Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Thanh Hóa là một trong những Tỉnh nằm trong Bắc Trung cỗ của nước ta, gồm trung trọng điểm hành chính đặt ở Thành phố Thanh Hóa. Tỉnh giấc Thanh Hóa có dân số khoảng 3.640.128 và đại dương số xe là 36. Tỉnh Thanh Hóa gồm 28 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Thanh hóa


Xem các địa điểm du định kỳ tại thức giấc Thanh Hóa

*
Bản đồ dùng hành chủ yếu Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa gồm bao nhiêu buôn bản phường thị trấn?

Với diện tích thoải mái và tự nhiên khoảng 11.114,7 km2 thì thức giấc Thanh Hóa có bao nhiêu huyện, thị xã, làng mạc phường thị trấn nhỉ? chắc hẳn rằng bạn không biết Tỉnh Thanh Hóa bao gồm tới 28 cấp cho quận thị trấn thị xã, trong các số đó Tỉnh Thanh Hóa bao gồm 636 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:


1. Tp Thanh Hóa bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa tất cả 37 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao hàm 17 xã và đôi mươi phường: Phường Hàm Rồng, Phường Đông Thọ, Phường phái nam Ngạn, Phường ngôi trường Thi, Phường Điện Biên, Phường Phú Sơn, Phường Lam Sơn, Phường tía Đình, Phường Ngọc Trạo, Phường Đông Vệ, Phường Đông Sơn, Phường Tân Sơn, Phường Đông Cương, Phường Đông Hương, Phường Đông Hải, Phường Quảng Hưng, Phường Quảng Thắng, Phường Quảng Thành, xóm Thiệu Vân, xóm Thiệu Khánh, xóm Thiệu Dương, Phường Tào Xuyên, làng Hoằng Lý, làng Hoằng Long, buôn bản Hoằng Quang, buôn bản Hoằng Đại, xóm Hoằng Anh, Phường An Hoạch, thôn Đông Lĩnh, làng Đông Vinh, làng mạc Đông Tân, xã Đông Hưng, làng mạc Quảng Thịnh, làng Quảng Đông, làng Quảng Cát, thôn Quảng Phú, xóm Quảng Tâm.

2. Thị làng mạc Bỉm Sơn bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại Thị xã Bỉm Sơn

Thị buôn bản Bỉm Sơn tất cả 8 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao hàm 2 xã và 6 phường: Phường Bắc Sơn, Phường bố Đình, Phường Lam Sơn, Phường Ngọc Trạo, Phường Đông Sơn, Phường Phú Sơn, xóm Quang Trung, làng Hà Lan.

3. Thị thôn Sầm Sơn bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại Thị buôn bản Sầm Sơn

Thị xã Sầm Sơn có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao hàm 7 xã cùng 4 phường: Phường Trung Sơn, Phường Bắc Sơn, Phường ngôi trường Sơn, làng Quảng Cư, Phường Quảng Tiến, buôn bản Quảng Minh, làng mạc Quảng Hùng, xã Quảng Thọ, xóm Quảng Châu, xóm Quảng Vinh, làng mạc Quảng Đại.

4. Huyện Mường Lát tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn Mường Lát

Huyện Mường Lát có 9 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 8 xã: thị xã Mường Lát, làng Tam Chung, làng mạc Tén Tằn, làng mạc Mường Lý, làng Trung Lý, làng mạc Quang Chiểu, thôn Pù Nhi, xóm Nhi Sơn, làng mạc Mường Chanh.

5. Thị trấn Quan Hóa bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Quan Hóa

Huyện quan lại Hóa bao gồm 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 17 xã: thị trấn Quan Hóa, làng Thành Sơn, làng mạc Trung Sơn, làng Phú Thanh, thôn Trung Thành, làng mạc Phú Lệ, thôn Phú Sơn, xã Phú Xuân, làng mạc Thanh Xuân, Xã hiền lành Chung, Xã hiền đức Kiệt, làng mạc Nam Tiến, xóm Hồi Xuân, làng mạc Thiên Phủ, làng Phú Nghiêm, thôn Nam Xuân, làng Nam Động, làng mạc Xuân Phú.

6. Thị xã Bá Thước tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Bá Thước

Huyện Bá Thước tất cả 23 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 22 xã: thị xã Cành Nàng, xóm Điền Thượng, thôn Điền Hạ, thôn Điền Quang, thôn Điền Trung, buôn bản Thành Sơn, làng Lương Ngoại, buôn bản Ái Thượng, xóm Lương Nội, xóm Điền Lư, thôn Lương Trung, buôn bản Lũng Niêm, xóm Lũng Cao, làng mạc Hạ Trung, buôn bản Cổ Lũng, thôn Thành Lâm, thôn Ban Công, buôn bản Kỳ Tân, xã Văn Nho, xã Thiết Ống, xã Lâm Sa, xóm Thiết Kế, xóm Tân Lập.

7. Huyện Quan Sơn bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị xã Quan Sơn

Huyện quan Sơn tất cả 13 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 12 xã: thị xã Quan Sơn, làng Trung Xuân, xã Trung Thượng, xóm Trung Tiến, buôn bản Trung Hạ, làng mạc Sơn Hà, thôn Tam Thanh, buôn bản Sơn Thủy, buôn bản Na Mèo, làng mạc Sơn Lư, buôn bản Tam Lư, xã Sơn Điện, xóm Mường Mìn.

8. Huyện Lang Chánh bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Lang Chánh

Huyện Lang Chánh có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 10 xã: thị trấn Lang Chánh, Xã yên ổn Khương, Xã yên Thắng, làng mạc Trí Nang, làng Giao An, làng Giao Thiện, buôn bản Tân Phúc, làng Tam Văn, xã Lâm Phú, xóm Quang Hiến, làng mạc Đồng Lương.

9. Huyện Ngọc Lặc có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc bao gồm 22 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 21 xã: thị trấn Ngọc Lặc, thôn Lam Sơn, làng Mỹ Tân, làng mạc Thúy Sơn, xóm Thạch Lập, xã Vân Âm, làng Cao Ngọc, xóm Ngọc Khê, xã Quang Trung, làng mạc Đồng Thịnh, làng mạc Ngọc Liên, buôn bản Ngọc Sơn, làng Lộc Thịnh, buôn bản Cao Thịnh, xã Ngọc Trung, xóm Phùng Giáo, xã Phùng Minh, làng Phúc Thịnh, làng mạc Nguyệt Ấn, làng mạc Kiên Thọ, buôn bản Minh Tiến, xóm Minh Sơn.

10. Thị xã Cẩm Thủy tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Cẩm Thủy

Huyện Cẩm Thủy có đôi mươi ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 19 xã: thị trấn Cẩm Thủy, làng Phúc Do, xóm Cẩm Thành, buôn bản Cẩm Quý, xã Cẩm Lương, xóm Cẩm Thạch, làng mạc Cẩm Liên, xóm Cẩm Giang, xóm Cẩm Bình, thôn Cẩm Tú, thôn Cẩm Sơn, làng Cẩm Châu, xóm Cẩm Tâm, xã Cẩm Phong, xóm Cẩm Ngọc, xã Cẩm Long, xã Cẩm Yên, xã Cẩm Tân, xã Cẩm Phú, làng mạc Cẩm Vân.

11. Huyện Thạch Thành tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Thạch Thành

Huyện Thạch Thành gồm 28 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 26 xã: thị xã Kim Tân, thị trấn Vân Du, xã Thạch Tân, thôn Thạch Lâm, làng Thạch Quảng, thôn Thạch Tượng, làng Thạch Cẩm, làng Thạch Sơn, làng Thạch Bình, thôn Thạch Định, xóm Thạch Đồng, xã Thạch Long, xã Thành Mỹ, làng Thành Yên, buôn bản Thành Vinh, làng Thành Minh, xã Thành Công, buôn bản Thành Tân, buôn bản Thành Trực, làng Thành Vân, xóm Thành Tâm, thôn Thành An, làng mạc Thành Thọ, làng mạc Thành Tiến, làng Thành Long, làng Thành Kim, làng Thành Hưng, xóm Ngọc Trạo.

12. Thị trấn Hà Trung tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Hà Trung

Huyện Hà Trung bao gồm 25 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 24 xã: thị trấn Hà Trung, buôn bản Hà Long, thôn Hà Vinh, làng Hà Bắc, xã Hà Vân, xóm Hà Yên, xã Hà Thanh, xã Hà Giang, làng Hà Dương, xóm Hà Phú, buôn bản Hà Phong, xóm Hà Ngọc, buôn bản Hà Ninh, xã Hà Lâm, thôn Hà Sơn, thôn Hà Lĩnh, làng mạc Hà Đông, xã Hà Tân, buôn bản Hà Tiến, xóm Hà Bình, làng Hà Lai, buôn bản Hà Châu, thôn Hà Toại, buôn bản Hà Thái, làng Hà Hải.

13. Thị trấn Vĩnh Lộc bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc tất cả 16 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 15 xã: thị trấn Vĩnh Lộc, làng Vĩnh Thành, xóm Vĩnh Quang, buôn bản Vĩnh Yên, làng mạc Vĩnh Tiến, làng Vĩnh Long, buôn bản Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hưng, làng mạc Vĩnh Minh, buôn bản Vĩnh Khang, làng mạc Vĩnh Hòa, làng Vĩnh Hùng, làng mạc Vĩnh Tân, làng mạc Vĩnh Ninh, buôn bản Vĩnh Thịnh, làng mạc Vĩnh An.

Xem thêm: Quan Hệ Đối Ngoại Của Việt Nam, Đối Ngoại Và Hợp Tác Quốc Phòng

14. Huyện Yên Định bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Yên Định

Huyện yên ổn Định gồm 29 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và 27 xã: thị trấn Quán Lào, thị xã Thống Nhất, Xã yên ổn Phú, Xã yên ổn Lâm, Xã im Tâm, Xã yên ổn Giang, xóm Quí Lộc, Xã im Thọ, Xã lặng Trung, Xã yên Trường, Xã im Bái, Xã im Phong, Xã im Thái, Xã yên ổn Hùng, Xã lặng Thịnh, Xã im Ninh, Xã yên Lạc, làng mạc Định Tăng, thôn Định Hòa, xã Định Thành, xóm Định Công, xóm Định Tân, làng Định Tiến, làng Định Long, làng Định Liên, buôn bản Định Tường, buôn bản Định Hưng, buôn bản Định Hải, buôn bản Định Bình.

15. Thị xã Thọ Xuân gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Thọ Xuân

Huyện lâu Xuân bao gồm 41 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 3 thị xã và 38 xã: thị xã Thọ Xuân, thị xã Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, thôn Xuân Khánh, làng mạc Thọ Nguyên, buôn bản Xuân Thành, xã Hạnh Phúc, làng mạc Bắc Lương, xã Nam Giang, làng mạc Xuân Phong, buôn bản Thọ Lộc, làng mạc Xuân Trường, xã Xuân Hòa, xóm Thọ Hải, buôn bản Tây Hồ, làng Xuân Giang, xã Xuân Quang, buôn bản Xuân Sơn, thôn Xuân Hưng, buôn bản Thọ Diên, làng mạc Thọ Lâm, xóm Thọ Xương, làng Xuân Bái, buôn bản Xuân Phú, thôn Xuân Thắng, làng Xuân Lam, buôn bản Xuân Thiên, xã Thọ Minh, làng mạc Xuân Châu, xã Thọ Lập, xã Quảng Phú, thôn Xuân Tín, làng Phú Yên, làng mạc Xuân Yên, thôn Xuân Lai, làng mạc Xuân Lập, xóm Thọ Thắng, buôn bản Xuân Minh, làng mạc Xuân Tân, xóm Xuân Vinh, làng Thọ Trường.

16. Huyện hay Xuân có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại Huyện hay Xuân

Huyện hay Xuân có 17 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 16 xã: thị xã Thường Xuân, Xã chén Mọt, Xã im Nhân, xã Xuân Lẹ, làng Vạn Xuân, làng mạc Lương Sơn, xã Xuân Cao, thôn Luận Thành, làng Luận Khê, xóm Xuân Thắng, xóm Xuân Lộc, buôn bản Xuân Cẩm, làng Xuân Dương, xóm Thọ Thanh, thôn Ngọc Phụng, xã Xuân Chinh, làng Tân Thành.

17. Thị xã Triệu Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn gồm 36 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 35 xã: thị xã Triệu Sơn, làng Thọ Sơn, thôn Thọ Bình, thôn Thọ Tiến, Xã đúng theo Lý, Xã đúng theo Tiến, Xã hợp Thành, buôn bản Triệu Thành, Xã hòa hợp Thắng, thôn Minh Sơn, buôn bản Minh Dân, xóm Minh Châu, thôn Dân Lực, xóm Dân Lý, làng mạc Dân Quyền, thôn An Nông, xã Văn Sơn, xã Thái Hòa, thôn Tân Ninh, xã Đồng Lợi, xóm Đồng Tiến, buôn bản Đồng Thắng, thôn Tiến Nông, xã Khuyến Nông, làng Xuân Thịnh, thôn Xuân Lộc, thôn Thọ Dân, làng Xuân Thọ, làng mạc Thọ Tân, buôn bản Thọ Ngọc, xóm Thọ Cường, buôn bản Thọ Phú, xóm Thọ Vực, thôn Thọ Thế, làng mạc Nông Trường, buôn bản Bình Sơn.

18. Huyện Thiệu Hóa có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Thiệu Hóa

Huyện Thiệu Hóa gồm 28 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 27 xã: thị trấn Vạn Hà, xóm Thiệu Ngọc, thôn Thiệu Vũ, buôn bản Thiệu Phúc, làng mạc Thiệu Tiến, xã Thiệu Công, làng Thiệu Phú, buôn bản Thiệu Long, làng Thiệu Giang, làng Thiệu Duy, xóm Thiệu Nguyên, thôn Thiệu Hợp, thôn Thiệu Thịnh, làng mạc Thiệu Quang, làng Thiệu Thành, buôn bản Thiệu Toán, buôn bản Thiệu Chính, làng mạc Thiệu Hòa, làng Thiệu Minh, thôn Thiệu Tâm, làng Thiệu Viên, thôn Thiệu Lý, làng Thiệu Vận, thôn Thiệu Trung, buôn bản Thiệu Đô, làng mạc Thiệu Châu, xóm Thiệu Giao, buôn bản Thiệu Tân.

19. Thị trấn Hoằng Hóa có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Hoằng Hóa

Huyện Hoằng Hóa có 43 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 42 xã: thị xã Hoằng Hóa, làng mạc Hoằng Giang, xóm Hoằng Xuân, xóm Hoằng Khánh, xã Hoằng Phượng, làng Hoằng Phú, làng Hoằng Quỳ, xã Hoằng Kim, làng mạc Hoằng Trung, làng Hoằng Trinh, buôn bản Hoằng Sơn, xóm Hoằng Lương, làng mạc Hoằng Xuyên, làng mạc Hoằng Cát, thôn Hoằng Khê, thôn Hoằng Quý, xã Hoằng Hợp, buôn bản Hoằng Minh, thôn Hoằng Phúc, làng mạc Hoằng Đức, thôn Hoằng Hà, làng mạc Hoằng Đạt, làng mạc Hoằng Vinh, làng mạc Hoằng Đạo, làng mạc Hoằng Thắng, làng Hoằng Đồng, làng mạc Hoằng Thái, làng mạc Hoằng Thịnh, xã Hoằng Thành, thôn Hoằng Lộc, buôn bản Hoằng Trạch, xã Hoằng Phong, xóm Hoằng Lưu, buôn bản Hoằng Châu, xóm Hoằng Tân, thôn Hoằng Yến, xã Hoằng Tiến, thôn Hoằng Hải, thôn Hoằng Ngọc, làng mạc Hoằng Đông, buôn bản Hoằng Thanh, xóm Hoằng Phụ, xóm Hoằng Trường.

20. Huyện Hậu Lộc bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc gồm 27 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 26 xã: thị trấn Hậu Lộc, buôn bản Đồng Lộc, xã Đại Lộc, xóm Triệu Lộc, xã Châu Lộc, làng mạc Tiến Lộc, xã Lộc Sơn, Xã cầu Lộc, xóm Thành Lộc, làng Tuy Lộc, xã Phong Lộc, buôn bản Mỹ Lộc, buôn bản Văn Lộc, làng mạc Thuần Lộc, làng Lộc Tân, xã Xuân Lộc, buôn bản Thịnh Lộc, buôn bản Hoa Lộc, làng mạc Liên Lộc, xóm Quang Lộc, xã Phú Lộc, làng mạc Hòa Lộc, buôn bản Minh Lộc, xóm Hưng Lộc, thôn Hải Lộc, xóm Đa Lộc, làng Ngư Lộc.

21. Huyện Nga Sơn tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Nga Sơn

Huyện Nga Sơn bao gồm 27 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 26 xã: thị xã Nga Sơn, Xã ba Đình, xã Nga Vịnh, thôn Nga Văn, xóm Nga Thiện, thôn Nga Tiến, làng mạc Nga Lĩnh, xóm Nga Nhân, làng Nga Trung, buôn bản Nga Bạch, xóm Nga Thanh, làng Nga Hưng, xã Nga Mỹ, xã Nga Yên, xã Nga Giáp, buôn bản Nga Hải, làng Nga Thành, xóm Nga An, thôn Nga Phú, xóm Nga Điền, buôn bản Nga Tân, buôn bản Nga Thủy, buôn bản Nga Liên, làng mạc Nga Thái, làng Nga Thạch, làng Nga Thắng, xã Nga Trường.

22. Huyện Như Xuân bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Như Xuân

Huyện Như Xuân tất cả 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 17 xã: thị xã Yên Cát, Xã bãi Trành, xã Xuân Hòa, thôn Xuân Bình, xóm Hóa Quỳ, buôn bản Xuân Quỳ, Xã lặng Lễ, Xã mèo Vân, Xã cat Tân, xóm Tân Bình, xóm Bình Lương, xóm Thanh Quân, buôn bản Thanh Xuân, xã Thanh Hòa, xóm Thanh Phong, xã Thanh Lâm, xóm Thanh Sơn, làng mạc Thượng Ninh.

