Cách hạch toán tài khoản 821

*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn cách hạch toán túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp - thông tin tài khoản 821, phương pháp hạch toán thuế TNDN lâm thời tính quý và quyết toán cuối năm, phương pháp hạch toán kết đưa thuế TNDN cuối kỳ ...

Bạn đang xem: Cách hạch toán tài khoản 821

1.Tài khoản 821: giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

- dùng để phản ánh túi tiền thuế TNDN của khách hàng phát sinh trong thời điểm làm căn cứ xác định kết quả vận động kinh doanh sau thuế của chúng ta trong năm tài chính hiện hành.

- chi phí thuế TNDN được ghi nhấn vào tài khoản này là số thuế thu nhập doanh nghiệp đề xuất nộp tính trên các khoản thu nhập chịu thuế trong thời hạn và thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

- hàng quý, kế toán căn cứ vào triệu chứng từ nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp nhằm ghi dấn số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tạm cần nộp vào chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, giả dụ số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tạm yêu cầu nộp vào năm nhỏ dại hơn số bắt buộc nộp mang lại năm đó, kế toán ghi dấn số thuế thu nhập doanh nghiệp nên nộp thêm vào chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường phù hợp số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm buộc phải nộp vào năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạm phải nộp vào năm to hơn số bắt buộc nộp.

- lúc lập report tài chính, kế toán đề nghị kết chuyển giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tạo nên vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh” để xác minh lợi nhuận sau thuế trong kỳ kế toán.

- Trường vừa lòng phát hiện nay sai sót ko trọng yếu liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nên nộp của những năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp bắt buộc nộp của các năm trước vào giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp của năm phát hiện sai sót.

- Đối với các sai sót trọng yếu, kế toán điều chỉnh hồi tố.

Sơ đồ gia dụng chữ T hạch toán tài khoản 821

*


2. Kết cấu cùng nội dung thông tin tài khoản 821:

Bên nợ

Bên Có

- chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm kia phải nộp bổ sung do phát hiện nay sai sót không trọng yếu của các thời gian trước được ghi tăng chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại.

- Số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp thực tiễn phải nộp vào năm bé dại hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm đề xuất nộp được giảm trừ vào ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp sẽ ghi thừa nhận trong năm;

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp nên nộp được ghi giảm bởi phát hiện sai sót không hiểm yếu của các thời gian trước được ghi giảm ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại;

- Kết dịch số chênh lệch giữa giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp gây ra trong năm to hơn khoản được ghi giảm chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời điểm vào tài khoản 911 - “Xác định tác dụng kinh doanh”.

Tài khoản 821 - “Chi mức giá thuế thu nhập doanh nghiệp” không tồn tại số dư cuối kỳ.

3. Hạch toán túi tiền thuế TNDN một vài nghiệp vụ:

1. Xác minh số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lâm thời nộp hàng quý:

a) sản phẩm quý, khi xác minh thuế TNDNtạm cần nộp theo nguyên tắc của biện pháp thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 8211- chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ 8: Bài 4 Bản Vẽ Các Khối Đa Diện, Công Nghệ 8 Bài 4

gồm TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

- lúc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

tất cả TK 111, 112,…

b) cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế vì cơ quan thuế thông tin phải nộp:

- giả dụ số thuế TNDN thực tế phải nộp vào năm lớn hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế TNDN còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211- giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

bao gồm TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

- trường hợp số thuế TNDN thực tiễn phải nộp trong năm bé dại hơn số thuế TNDNtạm bắt buộc nộp, kế toán ghi giảm giá cả thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

tất cả TK 8211- túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

2)Trường hòa hợp phát hiện tại sai sót không hiểm yếu của các năm kia liên quan mang lại thuế TNDNphải nộp của những năm trước, công ty được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế TNDN phải nộp của các thời gian trước vào túi tiền thuế thu nhập cá nhân hiện hành của năm phát hiện tại sai sót.

- Trường thích hợp sai sót không xung yếu của các năm kia dẫn đến cần nộp bổ sung thuế TNDN của các thời gian trước thì doanh nghiệp kiểm soát và điều chỉnh tăng ngân sách chi tiêu thuế TNDN của năm hiện tại tại, ghi:

Nợ TK 8211 - chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trường vừa lòng sai sót không hiểm yếu của các thời gian trước dẫn mang đến được ghi giảm số thuế TNDN đề xuất nộp thì doanh nghiệp kiểm soát và điều chỉnh giảm túi tiền thuế TNDN của năm hiện tại tại, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

bao gồm TK 8211 - giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành.

3.Cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá cả thuế TNDN, ghi:

- nếu như TK 821 có số tạo nên Nợ lớn hơn số phân phát sinh gồm thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

có TK 821- giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

- ví như TK 821 gồm số tạo ra Nợ bé dại hơn số phát sinh tất cả thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 821- chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

gồm TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh.

Kế toán Thiên Ưng liên tục khai giảng những Lớp học kế toán thực hành thực tiễn tại Hà Nội: dạy dỗ lập report quyết toán thuế, báo cáo tài gan dạ tiếp trên giấy thực tế.