CÔNG TY HỮU HẠN SỢI TAINAN VIỆT NAM

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui mừng contact với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty hữu hạn sợi tainan việt nam

*

*

*
*
3335

CÔNG TY HỮU HẠN SỢI TAINAN VIỆT NAM

*

Xem thêm: Phim Học Trò Nhật Bản Lãng Mạn Đáng Xem Nhất Các Năm Qua, Top 10 Phim Học Đường Nhật Bản Ăn Khách Nhất 2021

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI trên vốn nhà mua

TOP 5 doanh nghiệp thuộc ngành - Sản xuất, sale gai, thành phầm dệt

TOPhường 500 công ty lớn nhất Việt Nam


*

Tên Doanh nghiệp: shop cổ phần Báo cáo Đánh giá VN (Vietnam giới Report JSC)