Cho Moi, An Giang, Vietnam Today, Tonight & Tomorrow'S

*
Di tích lịch sử cách mạng Cột Dây Thép
*
Đình Thần Tấn Mỹ
*
Nhà Thờ Đức Bà cồn trên
*
CHÙA PHƯỚC MINH
*
CHÚA QUAN PHÒNG
*
Nhà Thờ Cù Lao Giêng (tt)
*
Nhà Thờ Rạch Sâu (tt)
*
Nhà Thờ Rạch Sâu
*
TU VIỆN CHÚA QUAN PHÒNG
*
Tu viện PHANXICO (tt)
*
Tu viện PHANXICO
*
Nhà thờ cù lao Giêng
*
Chùa Thành Hoa (Chùa Đạo nằm)
*
Làng nghề làm lò trấu
*
Chùa Phước Thành (tt)
*
Chùa Phước Thành
*
Làng nghề đan giỏ
*
Ba xã Cù Lao
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHỢ MỚI

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CHỢ MỚI

Chịu trách nhiệm: Ông. Trần Minh Dững - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới.


Ghi rõ nguồn "Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin điện tử này