23. Thị xã Như Thanh gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị trấn Như Thanh

Huyện Như Thanh bao gồm 17 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 16 xã: thị xã Bến Sung, xóm Cán Khê, buôn bản Xuân Du, xã Xuân Thọ, làng Phượng Nghi, buôn bản Mậu Lâm, xóm Xuân Khang, xóm Phú Nhuận, làng Hải Long, làng Hải Vân, buôn bản Xuân Thái, xóm Xuân Phúc, Xã lặng Thọ, Xã lặng Lạc, xóm Phúc Đường, làng Thanh Tân, xóm Thanh Kỳ.

24. Thị trấn Nông Cống gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Nông Cống

Huyện Nông Cống bao gồm 32 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 31 xã: thị xã Nông Cống, xóm Tân Phúc, thôn Tân Thọ, thôn Hoàng Sơn, xóm Tân Khang, buôn bản Hoàng Giang, xóm Trung Chính, buôn bản Trung Ý, thôn Trung Thành, xã Tế Tân, thôn Tế Thắng, làng mạc Tế Lợi, làng mạc Tế Nông, buôn bản Minh Nghĩa, xã Minh Khôi, xóm Vạn Hòa, buôn bản Trường Trung, xóm Vạn Thắng, làng mạc Trường Giang, làng mạc Vạn Thiện, làng Thăng Long, làng Trường Minh, thôn Trường Sơn, xóm Thăng Bình, làng Công Liêm, xóm Tượng Văn, thôn Thăng Thọ, xóm Tượng Lĩnh, xóm Tượng Sơn, buôn bản Công Chính, làng mạc Công Bình, Xã yên Mỹ.

25. Huyện Đông Sơn tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Đông Sơn

Huyện Đông Sơn bao gồm 15 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 14 xã: thị xã Rừng Thông, xã Đông Hoàng, buôn bản Đông Ninh, buôn bản Đông Khê, làng mạc Đông Hòa, làng Đông Yên, xóm Đông Minh, xóm Đông Thanh, thôn Đông Tiến, xã Đông Anh, xã Đông Thịnh, xã Đông Văn, xã Đông Phú, xã Đông Nam, buôn bản Đông Quang.

26. Huyện Quảng Xương gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Quảng Xương

Huyện Quảng Xương có 30 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 29 xã: thị xã Quảng Xương, làng mạc Quảng Tân, làng mạc Quảng Trạch, buôn bản Quảng Phong, buôn bản Quảng Đức, xóm Quảng Định, làng mạc Quảng Nhân, xóm Quảng Ninh, xã Quảng Bình, thôn Quảng Hợp, làng Quảng Văn, buôn bản Quảng Long, buôn bản Quảng Yên, xóm Quảng Hòa, xã Quảng Lĩnh, xóm Quảng Khê, làng Quảng Trung, buôn bản Quảng Chính, làng Quảng Ngọc, xã Quảng Trường, làng mạc Quảng Phúc, xóm Quảng Vọng, làng Quảng Giao, làng mạc Quảng Hải, xã Quảng Lưu, thôn Quảng Lộc, buôn bản Quảng Lợi, xóm Quảng Nham, làng mạc Quảng Thạch, thôn Quảng Thái.

27. Huyện Tĩnh Gia gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Tĩnh Gia

Huyện Tĩnh Gia có 34 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 33 xã: thị xã Tĩnh Gia, xóm Hải Châu, thôn Thanh Thủy, thôn Thanh Sơn, làng mạc Triêu Dương, buôn bản Hải Ninh, làng mạc Anh Sơn, buôn bản Ngọc Lĩnh, làng Hải An, xóm Hùng Sơn, Xã các Sơn, buôn bản Tân Dân, thôn Hải Lĩnh, xóm Định Hải, làng Phú Sơn, thôn Ninh Hải, thôn Nguyên Bình, làng mạc Hải Nhân, buôn bản Hải Hòa, thôn Bình Minh, làng mạc Hải Thanh, xã Phú Lâm, làng mạc Xuân Lâm, buôn bản Trúc Lâm, buôn bản Hải Bình, làng mạc Tân Trường, thôn Tùng Lâm, xóm Tĩnh Hải, xóm Mai Lâm, xã Trường Lâm, xóm Hải Yến, xã Hải Thượng, làng mạc Nghi Sơn, xã Hải Hà.