Blog

Những đặc điểm của người ngèo kiết xác

Người xưa có câu: “Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say xưa tối ngày”. Những người lười chắc chắn không bao giờ có thể là người giàu có. Không chịu cần cù lao động,...

Không có khó khăn sẽ không thể trưởng thành

Ai trong số chúng ta cũng đều gặp ít nhất một lần thất bại trong đời theo cách này hay cách khác, Chính từ những thất bại này làm ta rút ra kinh nghiệm để chín chắn hơn

Sống chỉ có một lần, bạn hãy làm những gì bạn muốn khi bạn còn có thể

Bạn còn trẻ, bạn có dư thời gian. Nhưng thời gian là có hạn. Bạn hãy làm những gì bạn muốn khi bạn còn có thể, khi bạn có đủ điều kiện để làm nó. Vì cả tôi và bạn đều đang sở...

Xem thêm