Chớ Bảo Xuân Tàn Hoa Rụng Hết

Thiền Sư Mãn Giác sinh năm 1052, tịch năm 1096, đời vật dụng 8 dòng Vô Thông Ngôn. Tiểu sử của Ngài sẽ in vào quyển Thiền Sư Việt Nam, cùng tác giả. Sau đó là bài kệ thị trúng của Ngài. Bài này đa số người học tập Phật và những nhà văn học hầu hết thuộc làu.

Bạn đang xem: Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Bạn đã xem: Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
*

Âm:

Xuân khứ bách họa lạc,

Xuân đáo bách hoa khai.

Sự trục nhãn chi phí quá,

Lão tùng đầu thượng lai.

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tân,

Đình tiền tạc dạ nhất đưa ra mai.

Dịch:

Xuân đi trăm hoa rụng,

Xuân đến trăm hoa cười.

Xem thêm: Cách Trộn Mắm Đu Đủ Ngon Có Một Không Hai, Mắm Tôm Chua Trộn Đu Đủ Kiểu Miền Tây

Trước mắt câu hỏi đi mãi,

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,

Đêm qua sân trước một cành mai.

Giảng:

“Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai”. Xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân cho thì trăm hoa nở. Hoa rụng hoa nở theo thời tiết là chỉ cho toàn bộ sự đồ trên đời này theo thời hạn mà bao gồm thạnh suy, theo thời gian mà gồm sanh diệt. Thời hạn trôi rã thì đều vật cũng chuyển biến hóa dời. Bởi thế trên cỏi đời này không tồn tại sự vật nào mà không xẩy ra thời gian bào mòn dũa mỏng.

“Sự trục nhãn chi phí quá, lão tùng đầu thượng lai”. Mọi câu hỏi trôi qua trước mắt, bên trên đầu mẫu già đang đi tới rồi. Từng ngày qua sự thiết bị đổi thay, hay là tăng trưởng hay là suy giảm. Về phương diện tăng trưởng, họ trồng một thửa ruộng, lúa phát triển từ mạ non cho đến lúa trổ bông. Về khía cạnh suy giảm là lúa chín tiến thưởng cắt đem lại nhà xay thành gạo nấu cơm ăn. Bé người bọn họ cũng vậy, cũng theo thời hạn mà vững mạnh hoặc suy giảm. Sinh ra rồi bự lên chính là tăng trưởng, thoáng chốc đầu bạc, da nhăn, già chết, chính là suy giảm. Vậy nên thì sự vật cùng con fan đều bị thời gian chi phối đổi thay không dừng. Cuộc đời là một trong những dòng vô thường trở nên chuyển, không ai có quyền năng khiến cho nó giới hạn lại. Thế cho nên già bịnh bị tiêu diệt là chuyện dĩ nhiên, bọn họ phải sẵn sàng chuẩn bị chấp nhận. đồng ý trong ý thức vui vẻ mới là tín đồ biết sinh sống là fan tự tại. Còn già bịnh bị tiêu diệt đến mà bi quan than, chính là người chưa chắc chắn sống, bởi không biết sống cho nên vì thế phải liên tiếp sống hoài, không còn đời này kế tiếp đời khác. Tứ câu trên đây Ngài miêu tả sự thứ và nhỏ người luôn luôn lay động vô thưởng sanh khử với thời gian.

Trên cuộc sống này dù bé người cho tới sự vật phần nhiều bị biện pháp vô thường đưa ra phối, nhưng gồm một cái không biến thành vô thường hủy diệt. Dòng đó Ngài Ngộ Aán biểu trưng bởi hoa sen, hòn ngọc, ở đây ngài Mãn Giác cũng nhằm mục tiêu chỉ cho loại pháp gốc, chiếc diệu tánh của mọi người chúng ta. Chiếc đó nó không xẩy ra thời gian đưa ra phối, bỏ hoại. Bởi vậy cái nhìn của những thiền sư phần nhiều như nhau, ngay lập tức trong cuộc sống vô thường biến hóa hoại có một cái thường hằng không bao giờ biến hoại. Biết như vậy rồi thì khi chứng kiến cảnh vô thường của sự việc vật, của thân người, của lòng người, bọn họ không ai oán nản. Được như thế mời là người biết sống, sống to gan và sinh sống vui.