Cách Dùng Cause

Home » English Q&A » Sự biệt lập giữa “make” với “cause”

Sự khác hoàn toàn giữa “make” cùng “cause”
*

“Cause” cùng “make” đầy đủ là hai đụng từ hay được sử dụng khi nói đến nguyên nhân, nguyên do của một sự vật, sự việc nào đó. Cũng cũng chính vì vậy, nhị từ này hay bị nhầm lẫn với nhau khi sử dụng. Thực ra, bao gồm sự khác hoàn toàn chút ít thân “cause” với “make,” khiến cho chúng không sửa chữa thay thế nhau hoàn toàn được mà yêu cầu đến một vài ba sự trở thành đổi.

Bạn đang xem: Cách dùng cause

Khi cần sử dụng với một danh từ

Trong từ điển Longman, từ “cause” được định nghĩa là “make something happen” (Làm cho đồ vật gi xảy ra). Bởi vậy từ “cause” vẫn bao hàm luôn luôn nghĩa của tự “make” với “happen,” cùng khi được dùng để chỉ một danh từ bỏ được sinh sản ra, bọn họ chỉ yêu cầu đặt “cause” với danh trường đoản cú đó. Trong khi đó, khi dùng từ “make,” chúng ta phải ăn với với từ bỏ “happen” hoặc một động từ tựa như (Trường hòa hợp này sẽ được nhắc lại làm việc muc 2).

Ví dụ: – Her carelessness caused concern among her colleagues. (chứ không hẳn “caused a concern lớn happen among…”)

– Alice put in a lot of hope to make it happen. (chứ chưa phải “make it”)

– I have no idea how to lớn make your plan work.

Khi cần sử dụng với tân ngữ và hễ từ

Khi sử dụng với một Object – tân ngữ, với kèm với cồn từ, “cause” được dùng theo cấu trúc “cause sb/sth to vì sth.” kết cấu này thường dùng trong văn bản formal, kĩ thuật, hoặc học tập thuật. Trong những lúc đó, “make” được dùng như “make sb/sth vị sth” – một bí quyết nói thông thường khi diễn đạt một sự vật/ người khiến cho sự vật/ vấn đề khác xảy ra.

Ví dụ: – He caused me to thua thảm my beloved ones.

– This reaction causes the water khổng lồ evaporate.

– Hannah makes me commit khổng lồ the relationship.

– Not everyone understands how our brain makes us focus effectively.

Xem thêm: Cách Trồng Cây Mướp Đắng - Kỹ Thuật Trồng Cây Mướp Đắng (Khổ Qua)

Từ “cause” thường được dùng để biểu hiện một mối quan hệ lý do – hiệu quả tiêu cực, trong những lúc từ “make” sở hữu nghĩa trung lập hơn.

Ví dụ: – Smoking causes lung cancer.

– A lot of traffic accidents are caused by inattentive drivers.

Đặc biệt, tự “make” còn rất có thể được cần sử dụng với Object – tân ngữ kèm với cùng một tính tự (Make sb/sth + Adj), trong lúc từ “cause” không thể.

Ví dụ: – I can believe my boss khủng is making it harder & harder for me khổng lồ work from home.

– Suzie decided khổng lồ marry Karl because he made her so happy.

Cuối cùng, hễ từ “cause” khi chuyển sang dạng từ bỏ thì vẫn mang nghĩa là “nguyên nhân của vật gì đó.” mặc dù vậy từ “make” thì không có dạng danh từ tương tự (“Make” danh từ tức là một yêu thương hiệu, nhãn hiệu), khi mong muốn sử dụng danh trường đoản cú chỉ nguyên nhân, ta nên nhờ tới những từ khác ví như “reason,” “cause,” “drive,” “origin.”

Ví dụ: – The increase in teenage abortion have several causes.