Cách Dùng Relative Clause

Bạn đã được học về mệnh đề quan lại hệ từ khôn xiết sớm nhưng lại vẫn cảm thấy do dự khi trù trừ nên dùng đại từ quan hệ nam nữ nào hay phân tách thì ra làm sao mới đúng? chắc chắn không chỉ bản thân bạn chạm mặt vấn đề này đâu vì đó là chủ điểm ngữ pháp có rất nhiều quy tắc khác biệt phải nhớ. Vậy nên, hãy thuộc ôn lại tất cả những kỹ năng và kiến thức liên quan mang lại Relative Clauses để đầy niềm tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh nhé!


Tổng quan tiền mệnh đề dục tình (relative clauses)

Khái niệm mệnh đề quan hệ

Mệnh đề tình dục (mệnh đề tính từ) là một mệnh đề phụ của câu dùng để làm rõ nghĩa danh từ bỏ hoặc đại từ bỏ đứng trước nó, được nối với mệnh đề chính bằng những đại từ quan tiền hệ/trạng từ quan tiền hệ. Chức năng của mệnh đề này cũng tương tự một tính từ, do đó có cách gọi khác là mệnh đề tính ngữ (adjective clause).

Bạn đang xem: Cách dùng relative clause


*

Các loại mệnh đề tình dục trong giờ Anh

*
Mệnh đề quan hệ xác định(Defining relative clauses)

Đây là mệnh đề cần phải có để xác định danh trường đoản cú đứng trước, còn nếu không câu sẽ không đủ nghĩa. mệnh đề tính từ xác định rất có thể đi cùng với tất cả các đại từ với trạng từ quan liêu hệ, trừ một vài ngoại lệ đặc biệt.

Ví dụ: The woman who is standing there is my mother.

Mệnh đề tình dục không xác định (Non – defining clauses)

Đây là mệnh đề dùng để giải thích thêm vào cho danh trường đoản cú đứng trước, nếu không có câu vẫn đủ nghĩa. Mệnh đề quan liêu hệ không khẳng định được ngăn với mệnh đề chính bằng dấu phẩy, trước đó thường là tên riêng rẽ hoặc những danh từ đi kèm với các từ khẳng định như my, his, her, this, that, these, those… Trong nhiều loại mệnh đề này không sử dụng đại từ quan hệ that.

Ví dụ: This building, which was built 100 years ago, is the public library.

Mệnh đề dục tình nối tiếp

Dùng để bổ sung cập nhật nghĩa cho cả mệnh đề đứng trước, thường xuyên được phân cách bằng dấu phẩy và sử dụng đại từ quan hệ giới tính which và luôn đứng sinh hoạt cuối câu.

Ví dụ: Tom forgets to do housework, which makes his mom angry.

Mệnh đề dục tình rút gọn

*
Nếu đại từ tình dục là chủ ngữ của một mệnh đề công ty động

Có thể lược vứt đại từ quan liêu hệ, khổng lồ be (nếu có), sau đó chuyển động từ về dạng V-ing.

Ví dụ: The girl, who wears a white shirt is my cousin.

=> The girl wearing a white shirt is my cousin.

Nếu đại từ quan hệ nam nữ là chủ ngữ của một mệnh đề bị động

Để rút gọn, hoàn toàn có thể lược bỏ đại từ quan lại hệ, lớn be sau đó chuyển động từ về dạng phân từ bỏ II.

Ví dụ: The picture which is drawn by Tom looks so beautiful

=> The picture drawn by Tom looks so beautiful.

Muốn lược vứt đại từ quan hệ trong trường thích hợp này, chỉ cần lược quăng quật đại từ quan tiền hệ cùng to be.

Ví dụ: Nga, who is a doctor, is very friendly. => Nga, a doctor, is very friendly.

Trong một số trong những trường hợp, các relative clauses trong câu là không cần thiết và có thể rút gọn để câu được ngắn gọn và tự nhiên và thoải mái hơn. Giản lược bằng V-ing, Giản lược bằng V-ed/ V3, Giản lược bởi To + verb, Rút gọn bằng cụm danh từ, Rút gọn bằng tính từ/cụm tính từlà 5 phương pháp rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ liên tục được áp dụng nhất. Bạn có thể tham khảo kỹ rộng về những cách này thông qua bài viết tại ELSA Speak.

Trạng từ quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh

Trạng từ quan liêu hệCụm tự tương đươngCách dùngVí dụ
Whenat/on/in whichChỉ thời gian, đứng sau hồ hết từ chỉ thời gianChristmas Day is the day when people come home.
Whereat/on/in whichTrạng từ quan hệ giới tính chỉ chỗ chốn, lép vế từ chỉ khu vực chốnMain square is the place where we meet him.
WhyFor whichChỉ lý do, theo sau vị tiền ngữ “the reason”She did not tell me why she came too late.

Đại từ quan hệ giới tính trong giờ Anh

Đại từ quan lại hệCách dùngVí dụ
WhoChỉ người, cai quản ngữ hoặc tân ngữ vào relative clausesThe girl who wears a white shirt is my cousin.
WhomĐại từ tình dục chỉ người, đóng vai trò tân ngữ vào câu, theo kế tiếp là nhà ngữ của đụng từ.The man whom you mentioned is here.
WhichĐại từ quan hệ chỉ vật, vào vai trò là nhà ngữ hoặc tân ngữ trong relative clausesThis is the book which you wanted.
ThatĐại từ quan hệ chỉ người hoặc vật, có thể thay thế cho cả who, whom với which vào mệnh đề quan hệ nam nữ xác định.This is the book that you wanted.
WhoseChỉ người thay cho tính từ tải trong giờ Anh như your, my, our… Theo sau whose luôn là một danh từ, có thể thay cố gắng whose bằng of which mà lại không làm biến đổi nghĩa.The man whose book is Peter.

Một số để ý khi thực hiện relative clause trong câu

Ví dụ: Fortunately, that we take an umbrella, without which we got wet.

Một số trường hợp bắt buộc phải dùng that trong relative clauses Trường hợp That thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú như: vừa chỉ tín đồ vừa chỉ vật. Chỉ một thứ biến động và đại từ quan hệ tình dục sau tính từ đối chiếu nhất, all, every, very, only…

Ví dụ:

I have seen many dishes that were really strange ever since I came here.

She is hiding something that may be related to lớn you.

He is the only teacher that I keep in cảm biến until now.

Khi nhiều từ đứng trước đại từ quan hệ nam nữ là danh tự chỉ fan và vật.

Ví dụ: Her country has so many places and people that she is proud of.

Khi đại từ quan hệ nam nữ theo sau danh từ bao gồm kèm tính từ đối chiếu nhất.

Xem thêm: Làm Cách Xóa Tài Khoản Linkedin : 10 Bước (Kèm Ảnh), Cách Để Xóa Tài Khoản Linkedin: 10 Bước (Kèm Ảnh)

Ví dụ: This is the most interesting movie that I’ve ever watch.

Khi đại từ dục tình theo sau danh từ đi kèm với all, very, only.

Ví dụ: This is the only thing I had.

Khi đại từ dục tình theo sau là những đại từ bất định.

Ví dụ: She will tell you something that makes you feel happy.

Quy tắc sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ

Trường hợp áp dụng dấu phẩy

Dấu phẩy trong relative clauses được sử dụng trong số trường vừa lòng sau:

Chúng ta sử dụng dấu phẩy lúc danh tự đứng trước những đại từ quan hệ nam nữ (who, what, whom, whose, …) là tên gọi riêng, địa danh, danh tự riêng…

Ví dụ: Jane, who is Han’s wife, is a dedicated doctor. (Jane, vợ của Han là một bác sĩ trọng điểm huyết)

Dấu phẩy được áp dụng khi danh tự đứng trước nó có tính từ bỏ sở hữu.

Ví dụ: My mother, who is a retired teacher, does volunteer work at the nursing home.

(Mẹ tôi, là gia sư nghỉ hưu, đang có tác dụng tình nguyện viên trong viện dưỡng lão)

Dấu phẩy trongrelative clausescòn được để sau danh tự có những đại từ this, that, these, those đi kèm.

Ví dụ: This pen, which is blue, is my grandmother’s gift for me. (Ngôi nhà, được sơn màu sắc vàng, là công ty bà tôi)

Vị trí đặt dấu phẩy

Mệnh đề quan hệ giới tính nằm đầu câu

Khi relative clauses trung tâm câu thì lốt phẩy sẽ được đặt sinh sống đầu cùng cuối mệnh đề.

Ví dụ: My brother, who is a lawyer, plays piano very well. (Anh trai tôi, mức sử dụng sư, chơi bầy rất hay)

Mệnh đề dục tình nằm cuối câu

Trong trường thích hợp relative clauses ở cuối câu thì vệt phẩy sẽ tiến hành đặt ngơi nghỉ đầu mệnh đề.

Ví dụ: This is my brother, who is a lawyer. (Đây là anh trai tôi, người là một trong luật sư)

Bài tập áp dụng về mệnh đề quan hệ nam nữ

*

Exercise 1: chọn đại từ quan hệ tương xứng điền vào chỗ trống

1. Her sister, ____ you have never met, enjoys cooking.

2. Roses, ____ are popular among women, have a pleasant scent.

3. Hasan is the man ____ the manager wishes to lớn see.

4. Kim Lan, ____ novels are still widely read, had a difficult life.

5. One should stop smoking, ____is extremely harmful khổng lồ one’s health.

6. A student ____ does not study hard enough will not succeed.

7. They have three sons, all of ____ live in other countries.

8. We live next to a woman ____ dog constantly barks.

9. This is Mount Ararat, ____ always has snow on its peak.

10. We never met again, ____ is a shame.

11. Topics ____ are confusing but well expressed can be understood.

12. The oto ____ a foreign company designed was the winner.

13. Many people still read Shakespeare, ____ plays have been adapted for film.

14. When the students ____ wanted lớn plan a picnic noticed the heavy clouds, they became dismayed.

Exercise 2: Tìm cùng sửa lỗi sau trong những câu sau.

1. He is the most handsome boy whose I have ever met.

2. I can’t speak English, whom is a disadvantage.

3. The policeman must try lớn catch those people whom drive dangerously.

4. The man about who I told you last night is coming here tomorrow.

5. Father’s Day is the day where children show their love lớn their father.

6. Vì you know the reason when I should learn Spanish?

7. The man who I told you the news was not a native citizen here.

8. New Year Day is the day where my family members gather and enjoy it together.

Đáp án:

Exercise 1. 1. Whom, 2. Which, 3. Whom, 4. Whose, 5. Which, 6. Who, 7. Whom, 8. Whose, 9. Which, 10. Which, 11. That, 12. That, 13. Whose, 14. Who.

Exercise 2.

1. Whose => who/ whom/ that2. Whom => which3. Whom => who4. About who => about whom5. Where => when6. When => why7. Who she => who8. Where => when

3 Mẹo khi làm bài xích tập về mệnh đề quan liêu hệ

Không áp dụng THAT cùng với mệnh đề quan hệ không xác định

Đây là một trong những trong các lỗi hay xuyên gặp phải lúc làm bài bác tập vì tính “đa năng” của That. Mặc dù nhiên, bạn cần lưu ý, THAT chỉ được sử dụng trong mệnh đề tình dục xác định.

Không áp dụng trạng từ quan tiền hệ tại vị trí chủ ngữ vào mệnh đề quan lại hệ

Như sẽ đề cập vào phần trên, trạng từ dục tình không đứng ở vị trí chủ ngữ. Giả dụ danh từ đứng trước là danh tự chỉ nơi trốn, thời gian, lý do…, bạn vẫn phải áp dụng đại từ tình dục đứng quản lý ngữ mang lại mệnh đề quan lại hệ bổ sung cho nó chứ chưa phải trạng từ quan liêu hệ. Một ví dụ để phân biệt:

The park where is near my office has a lot of trees. => SAI

The park which is near my office has a lot of trees. => ĐÚNG.

Phân biệt cụ thể Who và Whom

Nhầm lẫn Who với Whom cũng là lỗi thịnh hành mà bạn cần tránh. Nếu phía trước là danh trường đoản cú chỉ người, vị trí của công ty ngữ, các bạn dùng Who. Giả dụ phía trước là danh trường đoản cú chỉ người, vị trí của tân ngữ, chúng ta dùng WHOM.