Cộng Điểm Ưu Tiên Thi Đại Học 2016

*

Bộ GDĐT vẫn có thông báo chính thức về câu hỏi quy định chế độ ưu tiên theo khu vực: 1, 2, 2NT, 3 như sau:

a) thí sinh học liên tiếp và tốt nghiệp thpt tại quanh vùng nào thì hưởng trọn ưu tiên theo khu vực đó

- trường hợp trong 3 năm học trung học phổ thông có đưa trường thì thời gian học ở quanh vùng nào vĩnh viễn được hưởng trọn ưu tiên theo khu vực đó.

Bạn đang xem: Cộng điểm ưu tiên thi đại học 2016

- nếu mỗi năm học tập một trường ở trong các khoanh vùng có nấc ưu tiên khác biệt hoặc nửa thời hạn học ngơi nghỉ trường này, nửa thời gian học sinh sống trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng trọn ưu tiên theo khoanh vùng đó. Qui định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ bỏ trước năm thi tuyển sinh.

b) các trường hợp tiếp sau đây được hưởng trọn ưu tiên khu vực theo hộ khẩu hay trú:

- học sinh các trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú;- học viên các trường, lớp dự bị ĐH;- học viên các lớp chế tạo ra nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang cỗ hoặc ubnd cấp tỉnh;- học viên có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 mon tại những xã khu vực 3 và các xã có thôn đặc biệt quan trọng khó khăn thuộc vùng dân tộc bản địa và miền núi theo quyết định của cỗ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; những xã quan trọng đặc biệt khó khăn vùng bến bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc trưng khó khăn, thôn biên giới, xã an ninh khu vào diện đầu tư chi tiêu của công tác 135 theo quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ nếu học trung học diện tích lớn tại vị trí thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong những xã thuộc diện nói trên.- Quân nhân, công an quần chúng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Xe Mô Hình Xe Khách Mini Từ Bìa Cứng, Khung Xe Mô Hình Được Làm Như Thế Nào

# được cử đi dự thi, nếu đóng góp quân từ 18 tháng trở lên tại quanh vùng nào thì tận hưởng ưu tiên theo quanh vùng đó hoặc theo hộ khẩu thường xuyên trú trước lúc nhập ngũ, tùy theo quanh vùng nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng trọn ưu tiên khoanh vùng theo hộ khẩu thường xuyên trú trước lúc nhập ngũ.

c) các khu vực tuyển chọn sinh được phân chia như sau:

- khu vực 1 (KV1) - cộng ưu tiên 1,5 điểm gồm: những xã khoanh vùng I, II, III trực thuộc vùng dân tộc và miền núi tiến trình 2012 - 2015, các xã quan trọng khó khăn vùng bãi ngang ven bờ biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 và những xã đặc trưng khó khăn, làng mạc biên giới, xã bình yên khu vào diện đầu tư chi tiêu của chương trình 135 năm năm trước và năm 2015 theo nguyên lý hiện hành- khoanh vùng 2 - nông xã (KV2-NT) - cộng ưu tiên một điểm gồm:Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.- khoanh vùng 2 (KV2) cùng ưu tiên 0,5 điểm gồm:Các thị xã, thành phố trực ở trong tỉnh; những thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).- khu vực 3 (KV3) không cộng điểm ưu tiên gồm:Các quận nội thành của tp trực thuộc trung ương. Thí sinh trực thuộc KV3 không thuộc diện hưởng trọn ưu tiên khu vực vực.

Cập nhật các tin tức tuyen sinh nam 2016, diem thi tot nghiep năm 2016 tại baohiemlienviet.com