CÁCH SỬ DỤNG PHÓ TỪ

Câu hỏi:Tôi học tập tiếng Anh hơn hai mươi năm ở trường cơ mà tôi vẫn không biết đúng đắn vị trí của một phó từ.Có vẻ ngoài nào về vị trí của phó từ vào câu không?

*

Trả lời: 

Thông hay phó từ thường có ba vị trí trong câu;1) cầm đầu câu (trước chủ ngữ)2) đứng thân (sau nhà ngữ với trước đụng từ vị ngữ, hoặc ngay sau hễ từ chính) hoặc3) đứng cuối câu (hoặc mệnh đề).

Bạn đang xem: Cách sử dụng phó từ

Những dạng phó từ không giống nhau thường bao gồm vị trí thông dụng nhất định và xu thế của chúng sẽ được giải thích dưới đây. Tuy nhiên cũng có một số trường vừa lòng ngoại lệ bởi vậy hãy coi đó là một hướng dẫn căn bản.

Vị trí đầu câu

Các phó trường đoản cú liên kết, hay nối một mệnh đề với đông đảo gì được nói tới trước đó, luôn luôn đứng tại vị trí này. Phó tự chỉ thời gian có thể đứng ở chỗ này khi họ muốn cho biết thêm có sự trái ngược, solo với một câu giỏi mệnh đề về thời hạn trước đó.

Các phó từ bỏ chỉ ý kiến hay nhấn xét, comment (e.g. luckily,officiallypresumably) cũng có thể đứng ở phần này lúc muốn nhấn mạnh những gì chúng ta sắp nói tới.

Hãy so sánh các câu sau:

Two of the workers were sacked, and, as a result, everybody went on strike.We invited all the family. However, not everyone could come.The weather will stay fine today, but tomorrow it will rain.Initially, his condition remained stable, but over the last few weeks it has deteriorated.Margaret ran the office, although, officially, Trevor was the manager.I haven’t made any plans yet, but presumably you’ll want lớn show her around London

Vị trí giữa câu

Các phó từ dùng để thu hút sự để ý vào một điều gì đó (e.g just,even), phó từ chỉ tần số vô tận, không xác định ví dụ (e.g. often,alwaysnever) cùng phó trường đoản cú chỉ mức độ (chắc chắn tới đâu), khả năng hoàn toàn có thể xảy ra (e.g probablyobviouslyclearlycompletelyquite,almost) những thích hợp tại phần này. Xin để ý là khi đụng từ khuyết thiếu – auxiliary verbs (e.g. is, has, will, was) được dùng, phó tự thường được dùng đứng giữa động từ khuyết thiếu thốn và cồn từ bao gồm trong câu.

Xem thêm: Exact Audio Copy File Audio Từ Cd Vào Máy Tính, Cách Copy File Nhạc Từ Đĩa Cd

Hãy so sánh những câu sau:

She’s been everywhere – she’s even been to lớn Tibet and Nepal.

Tom won’t be back yet, but I’ll just see if Brenda’s home. I’ll give her a ring.

My boss often travels to Malaysia & Singapore but I’ve never been there.

Have you finished yet? I haven’t quite finished. I’ve almost finished.

She’s obviously a very bossy woman. ~ I completely agree!

%CODE9%

Vị trí cuối câu:

Phó tự chỉ thời gian và tần số có xác định (e.g. last week, every year), phó từ chỉ cách thức (adverbs of manner) khi họ muốn triệu tập vào cách thức một vấn đề gì đó được thiết kế (e.g. well, slowly, evenly) và phó tự chỉ nơi chốn (e.g. in the countryside, at the window) hay được đặt ở cuối câu.

Hãy so sánh những câu sau:

I had a tennis lesson last week, but I’m usually travelling in the middle of the month, so I don’t have a lesson every week.

I chewed the food slowly because it hadn’t been cooked very well.

She was standing at her window, looking out at her children who were playing in the garden.

Xin chú ý là khi có trên một phó từ được sử dụng thì đơn côi tự của nó thường theo đồ vật tự sau: phương pháp (manner), nơi chốn (place), thời hạn (time):

They played happily together in the garden the whole afternoon.

Phó từ vấp ngã nghĩa cho tính từ

Khi phó từ bửa nghĩa mang đến tính từ, nó thường được đặt ngay trước tính trường đoản cú đó:

We had some really interesting news last night. John’s been offered a job in Australia. He’s absolutely delighted.

I bought an incredibly expensive dress last week which fits me perfectly. But John says I shouldn’t wear it. He says it’s too tight.

Một nước ngoài lệ với cơ chế này là cùng với phó từ enough. Từ bỏ này được để ngay sau tính từ bỏ hoặc phó từ mà lại nó té nghĩa: