Cách Dùng Các Giới Từ Trong Tiếng Anh

Giới tự trong tiếng Anh lộ diện ở đa số các câu nói tiếng Anh, bất kỳ là giờ Anh giao tiếp hay học thuật.Ngoài ra, Giới từ là trường đoản cú hoặc đội từ thường được sử dụng trước danh tự hoặc đại từ để chỉ sự contact giữa danh từ bỏ hoặc đại tự này với những thành phần khác trong câu. Vậy giới từ gồm vai trò gì so với việc học tập tiếng anh của bọn chúng mình nhỉ?

Download Now: Trọn bộ 4000 từ bỏ vựng giờ anh thường dùng FREE

1. Định nghĩa về giới từ

Giới từ bỏ (Preposition) là phần lớn từ (in, on, at,…) thường đứng trước danh từ, nhiều danh từ hoặc danh động từ. Ví dụ:

I go khổng lồ the zoo on sunday.I was sitting in the park at 6pm.

Bạn đang xem: Cách dùng các giới từ trong tiếng anh

Ở ví dụ như 1 “sunday” là tân ngữ của giới từ bỏ “on”. Ở lấy ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của giới trường đoản cú “in”.Chú ý: chúng ta phải luôn luôn phân biệt trạng từ (adverb) cùng giới từ, bởi vì thường lúc 1 từ bao gồm hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác biệt cơ phiên bản là Trạng trường đoản cú thì không có tân ngữ theo sau.

2. Các loại giới từ

Dưới đấy là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ phổ biến trong tiếng Anh:

Giới từ chỉ thời gian

Giới từCách sử dụngVí dụ
onngày trong tuầnon Thursday
intháng / mùathời gian trong ngàynămsau một khoảng thời gian nhất địnhin August / in winterin the morningin 2006in an hour
atcho nightcho weekendmột mốc thời gian nhất địnhat nightat the weekendat half past nine
sincetừ khoảng thời hạn nhất định trong quá khứ mang lại hiện tạisince 1980
formột khoảng thời gian nhất định tính từ vượt khứ mang đến hiện tạifor 2 years
agokhoảng thời gian trong thừa khứ2 years ago
beforetrước khoảng tầm thời gianbefore 2004
tonói về thời gianten to lớn six (5:50)
pastnói về thời gianten past six (6:10)
to / till / untilđánh dấu bắt đầu và xong xuôi của khoảng chừng thời gianfrom Monday to/till Friday
till / untilcho mang lại khiHe is on holiday until Friday.

Xem thêm: Ngoại Tình Với Vợ Tập 02 - Nhà Có Hai Cửa Chính Tập 1

byin the sense of at the latestup to a certain timeI will be back by 6 o’clock.By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới từ chỉ vị trí

Giới từCách dùngVí dụ
inroom, building, street, town, countrybook, paper etc.car, taxipicture, worldin the kitchen, in Londonin the bookin the car, in a taxiin the picture, in the world
atmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsvị trí mà bạn làm gì đó (watch a film, study, work)at the door, at the stationat the tableat a concert, at the partyat the cinema, at school, at work
onattachedfor a place with a riverbeing on a surfacefor a certain side (left, right)for a floor in a housefor public transportfor television, radiothe picture on the wallLondon lies on the Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a planeon TV, on the radio
by, next to, besidebên phải của người nào đó hoặc đồ vật gi đóJane is standing by / next to / beside the car.
undertrên mặt phẳng thấp rộng (hoặc bị bao phủ bởi) cái khácthe bag is under the table
belowthấp hơn mẫu khác nhưng cao hơn mặt đấtthe fish are below the surface
overbị bao trùm bởi dòng khácnhiều hơnvượt qua một cái gì đóput a jacket over your shirtover 16 years of agewalk over the bridgeclimb over the wall
abovevị trí cao hơn một cái gì đóa path above the lake
acrossvượt quabăng qua về phía mặt kiawalk across the bridgeswim across the lake
throughsomething with limits on top, bottom & the sidesdrive through the tunnel
tomovement to person or buildingmovement lớn a place or countryfor bedgo to lớn the cinemago khổng lồ London / Irelandgo to lớn bed
intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly lớn it)go 5 steps towards the house
ontomovement to lớn the top of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

Một số giới từ đặc trưng khác:

Giới từcách sử dụngví dụ
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong towhat does it showa page of the bookthe picture of a palace
bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horsebackentering a public transport vehicleon foot, on horsebackget on the bus
inentering a car / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the train
out ofleaving a car / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of somethingtravelling (other than walking or horseriding)prices have risen by 10 percentby car, by bus
atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Download Now: Trọn bộ 4000 từ bỏ vựng giờ anh thường dùng FREE

*

Mong rằng với bài viết Giới từ trong tiếng Anh: biện pháp sử dụng, quy tắc cần biết này cũng góp ích cho những bạn một phần nào đó trong vấn đề học tập với nghiên cứu.Cùng tham khảo thêm về các ngữ pháp tổng thích hợp trong tiếng anh trên baohiemlienviet.com nhé.