CÁCH LÙI THÌ TRONG TIẾNG ANH

Tường thuật thẳng (direct speech) là lời nói mà thông tin đi thẳng từ người kể tới người nghe (thông qua lời trần thuật của tín đồ kể). Vào tường thuật trực tiếp người kể ghi lại chính xác những từ, ngữ mà tín đồ nói dùng. Trần thuật trực tiếp lúc này buộc phải được để trong vết ngoặc kép.Bạn vẫn xem: cách lùi thì trong tiếng anh


*

Câu trần thuật trực tiếp và gián tiếp

Ví dụ:

He says: “I am an engineer.” (Anh ấy nói: “Tôi là một trong những kỹ sư.”)My Mom said: “I was a teacher.” (Mẹ tôi nói: “Tôi từng là giáo viên.”)

Tường thuật loại gián tiếp là tiếng nói thuật lại ý của bạn nói nhưng mà không đề nghị phải giữ nguyên văn từng lời.

Bạn đang xem: Cách lùi thì trong tiếng anh

Ví dụ:

He says that he is an engineer. (Anh ấy nói anh ấy là kỹ sư)My Mom said that she was a teacher. (Mẹ tôi đang nói bà ấy từng là giáo viên)

Như vậy nhằm tường thuật lại lời nói hoặc bất kỳ một sự kiện, mẩu chuyện nào, bạn có thể dùng 2 cách tường thuật trực tiếp và gián tiếp. Bên dưới đây bài viết này vẫn cung cấp cho bạn cách thực hiện trong từng trường đúng theo ngữ pháp, cách thay đổi các câu tường thuật từ trực tiếp qua con gián tiếp.

Mục lục

PHẦN 1: Câu tường thuật (Statements)PHẦN 2: QUESTIONS (CÂU HỎI)PHẦN 4 CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG LÙI THÌPHẦN 5. CÁC DẠNG NÂNG CAO trong TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP

PHẦN 1: Câu trần thuật (Statements)

Đây là dạng câu dùng làm kể một câu chuyện, sự khiếu nại hoặc trần thuật lại một lời nói của ai đó. Dạng câu này còn dùng để làm miêu tả, xác nhận, thông báo, dìm định, trình bày… về các hiện tượng, hoạt động, tính chất hoặc tinh thần trong thực tiễn của sự việc, sự vật,…

Ví dụ:

Mary said: “I was ironing clothes when my husband cameback trang chủ last night.” (Mary đang nói: “Tôi vẫn ủi áo xống khi chồng tôi về nhà tối hôm qua.”)

Khi đưa một lời tường thuật trực tiếp sang tường thuật loại gián tiếp với các loại câu này, bọn họ cần phải làm như sau:


*

1

Dùng động từ SAY hoặc TELL: (theo sau TELL sẽ phải có Objective)

Cấu trúc:

S + say + that + clause S + say + to sb + that + clause S + tell sb + that + clause

2

Lưu ý các đại tự nhân xưng, những tính từ bỏ sở hữu cũng cần được được thay đổi sao cho tương ứng với mệnh đề chính

Trực tiếp: He said: “I am learning English.” (Anh ấy nói: “Tôi sẽ học giờ đồng hồ Anh.”)Gián tiếp: He said that he was learning English. (Anh ấy bảo rằng anh ấy sẽ học giờ Anh.)Trực tiếp: My Mom said: “I am cooking our dinner.” (Mẹ tôi nói rằng: “Mẹ sẽ nấu ban đêm của chúng ta.”)Gián tiếp: My Mom said that she was cooking our dinner. (Mẹ tôi nói rằng cô ấy vẫn nấu ban đêm của bọn chúng tôi.)3

Lùi thì khi chuyển một lời tường thuật trực tiếp lịch sự tường thuật con gián tiếp

Dưới đây nội dung bài viết sẽ cung cấp cho mình một bảng giải đáp lùi thì cho trường hợp câu è thuật, với từng thì được sử dụng trong câu tường thuật trực tiếp đang dẫn đến thì sử dụng cho tường thuật con gián tiếp tương ứng bên cạnh.

Dưới đây bọn họ sẽ cùng nhau thống kê sự lùi thì trong câu tường thuật loại gián tiếp.

Câu trực tiếp(Direct Speech)Câu loại gián tiếp(Reported Speech)

Hiện trên đơn(Simple Present Tense)

He said: “I work in a bank.” (Anh ấy nói: “Tôi thao tác ở ngân hàng.”)

Quá khứ đơn(Simple Past Tense)

He said that he worked in a bank. (Anh ấy bảo rằng anh ấy thao tác ở ngân hàng)

Hiện tại tiếp diễn(Present Continuous Tense)

Henry said: “I am talking to my brother.” (Henry nói: “Tôi đang nói chuyện với anh trai.”)

Quá khứ tiếp diễn(Past Continuous Tense)

Henry said that he was talking khổng lồ his brother. (Henry nói anh ấy đang rỉ tai với anh trai)

Hiện tại trả thành(Present Perfect Tense)

Samuel said: “I have bought a book.” (Samuel nói: “Tôi vừa mua một quyển sách.”)

Quá khứ hoàn thành(Past Perfect Tense)

Samuel said that he had bought a book. (Samuel bảo rằng anh ta đã download một quyển sách.)

Hiện tại kết thúc tiếp diễn(Present Perfect Continuous Tense)

He said: “I have been waiting here for almost 2 hours.” (Anh ta nói: “Tôi đang đợi tại đây gần 2 giờ rồi.”)

Quá khứ ngừng tiếp diễn(Past Perfect Continuous Tense)

He said that he had been waiting here for almost 2 hours. (Anh ta nói rằng anh ấy đã đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi.)

Quá khứ đơn(Simple Past Tense)

She said: “I did my homework.” (Cô ấy nói: “Tôi vẫn làm bài xích tập.”)

Quá khứ trả thành(Past Perfect Tense)

She said that she had done her homework. (Cô ấy nói rằng cô ấy đã làm bài tập của mình.)

Tương lai đơn(Simple Future Tense)

David said: “I will visit Vietnam.” (David nói: “Tôi sẽ tới thăm Việt Nam.”)

Tương lai trong quá khứ(Future in Past Tense)

David said that he would visit Vietnam. (David nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Việt Nam.)

Tương lai tiếp diễn(Future Continuous Tense)

He said: “I will be sitting at the coffee shop.” (Anh ta nói: “Tôi sẽ sẽ ngồi ở quán cafe.”)

They said: “We are going khổng lồ build a new house.” (Họ nói: “Chúng tôi sẽ sắp xây nhà mới.”)

Tương lai tiếp tục trong vượt khứ(Future Continuous Tense in Past )

He said that he would be sitting at the coffee shop. (Anh ta nói rằng anh ta sẽ vẫn ngồi ở cửa hàng cafe.)

They said that they were going lớn build a new house. (Họ nói rằng chúng ta sắp xây nhà mới.)

Can/May/Must do

He said: “I must vày my homework.” (Anh ta nói: “Tôi buộc phải làm bài xích tập của mình.”)

Could/Might/Had lớn do

He said that he had to vì his homework. (Anh ta bảo rằng anh ta nên làm bài xích tập của mình.)

Tường thuật trực tiếpDirect SpeechTường thuật con gián tiếpReported Speech
This/ TheseThat/ Those
HereThere
NowThen
TodayThat day
AgoBefore
TomorrowThe next day/ the following day/ the day after
The day after tomrrowTwo days after/ in two days’ time
YesterdayThe day before/ the previous day
The day before yesterdayTwo days before
Last weekThe previous week/ the week before
Next weekThe next week/ the following week/ the week after

Ví dụ:

She said: “I saw Tom here in this room”. ➜ She said that she had seen Tom there in that room the day before.( Cô ấy nói rằng cô ấy nhận thấy Tom ở đó trong hộ gia đình ấy hôm qua. ).

She said: “I will read these letters now.”She said that she would read those letters then. ( Cô ấy bảo rằng cô ấy sẽ đọc phần nhiều lá thư đó ngay bây giờ. )

LƯU Ý: Ngoài những quy tắc thông thường trên dây, họ cần ghi nhớ rằng trường hợp tường thuật và thời gian khi tường thuật lại vào vai trò rất quan trọng đặc biệt trong khi gửi từ khẩu ca trực tiếp sang tiếng nói gián tiếp.

PHẦN 2: QUESTIONS (CÂU HỎI)

Tường thuật câu hỏi chia làm 2 dạng theo dạng câu hỏi: yes/no question và WH-question.

1. YES/NO QUESTIONS

Dạng câu hỏi được vấn đáp bằng YES hoặc NO

Ví dụ:

Are you a doctor? (Bạn là bác bỏ sĩ yêu cầu không?)Does he live here? (Anh ta sống tại đây phải không?)

Để chuyển những câu hỏi dạng YES/NO question thành câu loại gián tiếp thì bọn họ làm theo cấu trúc:

➜ Tân ngữ (objective) sau ASKED hoàn toàn có thể có hoặc không

Ví dụ:

He asked: “Are you a foreigner?”He asked (me) if/whether I were a foreigner. ( Anh ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có phải là người quốc tế không. )

“Does John understand the lesson?”, he asked. He asked (me) if/whether John understood the lesson. ( Anh ấy hỏi tôi rằng liệu John gồm hiểu bài học kinh nghiệm không. )

Mary said lớn Tom: “Can you speak English?”Mary asked Tom if/whether he could speak English. ( Mary hỏi Tom rằng liệu anh ấy nói theo một cách khác tiếng Anh không. )

2. WH-QUESTIONS

Dạng câu hỏi có từ nhằm hỏi là loại câu hỏi mà fan hỏi cần phải biết thêm tin tức hoặc cần được giải đáp.

Ví dụ:

What are you doing now? (Bạn đang làm cái gi vậy?)Where did you go yesterday? (Bạn đã đi đâu hôm qua?)

Để chuyển thắc mắc có từ nhằm hỏi từ dạng trực tiếp sang trọng câu con gián tiếp chúng ta dùng kết cấu sau:

Ví dụ:

“What is your name?”, he asked.He asked (me) what my name was. ( Anh ấy hỏi tôi tên gì. )

( bà mẹ tôi hỏi tôi đi đâu. )

PHẦN 3: IMPERATIVE (CÂU MỆNH LỆNH)

Câu trách nhiệm là các loại câu dùng để làm yêu cầu hoặc đề xuất người khác làm cái gi đó. Câu bổn phận thường ban đầu bằng hễ từ, đó là cách nhấn diện nó. Câu bổn phận thường để PLEASE sinh hoạt đầu hoặc cuối câu để tạo sự lịch sự.

Xem thêm: Hé Lộ Cách Dịch Tiếng Nhật Sang Tiếng Việt Hữu Ích Cho Bạn, Chuyển Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật Cực Chuẩn

Ví dụ:

Open the door, please! Please mở cửa the door! ( có tác dụng ơn open ra! )

Công thức của một câu mệnh lệnh đối chọi giản: V + Objective!Don’t + V + Objective!

Công thức của một câu đề xuất người khác làm nào đấy một cách lịch sự là: Can/Could/Will/Would + you + S + V + Objective?

Ví dụ:

Could you lend me some books? (Bạn hoàn toàn có thể cho tôi mượn vài quyển sách không?)Would you let me read through this letter? (Bạn hoàn toàn có thể để tôi đọc hết lá thư này không?)

Để gửi câu nhiệm vụ sang câu tường thuật con gián tiếp, họ dùng kết cấu sau: S + told/asked/ordered + Objective + (not) + to lớn V + …..

Ví dụ:

Teacher said to lớn students: “Close the door, please!”Teacher asked students to close the door. ( giáo viên yêu ước các học sinh đóng cửa. )

“Don’t tell Mary anything, please!”, David told me. David told me not khổng lồ tell Mary anything. ( David yêu mong tôi đừng nói gì cùng với Mary. )

“Could you please move forward?”, He said.He told (me) khổng lồ move forward. ( Anh ta yêu ước tôi tiến nhanh phía trước. )

LƯU Ý:Trong câu tường thuật con gián tiếp giành cho câu mệnh lệnh, bọn họ bắt buộc phải kiếm được tân ngữ (người dìm lệnh). Cách để tìm ra tân ngữ:

Đối với phần lớn câu quá rõ ràng thì chúng ta chỉ việc thực hiện tân ngữ được mang lại sẵn.

Ví dụ:

Mary asked Tom: “Do you want to lớn go to lớn cinema?”Mary asked Tom if he wanted to lớn go lớn cinema. ( Mary hỏi Tom liệu anh ấy vẫn muốn đi coi phim không. )

Ở đây Tom là tân ngữ được mang lại sẵn nên lúc chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp họ chỉ câu hỏi dùng Tom có tác dụng tân ngữ.

Trong một số trong những câu mệnh lệnh, tân ngữ thường xuyên được đặt tại cuối câu

Ví dụ:

“Would you please help me clean the house, Terry?”, David asked. David asked Terry khổng lồ help him clean the house. ( David yêu mong Terry góp anh ta lau chùi nhà cửa. )

Ở đây Terry là tân ngữ, được đặt ở cuối câu.

Đối với hầu hết câu mà không tồn tại người nghe được nói tới thì chúng ta cần chú ý phía trước bạn nói gồm tính từ download hay không, nếu tất cả thì sẽ là tân ngữ của câu.

Ví dụ:

Her mother asked: “Don’t yell in the room!”Her mother asked her not lớn yell in the room. (Mẹ con bé bỏng yêu mong nó không hét lên trong phòng.)

Ở trên đây trước người nói tất cả tính từ cài đặt là “her” cho nên tân ngữ trong câu tường thuật con gián tiếp mang định được đọc là “her”

Đối với phần đa câu chúng ta hoàn toàn không tìm kiếm được tân ngữ theo 3 bí quyết trên thì cần sử dụng ME/US làm tân ngữ.

Daniel said: “Go home now.”Daniel told me/us to go trang chủ then. (Daniel bảo tôi/chúng tôi về đơn vị ngay.)

Ở đây câu không tồn tại tân ngữ được tra cứu thấy, vì chưng đó bọn họ dùng ME hoặc US để triển khai tân ngữ cho câu tường thuật gián tiếp.

PHẦN 4 CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG LÙI THÌ

Các trường hợp sau khoản thời gian chuyển từ bỏ câu tường thuật trực tiếp lịch sự câu tường thuật con gián tiếp thì họ không đề xuất phải thực hiện lùi thì đến động từ.

1. Động từ vào mệnh đề chủ yếu được áp dụng ở những thì sau:

Simple Present – hiện tại đơn: say/says; tell/tellsPresent Continuous – lúc này tiếp diễn: is/are sayingPresent Perfect – lúc này hoàn thành: have/has said, have/has toldSimple Future – sau này đơn: will say, will tell

Ví dụ:

Tom says: “I am” Tom says that he is fine. (Tom bảo rằng anh ta khoẻ.)He is saying: “We will make a big chance.” He is saying that they will make a big chance. (Anh ấy nói rằng bọn họ sẽ tạo nên sự một sự biến đổi lớn.)Mathew has said: “I want a cake.” Mathew has said that he wants a cake. (Mathew đã có lần nói rằng anh ấy muốn một cái bánh.)My Mom will say: “I bởi vì not care about him.”My Mom will say that she doesn’t care about him. (Mẹ tôi đang nói rằng bà không lưu ý đến anh ta.)

2. Lời nói trực tiếp biểu đạt một chân lý, một sự thật hiển nhiên

Ví dụ:

He said: “The sun ries in the East.” He said that the sun ries in the East. (Anh ấy nói rằng mặt trời mọc sinh sống phía Đông.)

3. Khẩu ca trực tiếp là những câu điều kiện loại II và nhiều loại III

Ví dụ:

He said: “If I were you, I would meet her.” He said that if he was me, he would meet her. (Anh ta nói rằng giả dụ anh ấy là tôi anh ấy sẽ chạm chán cô ấy.)

4. Tiếng nói trực tiếp là kết cấu WISH + SIMPLE PAST/PAST PERFECT thì chỉ lùi thì sinh hoạt WISH, không lùi thì tại đoạn còn lại của câu trực tiếp.

Ví dụ:

Jane said: “I wish I lived in Poland.” Jane said she wished she lived in Poland. (Jane bảo rằng cô ấy mong gì cô ấy sinh sống ở cha Lan.)

5. Tiếng nói trực tiếp là cấu trúc IT’S TIME/ABOUT TIME SOMEBODY DID SOMETHING thì chúng ta cũng chỉ lùi thì nghỉ ngơi IT IS chứ không hề lùi thì ở đoạn còn lại vào câu trực tiếp.

Ví dụ:

Henry said: “It’s time my children went to lớn school.” Henry said that it was time his children went lớn school.

Henry nói rằng đã đi vào giờ đàn trẻ của anh ý ấy đi học.

6. Lời nói trực tiếp có chứa những động từ khiếm khuyết COULD, WOULD, SHOULD, MIGHT, OUGHT TO, HAD BETTER, USED TO

Ví dụ:

My teacher said: “You should study” My teacher said that I should study hard. (Thầy giáo của tôi nói rằng tôi nên học tập chăm chỉ.)