CÁCH GỌI TÊN ANKAN ANKEN ANKIN

I. Ankan là gì? phương pháp và phương pháp gọi tên AnKan

1. Ankan là gì, công thức cấu tạo?

– Ankan là phần nhiều hidrocacbon no, mạch hở trong phân tử chỉ có links đơn C-C, C-H bao gồm công thức bình thường là: CnH2n+2 (n≥1).Bạn đã xem: cách gọi tên ankan anken ankin

Bạn vẫn xem: biện pháp gọi thương hiệu ankan anken ankin

– Hợp chất trong hàng Ankan có công thức đơn giản dễ dàng nhất đó là metan: CH4

Công thức cấu tạo và mô hình phân tử của metan

2. Tên thường gọi của Ankan (danh pháp)

– giải pháp gọi tên Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Metan ; C2H6: Etan ; C3H8: Propan ; C4H10: Butan ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Heptan ; C8H18: Octan ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* giải pháp nhớ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

Bạn đang xem: Cách gọi tên ankan anken ankin

– Cách call tên Ankan khi mạch cacbon bao gồm nhánh:

+ chọn mạch chủ yếu : là mạch dài nhất có tương đối nhiều nhóm thế nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon vào mạch chính bước đầu từ phía sát nhánh hơn.

+ điện thoại tư vấn tên: Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm (tên ankan khớp ứng với số nguyên tử cacbon vào mạch chính).

Xem thêm: Cách Mặc Đồ 5 Hành Võ Lâm 1 Cho Từng Môn Phái, Cách Mặc Đồ Ngũ Hành Các Môn Phái Vltk 1

 Ví dụ: 


*

II. đặc điểm vật lí của Ankan

– Ở nhiệt độ thường, các ankan từ bỏ C1 cho C4 sống trạng thái khí; tự C5 đến khoảng chừng C18 sống trạng thái lỏng; từ khoảng tầm C18 trở lên làm việc trạng thái rắn.

– ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi và cân nặng riêng của ankan nói phổ biến đều tăng theo số nguyên tử C trong phân tử có nghĩa là tăng theo phân tử khối. Ankan khối lượng nhẹ hơn nước.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) vào công nghiệp

– Metan và những đồng đẳng được tách bóc từ khí vạn vật thiên nhiên và dầu mỏ.

b) Trong phòng thí nghiệm

– Khi đề xuất một lượng nhỏ tuổi metan, người ta nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc hoàn toàn có thể cho nhôm cacbua tính năng với nước:

– nhiệt độ phân muối Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– riêng rẽ với CH4 có thể dùng phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– Để tổng hợp những chất cơ học khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– Đặc biệt từ bỏ CH4 điều chế được rất nhiều chất không giống nhau: hỗn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH và anđehit fomic HCHO.