Bảng minh chứng đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học 2021

Địa chỉ cỗ vũ trực con đường kinh phí, nguồn lực cho công tác làm việc phòng phòng dịch COVID-19: vandongxahoi.mattran.org.vn

Bộ giáo dục và Đào chế tác đang dự thảo Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông. Theo đó, gia sư được review thông qua 5 tiêu chuẩn.

Bạn đang xem: Bảng minh chứng đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học 2021


*
Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư phổ thông có 5 tiêu chuẩn chỉnh và 15 tiêu chí.


Tiêu chuẩn chỉnh 1Phẩm hóa học nghề nghiệpYêu thương, tôn trọng, thân thiết với học sinh; giữ gìn đạo đức, uy tín, lương trọng tâm nhà giáo.
Tiêu chí 1. Mẫu mã mực với học sinh: Lối sống lành mạnh, văn minh, chuẩn mực, tác phong thao tác khoa học, nghiêm túc, ứng xử thân mật và gần gũi với học sinh.
Tiêu chí 2. Phẩm hóa học đạo đức nhà giáo: Lập trường, bốn tưởng chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín ở trong nhà giáo.
Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nước ngoài ngữ và áp dụng công nghệ thông tin: Có loài kiến thức, kỹ năng về chăm môn, ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn trình độ huấn luyện và đào tạo và yêu ước dạy học, giáo dục.
Tiêu chí 3. Năng lực chuyên môn: vận dụng và cải tiến và phát triển trình độ trình độ chuyên môn được huấn luyện và giảng dạy trong dạy dỗ học với giáo dục.
Tiêu chí 4. Năng lượng sử dụng ngoại ngữ: áp dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với giáo viên công tác làm việc ở vùng dân tộc thiểu số) trong vận động chuyên môn và giáo dục.
Tiêu chí 5. Năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin: Ứng dụng được technology thông tin trong vận động chuyên môn và giáo dục.
Tiêu chuẩn chỉnh 3. Năng lượng nghiệp vụ sư phạm: Có con kiến thức, tài năng nghiệp vụ sư phạm đáp ứng nhu cầu yêu ước của chuyển động dạy học với giáo dục.
Tiêu chí 6. Năng lượng lập kế hoạch, tổ chức quy trình dạy học với giáo dục: áp dụng được các cách thức và kĩ thuật trong câu hỏi lập kế hoạch, tổ chức triển khai dạy học và chuyển động giáo dục.
Tiêu chí 7. Năng lực sáng sản xuất và dạy học hiệu quả: Thiết kế, vận dụng được các phương pháp, khai thác, trở nên tân tiến học liệu, phương tiện đi lại dạy học hiệu quả, phù hợp đối tượng học sinh.
Tiêu chí 8. Năng lực đánh giá học sinh: Thiết kế, thực hiện được các công cụ, phương thức đánh giá học sinh đúng quy định, cung cấp học sinh tiến bộ trong quá trình học tập với rèn luyện.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Đtm), Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Đtm)


Tiêu chí 9. Năng lượng tư vấn và cung ứng học sinh: thông liền học sinh, bốn vấn, hướng dẫn, chuyên sóc, cung ứng học sinh trong quá trình học tập và hướng nghiệp.
Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng, thực hiện môi trường xung quanh giáo dục dân chủ: Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của phiên bản thân, chế tạo và phát triển môi trường thiên nhiên dân công ty trong bên trường.
Tiêu chí 10. Năng lực thực hiện quy định dân chủ: triển khai đúng sứ mệnh được biết, được bàn, được làm, được đánh giá của giáo viên trong hoạt động của nhà trường.
Tiêu chí 11. Năng lượng phát huy quyền dân công ty của học sinh và đồng nghiệp: tạo ra dựng được môi trường học tập dân chủ, thân thiện, bình đẳng, đúng theo tác, khuyến khích sự sáng tạo.
Tiêu chí 12. Năng lực phát huy quyền dân chủ của bố mẹ học sinh với tổ chức, cá thể có liên quan: tạo dựng được môi trường xung quanh dân chủ, thân thiện, bình đẳng, hòa hợp tác thân thiết với cha mẹ học sinh và những tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tiêu chuẩn 5. Năng lực xây dựng các quan hệ làng mạc hộiSẵn sàng phục vụ, hợp tác ký kết và thân mật với các bên liên quan trong và ngoài nhà trường.
Tiêu chí 13. Năng lượng xây dựng quan hệ với học sinh: phù hợp tác, cung ứng học sinh phân phát triển, thúc đẩy vận động giáo dục cùng đào tạo.
Tiêu chí 14. Năng lượng xây dựng quan hệ với đồng nghiệp, cấp cho trên: Xây dựng mối quan hệ hợp tác, cung ứng đồng nghiệp và cấp trên, tạo môi trường xung quanh văn hóa vào trường học.
Tiêu chí 15. Năng lượng xây dựng mối quan hệ với bố mẹ học sinh, tổ chức, cá thể có liên quan: Xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với bố mẹ học sinh, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Dự thảo nêu rõ, việc đánh giá giáo viên rộng rãi theo chuẩn phải đảm bảo các yêu thương cầu: Trung thực, toàn diện, khách quan, khoa học, dân nhà và công bằng; đề đạt đúng phẩm chất nghề nghiệp, năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ của giáo viên trong điều kiện ví dụ của bên trường, địa phương.
Căn cứ vào kết quả đánh giá từng tiêu chí, giáo viên sẽ được xếp loại review mức độ “Đạt”, “Khá”, “Tốt” hoặc “Không đạt”.
Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra đang lấy ý kiến góp ý của quần chúng. # đối với dự thảo này tại Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Chịu trách nhiệm: Ông Trịnh Hùng sơn - tỉnh giấc ủy viên, giám đốc Sở thông tin và Truyền thông, Phó trưởng phòng ban Tuyên giáo thức giấc ủy Phú Thọ