Các Nghiệp Vụ Kế Toán Cơ Bản

Nghiệp vụ kế toán thù là công việc thường ngày phải thực hiện của người có tác dụng kế toán gồm những hoạt động: nhập/xuất quỹ tiền mặt, thu/bỏ ra tiền bán sản phẩm hóa, kê knhị thuế, cây bút tân oán báo cáo tài chủ yếu,…Xin phân tách sẻ một số quy trình những nghiệp vụ kế toán thù cơ bản phát sinh trong để giải quyết nkhô cứng, gọn cùng hiệu quả công việc kế toán thù.

Bạn đang xem: Các nghiệp vụ kế toán cơ bản

1. Thu tiền bán sản phẩm hóa, sản phẩm: cung cấp lao vụ, dịch vụ nhập quỹ tiền mặt của doanh nghiệp

lúc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT theo phương pháp khấu trừ cùng đơn vị nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, lợi nhuận bán hàng với dịch vụ cung cấp theo giá cả chưa tính thuế VAT, (dựa vào hóa đơn tài chính đơn vị xuất đến người tiêu dùng và phiếu thu) nghiệp vụ kế tân oán ghi:

Nợ TK ê Tiền mặt (Tổng giá bán trị tkhô nóng toán)

Có TK 3331 – Thuế VAT phải nộp (33311)

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ (Giá chưa tính thuế VAT bên trên hóa đơn)

*

lúc bán sản phẩm hóa, sản phẩm, dịch vụ cung cấp thuộc và không thuộc đối tượng chịu thuế VAT (phương pháp trực tiếp), phản ánh cung cấp dịch vụ cùng lợi nhuận bán sản phẩm là tổng giá bán thanh khô toán, căn cứ phiếu thu và hóa đơn tài thiết yếu ghi nhận

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng với cung cấp dịch vụ (tổng giá thanh hao toán)

2. Doanh nghiệp tạo ra các khoản doanh thu

2.1. Từ hoạt động tài thiết yếu cùng những khoản thu nhập khác

khi tạo ra những khoản lợi nhuận hoạt động tài bao gồm, các khoản thu nhập khác thuộc đối tượng chịu thuế VAT (sử dụng phương pháp khấu trừ) cùng doanh nghiệp nộp thuế VAT (thu tiền lời đầu tư ngắn và dài hạn, nhượng cung cấp TSCĐ, khoản thu thanh hao lý,…) bằng tiền mặt nhập quỹ; căn cứ vào phiếu thu cùng hóa đơn tài chính (nếu có), nghiệp vụ kế toán thù doanh nghiệp ghi nhận:

Nợ TK ê Tiền mặt (Tổng giá thanh hao toán)

Có TK 3331- Thuế VAT phải nộp (33311) (trên hóa đơn)

Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính (Giá chưa tất cả VAT, bên trên hóa đơn)

Có TK 711- Thu nhập không giống (Giá chưa có VAT, trên hóa đơn)

2.2. Thuộc đối tượng chịu thuế VAT

khi gây ra những khoản lệch giá hoạt động tài chủ yếu, các khoản thu nhập không giống thuộc đối tượng chịu thuế VAT và doanh nghiệp nộp thuế VAT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế VAT bằng tiền mặt, Khi nhập quỹ, căn cứ vào phiếu thu ghi nhận:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711 – Thu nhập khác

*

3. Rút ít tiền gửi ngân hàng

Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt; vay mượn lâu năm với ngắn hạn, vay mượn không giống bằng tiền mặt (Tiền đồng hoặc ngoại tệ), căn cứ Phiếu thu với những chứng từ liên quan đến bank kế tân oán ghi nhận nghiệp vụ sau:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112). (căn cứ vào giấy rút ít tiền)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân mặt hàng (1121, 1122) (căn cứ vào Giấy rút tiền)

Có TK 311, TK 341,… (Nếu vay bank thì sẽ tất cả giấy nhận tiền)


4. Thu nợ cùng nhập quỹ

Thu những khoản nợ cùng nhập quỹ tiền mặt của đơn vị, căn cứ phiếu thu với các chứng từ tương quan ghi nhận nghiệp vụ kế toán:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 136- Phải thu nội bộ

Có TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 141 – Tạm ứng.

5. Thu hồi các khoản đầu tư

Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn, những khoản ký kết cược, cam kết quỹ hoặc thu hồi các khoản giải ngân cho vay nhập quỹ tiền mặt, căn cứ vào phiếu thu với những chứng từ tương quan kế toán thù ghi nhận nghiệp vụ kế toán sau:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn; hoặc

Có TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác

Có TK 138 – Phải thu khác

Có TK 144 – Cầm cố, cam kết quỹ, ký kết cược ngắn hạn

Có TK 244 – Ký quỹ, ký kết cược nhiều năm hạn

Có TK 228 – Đầu tư lâu năm hạn khác

6. Nhận khoản kí quỹ, kí cược

Nhận khoản ký quỹ, ký cược của những đơn vị không giống bằng tiền mặt, ngoại tệ, ghi, căn cứ phiếu thu cùng các chứng từ tương quan, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (Khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn)

Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký kết cược nhiều năm hạn.

Bài viết tham mê khảo:

7. Ghi nhận các khoản thừa quỹ tiền mặt

Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát hiện Lúc kiểm kê chưa xác định rõ nguyên ổn nhân, căn cứ phiếu thu cùng biên bản kiểm kê quỹ, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp không giống (3381).

8. Ghi nhận vốn góp của thành viên

Khi nhận được vốn góp của những thành viên góp vốn bằng tiền mặt, căn cứ phiếu thu cùng biên bản góp vốn nghiệp vụ kế tân oán ghi nhận:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 411 – Nguồn vốn sale.

9. Xuất quỹ gửi ngân hàng

Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, căn cứ phiếu chi với Giấy nộp tiền của bank ghi nhận như sau:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 111 – Tiền mặt.

*

10. Xuất quỹ tiền mặt mua chứng khoán

Xuất quỹ tiền mặt sở hữu chứng khoán ngắn hoặc lâu năm hạn, hoặc đầu tư vào cửa hàng bé, đầu tư vào cửa hàng liên kết, góp vốn liên kết kinh doanh, căn cứ phiếu bỏ ra cùng những chứng từ khác liên quan, ghi nhận nghiệp vụ kế toán:

Nợ TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Nợ TK 221 – Đầu tư vào cửa hàng con

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh

Nợ TK 223 – Đầu tư vào chủ thể liên kết

Nợ TK 228 – Đầu tư lâu năm hạn khác

Có TK 111 – Tiền mặt.

11. Xuất quỹ tiền mặt đi ký quỹ, cam kết cược

Xuất quỹ tiền mặt đem đi cam kết quỹ, ký cược, căn cứ phiếu bỏ ra cùng hợp đồng liên quan nghiệp vụ kế toán ghi nhận :


Nợ TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, cam kết cược ngắn hạn

Nợ TK 244 – Ký quỹ, ký cược lâu năm hạn

Có TK 111 – Tiền mặt.

12. Xuất quỹ tiền mặt đưa ra cho những hoạt động

Xuất quỹ tiền mặt chi cho hoạt động đầu tư XDCB, chi sửa chữa lớn TSCĐ hoặc cài sắm TSCĐ phải qua lắp đặt để sử dụng vào sản xuất, marketing thuộc đối tượng chịu thuế VAT (phương pháp khấu trừ), căn cứ phiếu bỏ ra cùng hóa đơn tài bao gồm kế toán ghi nhận:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Nợ TK 133 – Thuế VAT được khấu trừ (1332)

Có TK 111 – Tiền mặt.

13. Xuất quỹ tiền mặt mua sắm và chọn lựa hóa

Xuất quỹ tiền mặt mua sắm và chọn lựa hóa, nguyên ổn vật liệu, dụng cụ, công cụ về nhập kho để dùng vào sản xuất, marketing sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT tính theo phương pháp khấu trừ (Theo phương pháp kê knhì thường xuyên) , căn cứ phiếu bỏ ra cùng Hóa đơn tài chủ yếu ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên ổn liệu, vật liệu

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 – Hàng hoá (Chưa có thuế VAT)

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Nợ TK 133 – Thuế VAT được khấu trừ (1331)

Có TK 111 – Tiền mặt.

14. Thanh toán những khoản nợ

Xuất quỹ tiền mặt tkhô hanh tân oán những khoản nợ phải trả, căn cứ phiếu đưa ra cùng các chứng từ khác có liên quan (Hợp đồng nợ đến hạn, bảng lương…) kế toán thù ghi nhận:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn; Nợ TK 315 – Nợ nhiều năm hạn đến hạn trả; Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán; Nợ TK 333 – Thuế cùng các khoản phải nộp Nhà nước; Nợ TK 334 – Phải trả người lao động; Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ; Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác; Có TK 111 – Tiền mặt.

