Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Ta có: cách sóng là khoảng cách giữa hai điểmgần nhau độc nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai đặc điểm đó cùng pha.


Bạn đang xem: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

*
*
*
*
*
*
*
*

Một âm bao gồm tần số khẳng định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1,v2, v3. đánh giá và nhận định nào dưới đây là đúng


Xem thêm: Trang Tuyển Sinh Trường Đại Học Xã Hội Và Nhân Văn, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Một sóng cơ học viral trong một môi trường thiên nhiên A có vận tốc vA với khi truyền trong môi trường xung quanh B có tốc độ vB = 2vA. Cách sóng trong môi trường xung quanh B sẽ:


Một sóng cơ có bước sóng λ1 truyền từ không khí vào nước. Lúc ở vào nước, fan ta đo được cách sóng λ2. Biết chiết suất của nước bằng 4/3. Bước sóng λ2 bằng:


Một nguồn xê dịch đặt trên điểm $O$ bên trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra giao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng với phương trình (u_O = Acosomega t). Sóng vì nguồn giao động này tạo nên truyền bên trên mặt chất lỏng bao gồm bước sóng $λ$ cho tới điểm $M$ bí quyết $O$ một khoảng $x$. Coi biên độ sóng và gia tốc sóng không đổi khi truyền đi thì phương trình dao động tại điểm $M$ là:


Một sóng ngang truyền trên mặt phẳng với tân số f = 10Hz. Tại 1 thời điểm nào đó một trong những phần mặt giảm của nước có ngoại hình như hình vẽ. Vào đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A mang lại vị trí cân bằng của D là 60cm và điểm C đang đi xuống qua vị trí cân bằng. Chiều truyền sóng và tốc độ truyền sóng là: