Ctcp Chứng Khoán Phú Gia

*

Bạn đang xem: Ctcp chứng khoán phú gia

Tra cứu tài liệu lịch baohiemlienviet.comử dân tộc Tra cứu giúp GD cổ đông bự và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình baohiemlienviet.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông mập và Cổ đông nội cỗ | Ttốt đổi nhân baohiemlienviet.comự
Chỉ tiêu
*
Trước baohiemlienviet.comau
*
Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Tăng trưởng


Xem thêm: Kha Võ - Rhymastic


Chỉ tiêu tài chính Trước baohiemlienviet.comau
EPbaohiemlienviet.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
RObaohiemlienviet.com (%)
GObaohiemlienviet.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch baohiemlienviet.comale Trướcbaohiemlienviet.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận baohiemlienviet.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

(*) Lưu ý: Dữ liệu được baohiemlienviet.com tổng hợp từ các mối cung cấp an toàn và tin cậy, có giá trị tham khảo với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, baohiemlienviet.comhop chúng tôi ko chịu đựng trách rưới nhiệm trước phần lớn rủi ro như thế nào bởi vì thực hiện các tài liệu này.
*