Các phép toán logic cơ bản

Các phép toán lôgic cơ bản

Để dễ dãi trong phân tích mệnh đề, ta quy cầu như sau:

Nếu mệnh đề xúc tích và ngắn gọn có cực hiếm đúng, kí hiệu là một trong những hoặc G(a)=1Nếu mệnh đề súc tích có giá trị sai, kí hiệu là 0 hoặc G(a)=0

1.Phép phủ định

a) Mệnh đề lấp định: Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề a là mệnh đề có mức giá trị đối lập với mệnh đề a, kí hiệu là$overline a $.

Bạn đang xem: Các phép toán logic cơ bản

b) che địnhmệnh đềalà lập một mệnh đề$overline a $.$overline a$ đúng khiasai cùng $overline a $ không nên khiađúng.

c) lấp định của tủ định:$overlineoverline a = a$

*
*
*
*
*

Chú ý:

1. Vào thực tế, mệnh đề“a tương đương b”thường được diễn tả dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn:

“a khi và chỉ khi b” “a nếu và chỉ còn nếu b” “a và b là nhị mệnh đề tương đương” “a tương đương b”2. Hai mệnh đề a, b tương tự với nhau hoàn toàn không có nghĩa là nội dung của chúng như nhau, nhưng mà nó chỉ nói lên rằng chúng bao gồm cùng giá chỉ trị chân lý (cùng đúng hoặc thuộc sai).

Xem thêm: Máy Bao Bì Carton Công Nghiệp Chính Hãng Đài Loan Trung Quốc

Ví dụ 1:

A=”6 phân chia hết đến 2 tương đương Trái Đất quay quanh mặt trời” là mệnh đề tương đương.

bởi a=”6 phân tách hết mang đến 2″ là mệnh đề đúng

b= ” Trái đất xoay quanh mặt trời” là mệnh đề đúng

=> A=ab nhận quý giá đúng.

Ví dụ 2:

“3 phân tách hết mang lại 2 nếu và chỉ còn nếu 3 là số chẵn” là mệnh đề tương đương có mức giá trị Đúng.“Số chẵn chia hết đến 2 khi và chỉ còn khi 100 là số nguyên tố” là mệnh đề tương đương có giá trịSai.” Số 6 phân tách hết cho 5 khi và chỉ khi 2 là số nguyên tố” là mệnh đề tương đương có giá trị Sai.

——————————————–