Đại học mở bán công thành phố hồ chí minh

*

Bạn đang xem: Đại học mở bán công thành phố hồ chí minh

Giới thiệuSinc viên tương laiSinc viên hiện nay tạiKết trái học tập tậpLịch học và thiTốt nghiệpHỗ trợ sinh viênĐVLK đào tạoKQ khảo sátTiện íchLiên hệ
Giới thiệuSinch viên tương laiSinh viên hiện nay tạiKết quả học tậpLịch học với thiTốt nghiệpHỗ trợ sinh viênĐVLK đào tạoKQ khảo sátTiện íchLiên hệ
*

Xem thêm:

*

*

*

Đối tác unique

Trường đã tất cả ký kết phối hợp tác huấn luyện và giảng dạy với hơn 10 đối tác quốc tế đáng tin tưởng từ bỏ các nền giáo dục tiên tiến và phát triển sinh hoạt các châu lục: Âu, Mỹ với Úc.

Đào chế tạo đa nghề

Đến đầu năm 2014, hệ đào tạo từ bỏ xa với vừa học tập vừa làm cho tất cả 26 chuyên ngành nằm trong những nghành nghề dịch vụ tài chính - thôn hội khác nhau, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đa dạng mẫu mã của những địa phương thơm cùng của fan học bên trên toàn quốc.

Tìm ngành, chuyên ngành, môn học tập » KHOA NGOẠI NGỮ»» Ngôn ngữ Anh»» Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương mại» KHOA XHH - CTXH - ĐNAH»» Xã hội học»» Công tác xóm hội»» Xã hội học chuyên ngành Xã hội học tổ chức triển khai cùng Quản lý nhân sự»» Xã hội học tổ chức triển khai cùng Quản lý nhân sự» KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN»» Kế toán»» Kiểm toán» KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN»» Khoa học máy vi tính chăm ngành Mạng vật dụng tính»» Khoa học máy tính chăm ngành Thương hiệu dữ liệu»» Khoa học máy tính siêng ngành Đồ họa vật dụng tính»» Hệ thống biết tin cai quản lý»» Khoa học đồ vật tính» KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC»» Công nghệ sinc học»» Công nghệ sinh học siêng ngành Công nghệ thực phẩm»» Công nghệ sinc học chăm ngành Quản lý môi trường» KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG»» Tài chính - Ngân hàng»» Tài chính - Ngân mặt hàng siêng ngành Tài thiết yếu công ty nước»» Tài bao gồm - Ngân sản phẩm chăm ngành Tài chủ yếu doanh nghiệp»» Tài chính - Ngân sản phẩm chuyên ngành Bảo hiểm» KHOA XÂY DỰNG»» CNKT Công trình thiết kế chăm ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp»» CNKT Công trình thi công chuyên ngành Cấp thoát nước»» Quản lý xây dựng» KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH»» Quản trị kinh doanh»» Quản trị marketing chuyên ngành Kinc doanh quốc tế»» Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhân lực»» Quản trị marketing chăm ngành Quản trị du lịch»» Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị marketing» KHOA KINH TẾ VÀ quốc lộ CÔNG»» Kinc tế chuyên ngành Kinc tế - Luật»» Kinh tế chăm ngành Quản lý Công» KHOA LUẬT»» Luật học»» Luật kinh tế tài chính
*
Tìm