Chuẩn Độ Oxi Hóa Khử

Giới thiệu khái niệm

Phép chuẩn độ oxy hóa - khử là phương thức phân tích thể tích dùng dung dịch chuẩn của chất oxy hóa để chuẩn độ chất khử như fe (II), mangan (II), iodid... Hoặc dung dịch chuẩn chỉnh của hóa học khử để chuẩn độ chất oxy hóa như sắt (III), Mn (VII).


1. Định nghĩa

Phép chuẩn độ oxy hóa - khử là phương pháp phân tích thể tích cần sử dụng dung dịch chuẩn chỉnh của chất oxy hóa để chuẩn chỉnh độ hóa học khử như sắt (II), mangan (II), iodid... Hoặc dung dịch chuẩn chỉnh của hóa học khử để chuẩn độ hóa học oxy hóa như sắt (III), Mn (VII).

Bạn đang xem: Chuẩn độ oxi hóa khử

*

Ngoài ra, bao gồm hợp chất không tồn tại tính lão hóa - khử tuy thế phản ứng hoàn toàn với chất oxy hóa hay chất khử (Tạo kết tủa hoặc phức chất) cũng hoàn toàn có thể định lượng theo phương pháp này.

2. Yêu cầu của bội phản ứng oxy hóa - khử dùng trong đối chiếu thể tích

- bội phản ứng xảy ra theo chiều buộc phải thiết.

- phản ứng phải hoàn toàn.

- bội phản ứng xẩy ra đủ nhanh.

Chiều của phản ứng được dự báo phụ thuộc thế lão hóa - khử chuẩn. Trong phần hằng số cân đối đã trình bày∆Eo buổi tối thiểu để phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Mặc dù hiệu ∆Eo chỉ cho họ biết năng lực xảy ra phản ứng, còn thực tiễn phản ứng có xảy ra hay không, tốc độ nhanh hay chậm phụ thuộc vào cả vào thực chất hóa học tập của chúng. Bởi vì phản ứng oxi hóa - khử thường là quá trình phức tạp, xảy ra qua không ít giai đoạn trung gian. Do vậy, tốc độ phản ứng hay chậm, đôi lúc không đáp ứng yêu cầu phải định lượng.

3. Những biện pháp để gia công tăng vận tốc phản ứng

a. Tăng nhiệt độ độ:

Khi ánh nắng mặt trời tăng hay thì tốc độ phản ứng tăng theo. Đối cùng với hệ đồng thể khi ánh sáng tăng 10oC, vận tốc phản ứng tăng thêm khoảng 2 -3 lần.

Thí dụ làm phản ứng giữa hỗn hợp KMnO4 với acid oxa lic H2C2O4 xẩy ra chậm ở ánh nắng mặt trời thương, khi nấu nóng phản ứng này xẩy ra khá cấp tốc nhưng tất cả trường hợp không thể dùng nhiệt độ để triển khai tăng tốc độ phản ứng, vị tăng ánh sáng sẽ làm cất cánh hơi chất phản ứng (như iod), sản xuất phản ứng oxy hóa vì chưng oxy của không khí.

Xem thêm: Cây Trúc Nhật Đẹp Giá Cây Trúc Nhật, Cây Trúc Nhật

b. Tăng nồng độ:

Trong một số trong những trường hợp fan ta tăng nồng độ của dung dịch thử để gia công tăng tốc độ phản ứng và hay sử dụng kỹ thuật chuẩn độn ngược để khẳng định nồng độ.

c. Cần sử dụng chất xúc tác:

Các phản ứng lão hóa - khử xảy ra qua không ít giai đoạn trung gian. Hóa học xúc tác thường làm cho tăng vận tốc của những giai đoạn trung gian này.

Ví dụ: iodid (I-) được dùng làm xúc tác cho phản ứng lão hóa S2O32- bởi H2O2.

d. Có những phản ứng mà sản phẩm tạo thành nhập vai trò xúc tác cho thiết yếu phản ứng đó. Thí dụ: Mn2+ trong chuẩn chỉnh độ bằng thuốc thử KMnO4.

4. Thông tư sử dụng trong phản bội ứng oxy hóa - khử

a. Định nghĩa

Chỉ thị oxy hóa - khử là các khối hệ thống oxy hóa - khử mà lại dạng oxy hóa với dạng khử có color khác nhau để xác định điểm xong phản ứng.

b. Điều kiện sử dụng

Một chất chỉ thị oxy hóa - khử đề xuất đáp ứng:

- biến hóa màu tức thì và rất có thể càng thuận nghịch càng giỏi (điều kiện này khó tiến hành được bởi ít bao gồm phản ứng oxy hóa - khử nào xảy ra nhanh cùng thuận nghịch).

- Đủ độ nhạy: để rất có thể sử dụng một lượng chỉ thị bé dại mà không nói tới sai số do lượng dung dịch chỉ thị oxy hóa giỏi khử đã được tiêu thụ để khẳng định sự thay đổi của color sắc.