Blog

Hội chứng để mai tính trì hoãn sự thành công

Câu nói cửa miệng, hay những suy nghĩ để công việc ngày mai làm, hôm nay không phải ngày đẹp là thói quen hay thấy của người lười nhác, đây là căn bệnh chỉ muốn nhàn hạ, chính...

Vì sao người nghèo mãi vẫn nghèo còn người giàu ngày càng giàu hơn

Người giàu khi nhìn những vấn đề xung quanh, những tình huống xảy ra trong kinh doanh họ có thể rút ra những bài học riêng cho bản thân, biết nên học gì và bỏ đi những vấn đề...

Thành đạt và an nhàn không thể đến cùng lúc

Thường thì sự thành công, thành đạt luôn phải hi sinh một thứ gì đó, ta phải hết sức cố gắng làm việc. Thế nên sự thành đạt không bao giờ đến cùng lúc với an nhàn

Xem thêm