Basin là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Basin là gì

*
*
*

basin
*

basin /"beisn/ danh từ mẫu chậu chỗ trũng lòng chảo (địa lý,địa chất) giữ vực, bể, bồnriver basin: lưu lại vực sộngcoal basin: bể than vũng, vịnh nhỏ
cây húng quếbuilding basinụ tàubuilding basinxưởng đóng tàucatch basinchậu rửacatch basin skimmingmỡ ở bể tách bóc mỡsetting basinchậu lắng dầu <"beisn> danh từ o mẫu chậu, bồn trũng, bồn o bể chứa nước, chỗ trũng lòng chảo o (địa lý,địa chất) lưu vực, bể, bồn o vũng, vịnh nhỏ § aeolian basin : bồn gió tạo, bồn phong thành § artesian basin : bồn actezi, bồn tự lưu § catchment basin : bồn thu nước § clarifying basin : bể lắng, bể làm cho trong § closed basin : bồn kín đáo § coal basin : bể than § collection basin : bồn thu (nước) § decanting basin : bể lắng cạn § drainage basin : bồn bay nước, lưu vực tiêu nước § fault basin : bồn (do) đứt gãy § glacial basin : bồn sông băng § headwater basin : bồn thu nước, bồn đầu nguồn § intermount basin : bồn trũng giữa núi § lake basin : bể hồ § neve sầu basin : bồn tuyết hạt § oil basin : bồn trũng chứa dầu § petroleum basin : bồn trũng chứa dầu khí § reception basin : bồn thu nước § river basin : lưu vực sông § rochồng basin : bồn đá (bởi vì sông băng tạo thành) § runner basin : bể rót § sea basin : bồn biển § settling basin : bể lắng § structural basin : bồn cấu tạo § tidal basin : vũng nước triều § tongue like basin : bồn dạng lưỡi § basin of deposition : bồn trầm tích
*

Xem thêm: Bản Quyền World Cup 2018 Và Câu Chuyện 'Mua Đào Tết Đêm 30'

*

*

n.

a bowl-shaped vessel; usually used for holding food or liquids

she mixed the dough in a large basin

a natural depression in the surface of the lvà often with a lake at the bottom of it

the basin of the Great Salt Lake


File Extension Dictionary

Hydroxúc tích Modeling System (HEC-HMS) Basin Model Settings (U.S. Army Corps of Engineers)

English Synonym & Antonym Dictionary

basinssyn.: basinful lavatory river basin washbasin washbowl washstvà