Cách Sử Dụng Đại Từ Quan Hệ Trong Tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ là 1 chủ điểm đặc trưng, buộc phải nắm rõ vào họcgiờ đồng hồ anh. Bài lúc này baohiemlienviet.com Reviewđã chia sẻ cho tới các bạn chủ thể này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng đại từ quan hệ trong tiếng anh


*

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ tuyệt gồm cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan hệ nam nữ dùng để làm giải thích rõ hơn về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriover.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được hotline là 1 relative sầu clause, nó lép vế “the woman” cùng dùng làm khẳng định danh từ đó.Nếu bỏ mệnh đề này ra họ vẫn có một câu trả chỉnh:The woman is my girlfrikết thúc.

Đại trường đoản cú quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi đồ vật, động vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ download cho người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến nhà ngữ chỉ bạn, đồ vật, đặc trưng vào mệnh đề quan hệ giới tính xác định (who, which vẫn đang còn thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bước đầu bởi các đại trường đoản cú quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose tốt những trạng từ bỏ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ nam nữ dùng để làm ngã nghĩa cho danh tự đứng trước nó.

I. Các đại từ bỏ quan tiền hệ


1. WHO

- cai quản tự vào mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế mang đến danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc tự đến đụng từ trong mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý trường đoản cú hoặc túc tự trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế mang đến địa chỉ của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* Các ngôi trường thích hợp hay được dùng “that”:

- lúc đi sau những vẻ ngoài đối chiếu nhất

- lúc đi sau những từ: only, the first, the last

- khi danh từ bỏ đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- lúc đi sau các đại từ biến động, đại từ che định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody toàn thân, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các ngôi trường hợp không dùng that:

- trong mệnh đề tình dục ko xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ tải đến danh từ chỉ fan hoặc trang bị, thường xuyên cố gắng cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ bỏ quan liêu hệ

1. WHY: mởđầu đến mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ Anhchỉ nguyên do, thường xuyên cầm cố mang lại các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế tự chỉ xứ sở, thường cầm cố mang đến there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The hotel where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: CôNg Nghệ Blockchain Là Gì? ? Công Nghệ Blockchain Là Gì

3. WHEN: sửa chữa trường đoản cú chỉ thời gian, thường xuyên nắm đến tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still rethành viên the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông chồng then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các nhiều loại Mệnh đề quan hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề tình dục xác định với mệnh đề quan hệ tình dục ko xác minh.

Mệnh đề quan hệ nam nữ xác minh (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết đến ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không còn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng Khi danh trường đoản cú là danh trường đoản cú ko xác định và ko sử dụng lốt phẩy chia cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ tình dục không hạn định (Non-defining relative sầu clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông báo về một người, một đồ gia dụng hoặc một vấn đề đã có xác định. Mệnh đề ko xác định là mệnh đề không độc nhất thiết đề nghị tất cả trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ khẳng định cùng được chia cách cùng với mệnh đề bao gồm bởi một hoặc nhị lốt phẩy (,) hay lốt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để biết bao giờ sử dụng mệnh đề tình dục không khẳng định, ta chú ý những điểm sau:

- khi danh trường đoản cú mà lại nó té nghĩa là 1 trong những danh từ bỏ riêng

- khi danh từ nhưng mà nó ngã nghĩa là một trong tính trường đoản cú tải (my, his, her, their)

- Lúc danh từ nhưng mà nó té nghĩa la một danh từ đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số xem xét trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Nếu vào mệnh đề quan hệ tất cả giới tự thì giới từ bỏ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hlặng last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. cũng có thể dùng which cầm cố cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday buổi tiệc nhỏ. That makes me sad. → She can’t come to my birthday tiệc nhỏ, which makes me sad.

3. Tại vị trí túc trường đoản cú, whom hoàn toàn có thể được cầm cố bởi who.

Ex: I’d lượt thích khổng lồ talk to the man whom / who I met at your birthday tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề quan hệ nam nữ xác định , chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ bỏ quan hệ làm túc từ:whom, which.


5. Các các từ bỏ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ đựng những đại tự quan hệ nam nữ thống trị trường đoản cú who, which, that có thể được rút gọn gàng thành các hiện tại phân từ (V-ing) hoặc quá khđọng phân từ bỏ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút ít thành các hiện tại phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. →The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề thụ động thì rút ít thành cụm vượt khđọng phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề tình dục được rút ít thành các rượu cồn từ nguyên ổn mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ bỏ ngulặng chủng loại (To-infinitive) khi trước đại tự dục tình gồm các các từ: the first, the second, the last, the only hoặchiệ tượng so sánh hàng đầu. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever and beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại tự dục tình với lớn be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới từ bắt đầu kết phù hợp với các danh trường đoản cú theo sau)


Ví dụ: