồng chí nào làm tổng bí thư?


*
Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn bầu 18 bạn hữu Ủy viên Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minch Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thị trấn Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Ttận hưởng, Trưởng Ban Tulặng giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minch, Phó Thủ tướng tá nhà nước, Sở trưởng Sở Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Sở Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Vnạp năng lượng Giang, Tổng Tham mê mưu trưởng Quân team Nhân dân Việt Nam, Thứ đọng trưởng Sở Quốc chống.

Xem thêm: Không Đơn Giản Chỉ Là Phá Giá Đồng Tiền Mất Giá ? — Tiếng Việt

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án dân chúng về tối cao

14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị non sông Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân nhóm Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Sở Công Thương thơm, kiêm Phó Trưởng Ban Kinch tế Trung ương

18. Đồng chí Đinc Tiến Dũng, Sở trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa nước ta giữ lại chức Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí thỏng Trung ương khóa XIII có một vài bằng hữu Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị cắt cử tđam mê gia Ban Bí tlỗi cùng 5 bạn hữu được bầu trên Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Vnạp năng lượng Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minch Hoài, Phó Chủ nhiệm sở tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minch Khái, Tổng Thanh hao tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ thai Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tất cả 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thỏng ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn uống phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thỏng Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minc Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Vnạp năng lượng Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí tlỗi Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBquốc hội khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn uống Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Tsoát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang bầu bằng hữu Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí tlỗi Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII duy trì chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Bộ Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Phụ Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng , Phạm Minch Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinh Tiến Dũng , Phan Văn uống Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Tkhô hanh Mẫn , Phạm Bình Minc , Nguyễn Vnạp năng lượng Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Vnạp năng lượng Thưởng , Phan Đình Trộc , Trần Cẩm Tú , Đỗ Văn uống Chiến , Bùi Thị Minch Hoài , Lê Minch Hưng , Lê Minh Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cẩm Tú