BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 137/KH-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2021

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Mục tiêu, yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc chính sách,pháp luật về phòng, chống mua bán người; nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sungnhững quy định về công tác điều tra, truy tố, xét xử; tiếp nhận, xác minh , bảovệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Bạn đang xem: Báo cáo công tác phòng chống mua bán người

- Nâng cao hiệu quả công tác pháthiện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; ngănchặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nạnnhân và người thân của họ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở ViệtNam.

- Làm chuyển biến cơ bản về nhận thứcvà hành động trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bánngười, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

- Các ngành, các cấp, các tổ chức,đoàn thể nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp nhằm đảm bảothực hiện thắng lợi kế hoạch của Thành phố. Gắn việc thực hiện Chương trìnhphòng, chống mua người với các Chương trình mục tiêu khác như: Chương trìnhphòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, xoá đói, giảm nghèo... các Chươngtrình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

- Bảo đảm 100% tố giác, tin báo vềtội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, phânloại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

- Các vụ việc có dấu hiệu tội phạmmua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi cóđủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

- Công tác điều tra, truy tố, xét xửtội phạm mua bán người bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không đểxảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

- Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ ánmua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hàngnăm được giải , quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người hàng năm được giảiquyết, xét xử.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

2. Đổimới hình thức tuyên truyền, đảm bảo nội dung phong phú, thiết thực, có chiềusâu, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhất làphụ nữ, trẻ em vùng sâu, vùng xa, ít được tiếp xúc với thông tin về phòng,chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm mua bán người nói riêng. Gắnviệc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người vớiviệc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Quốc hội, Chính phủ vềcông tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, cácđiển hình tiên tiến, mô hình điểm, hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng, chốngtội phạm mua bán người.

4. Nângcao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đơn trìnhbáo mất tích... có dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Tiến hành đồng bộ cácbiện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lýnhững đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố (tậptrung các đường dây tội phạm mua bán người hoạt động có tổ chức, xuyên quốcgia), đảm bảo mọi hành vi mua bán người đều được phát hiện, xử lý nghiêmtheo đúng quy định của pháp luật. Lựa chọn các vụ án để tổ chức xét xử điểmnhằm tuyên truyền, giáo dục và răn đe các đối tượng phạm tội khác.

5. Tổchức tiếp nhận, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý đối với những nạn nhân bị mua bán trởvề tái hoà nhập cộng đồng. Nghiên cứu các chính sách khuyến khích các tổ chức,cá nhân trong và ngoài nước quan tâm, tài trợ cho Chương trình phòng, chống muabán người.

6. Chủđộng phối hợp với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong việc hỗtrợ thực hiện các dự án về truyền thông phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm,tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng hoàn thiện cơ chế chínhsách, xây dựng pháp luật... theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.Thực hiện nghiêm túc các Hiệp định, thỏa thuận, kế hoạch hợp tác song phương,đa phương giữa Việt Nam với các nước, nhất là: Kế hoạch về hợp tác song phương vềphòng, chống buôn bán người, bảo vệ các nạn nhân bị buôn bán giữa Việt Nam -Campuchia; Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Lào về phòng,chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Kế hoạch triển khai thựchiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻem, thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chốngmua bán người...

Thực hiện hiệu quả các điều ước quốctế đa phương về phòng, chống mua bán người, như: Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Nghị định thư vềngăn ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

Đẩy mạnh việc hợp tác, phối hợp, traođổi thông tin với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địaphương giáp biên giới đất liền với Trung Quốc, Campuchia, Lào để trao đổi kinhnghiệm, nắm tình hình, triển khai các biện pháp phối hợp đấu tranh chống tộiphạm, các văn bản có tính pháp quy, chế độ, chính sách, quy định về tiếp nhận,xác minh, bảo vệ và hỗ trợ mua bán người.

7. Nghiêncứu, kiến nghị, sửa đổi hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác phòng,chống mua bán người. Đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục, phổ biến những quyđịnh pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người.Nghiên cứu kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lýcon nuôi trên địa bàn Thành phố và con nuôi có yếu tố nước ngoài cũng như phòngngừa các hành vi mua bán trẻ em trong hoạt động cho nhận con nuôi.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an Thànhphố

- Thực hiện chức năng thường trực,tham mưu cho Ban chỉ đạo 138/TP tổ chức triển khai thực hiện Chương trìnhphòng, chống mua bán người năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 đến các sở, ban,ngành có liên quan.

