CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Lưu ý : Đăng ký thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ với thành viên cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui mừng contact cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần truyền thông việt nam

*

*

*
*
5800

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Cách Tính Giới Hạn Lim

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI bên trên vốn chủ mua

Tập Đoàn Hoa Sen tầm thường tay cùng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ số đông yếu tố hoàn cảnh khó khăn vào đại dịch COVID-19


Chỉ trong hai năm, Bất rượu cồn sản Phát Đạt hoàn thành nhiệm vụ nộp gần 1.000 tỷ việt nam đồng chi phí Thuế mang đến Chi tiêu Nhà nước


Tên Doanh nghiệp: Shop chúng tôi CP Báo cáo Đánh giá đất nước hình chữ S (Vietphái nam Report JSC)