Xem thêm: Diplomatic Là Gì - Nghĩa Của Từ Diplomatic, Từ

15. Nộp thuế VAT

Đơn vị nộp thuế VAT (phương pháp khấu trừ) lúc mua ngulặng vật liệu sử dụng ngay lập tức vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT (phương pháp khấu trừ) bằng tiền mặt gây ra vào kỳ, căn cứ phiếu bỏ ra cùng hóa đơn tài thiết yếu ghi:

*

Nợ những TK 621, 623, 627, 641, 642,…

Nợ TK 133 – Thuế VAT được khấu trừ (1331)

Có TK 111 – Tiền mặt.

16. Xuất quỹ sử dụng đến hoạt động tài chính

Xuất quỹ tiền mặt sử dụng đến hoạt động tài chủ yếu, hoạt động khác, căn cứ phiếu chi và hóa đơn tài chính (nếu có) ghi:

Nợ các TK 635, 811,…; Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có); Có TK 111 – Tiền mặt.

17. Kiểm kê quỹ tiền mặt

Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phát hiện Lúc kiểm kê chưa xác định rõ ngulặng nhân, Kế tân oán dựa vào biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381)

Có TK 111 – Tiền mặt.

18. Nộp thuế môn bài

*

Nộp tiền thuế môn bài xích, đơn vị được ngân hàng cấp bao gồm giấy nộp tiền vào giá thành công ty nước, căn cứ phiếu chi cùng chứng từ liên quan, ghi nhận:

Nợ TK 3338, Có TK 111, Có TK 112

(Sau đó hạch toán thù tiếp nghiệp vụ ngân sách của thuế môn bài)


Nợ TK 642: Chi tiêu quản lý doanh nghiệp

Có TK 3338: thuế khác

19. Các nghiệp vụ kế toán khác

Nhận được giấy báo Có của Ngân mặt hàng về số tiền đang chuyển đã vào tài khoản của đơn vị, căn cứ giấy Báo hiện có với Sổ phụ bank ghi:

Nợ TK 112, Có TK 113 – Tiền đang chuyển.

Nhận được tiền ứng trước hoặc khi người tiêu dùng trả nợ bằng chuyển khoản, dựa vào giấy báo Có của Ngân sản phẩm cùng sổ phụ ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112, Có TK 131 – Phải thu của quý khách (đối tượng bỏ ra tiết)

Thu hồi những khoản tiền ký kết quỹ, ký cược bằng tiền gửi Ngân hàng, căn cứ giấy báo hiện đang có, sổ phụ bank với chứng từ khác gồm tương quan ghi:

Nợ TK 112, Có TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, cam kết cược ngắn hạn

Có TK 244 – Ký quỹ, ký kết cược nhiều năm hạn.

Nhận vốn góp liên kết kinh doanh, vốn góp cổ phần vì những thành viên góp vốn chuyển đến bằng chuyển khoản, căn cứ giấy báo có với sổ phụ ngân hàng ghi:

Nợ TK 112, Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

Nhận ký kết quỹ, ký cược ngắn hạn, lâu năm hạn bằng tiền gửi Ngân hàng, căn cứ giấy báo hiện đang có, sổ phụ ngân hàng với chứng từ không giống gồm tương quan ghi:

Nợ TK 112 , Có TK 344 – Nhận cam kết quỹ, ký kết cược dài hạn

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp không giống (3388).

Thu hồi những khoản đầu tư ngắn hạn bằng chuyển khoản, căn cứ Giấy báo hiện đang có với sổ phụ bank cùng chứng từ liên quan ghi:

Nợ TK 112, Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn)

Có TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chủ yếu (lãi)

Thu tiền phân phối sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc thu từ hoạt động tài bao gồm, hoạt động không giống bằng chuyển khoản.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế VAT (phương pháp khấu trừ thuế), khi bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và thu từ những hoạt động không giống thuộc đối tượng chịu thuế VAT tính theo phương pháp khấu trừ bằng tiền gửi Ngân mặt hàng, căn cứ Giấy báo hiện có, hóa đơn tài chủ yếu, sổ phụ bank ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (Tổng giá bán thanh hao toán), (ngân hàng nhận tiền)

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Giá chào bán chưa có VAT)

Có TK 3331 – Thuế VAT phải nộp (33311).

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711 – Thu nhập khác

– Thu tiền buôn bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ với những khoản thu từ hoạt động tài bao gồm, hoạt động không giống thuộc hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế VAT (phương pháp trực tiếp) bằng tiền gửi Ngân sản phẩm, căn cứ giấy báo hiện có ngân hàng và sổ phụ bank, hóa đơn tài chủ yếu ghi:

Nợ TK 112, Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán)

Có TK 515, Có TK 711 – Thu nhập không giống.

Trên đây là câu trả lời nghiệp vụ kế toán thù là gì, những quá trình với biện pháp ghi nhận của kế toán thù khi gây ra giao dịch.