Chất Không Tham Gia Phản Ứng Trùng Hợp

Chất không có chức năng tham gia bội phản ứng trùng phù hợp là toluen (do không tồn tại liên kết đôi và không có vòng nhát bền)


Bạn đang xem: Chất không tham gia phản ứng trùng hợp

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những polime : PS, cao su thiên nhiên isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su lưu hóa. Bao gồm bao nhiêu polime có kết cấu mạng không khí ?


Sự phối kết hợp các phân tử nhỏ tuổi (monome) thành các phân tử lớn (polime) có trọng lượng bằng tổng khối lượng của những monme hợp thành được điện thoại tư vấn là :


Sự phối kết hợp các phân tử nhỏ tuổi (monome) thành những phân tử lớn (polime), đồng thời bao gồm loại ra những phân tử nhỏ (như nước, amoniac, CO2…) được call là :


Một polime Y có cấu trúc như sau:

…–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–…

Công thức một đôi mắt xích của polime Y là :


Cho những chất sau :

1) CH3CH(NH2)COOH 2) HOOC–CH2–CH2–COOH 3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH 5) HO–CH2–CH2–OH và p-C6H4(COOH)2

6) H2N6NH2 và HOOC(CH2)4COOH

Các ngôi trường hợp có thể tham gia làm phản ứng trùng ngưng là :


Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Kích Hoạt Bảo Hành Samsung Nhanh Chóng Nhất

Cho một polime sau : (–NH–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–CO–)n.

Số các loại phân tử monome chế tác thành polime bên trên là


Cho dãy những polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco, tơ lapsan. Số polime tổng hợp bao gồm trong dãy là:


Cho các polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su thiên nhiên lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là


Trong dãy chất sau, hóa học nào thâm nhập phản ứng trùng ngưng tạo polime?

CH2=CH2,CH2=CHCl, CH3-CH3,H2N(CH2)5COOH.


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.