- Định kỳ, tham mưu cho UBND Thànhphố, Ban chỉ đạo 138/TP mở đợt cao điểm, các chuyên đề có liên quan đến côngtác phòng, chống tội phạm mua bán người theo sự chỉ đạo của Bộ Công an.

- Tập trung triển khai các hoạt độngphòng ngừa xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ độngnắm chắc tình hình, tập trung điều tra, thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnhthông tin về địa bàn, tuyến trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểuhiện nghi vấn hoạt động mua bán người; tăng cường công tác quản lý xuất nhậpcảnh với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện,ngăn chặn tội phạm mua bán người.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng côngtác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân; thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thànhniên đi cùng nạn nhân, người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếpnhận, hỗ trợ nạn nhân và giải quyết vụ án theo quy định Hướng dẫn, chỉ đạo côngtác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của Luật phòng, chốngmua bán người và Luật Trợ giúp pháp lý.

- Tổ chức các hoạt động phòng ngừanghiệp vụ, tuần tra mật phục, kịp thời phát hiện, điều tra,xử lý triệt để những đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bánngười xảy ra trên địa bàn Thành phố. Không để hình thành các đường dây, ổnhóm tội phạm lớn về mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em.

- Phối hợp với các ngành nội chính,chọn đưa ra xét xử điểm, lưu động những vụ án phạm tội mua bán người để tuyêntruyền phòng ngừa và răn đe tội phạm. Đồng thời làm tốtcông tác bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em trong quá trình điều tra, truy tố,xét xử tội phạm mua bán người.

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửađổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người,nhất là liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhânbị mua bán. Nghiên cứu kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả côngtác quản lý con nuôi trên địa bàn Thành phố và con nuôi có yếu tố nước ngoàicũng như phòng ngừa các hành vi mua bán trẻ em trong hoạt động cho nhận connuôi.

- Tăng cường phối hợp với các ngành,địa phương, bộ đội biên phòng, lực lượng chức năng các nước, tổ chức Cảnh sátHình sự quốc tế (INTERPOL), Hiệp hội Cảnh sát quốc gia Đông Nam Á (ASEANAPOL),cơ quan chức năng của nước láng giềng, nước có đông nạn nhân là người Việt Namnhằm trao đổi thông tin, lập đường dây nóng, xác định cơ quan đầu mối thườngxuyên trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm, giải cứu, tiếpnhận, hồi hương nạn nhân bị mua bán trở về.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Kỹ Sư Thủy Lợi Ngành Công Trình

2. Sở Thông tinvà Truyền thông

- Tăng thời lượng, chất lượng đưa tinbài, chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài về phương thức, thủ đoạn, chínhsách pháp luật về phòng, chống mua bán người; Chỉ đạo cácnhà mạng viễn thông gửi tin nhắn tuyên truyền thông tin phòng, chống mua bánngười trên hệ thống điện thoại di động, đặc biệt là trong thời gian hưởng ứng “Ngàytoàn dân phòng, chống mua hán người - 30/7”.

- Nghiên cứu ứng dụng các trang mạngxã hội để tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bánngười. Xây dựng các tư liệu, tài liệu, Clip... phản ánh về công tác phòng,chống mua bán người và phương thức, thủ đoạn hoạt động củatội phạm mua bán người.

3. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo các phòng Lao động Thươngbinh Xã hội các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, thống kê số nạn nhân bịmua bán trở về để hỗ trợ chế độ theo quy định, tổ chức tuyên truyền, chăm sócsức khoẻ, dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xoá bỏ mặc cảmtạo điều kiện tái hoà nhập cộng đồng cho số phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về.

- Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưutrú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗtrợ nạn nhân theo quy định; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơquan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú.

- Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạovề kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân. Rà soát, đánhgiá các mô hình hỗ trợ nạn nhân hoạt động hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp đểnhân rộng; xây dựng mới các mô hình phù hợp đảm bảo tính thiết thực.

- Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền,phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người chongười dân ở địa bàn 14 xã.

- Tăng cường công tác quản lý, hướngdẫn hoạt động xuất khẩu lao động an toàn, không để tội phạm lợi dụng xuất khẩulao động, dịch vụ văn hóa, du lịch để lừa phụ nữ, trẻ em bóc lột tình dục, nôlệ tình dục và lao động cưỡng bức.

- Rà soát các mô hình, câu lạc bộphòng, chống mua bán người tại cộng đồng để duy trì nhân rộng các mô hình, câulạc bộ hoạt động hiệu quả.

4. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ban, ngànhThành phố nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định củapháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, nhất là Luậtphòng, chống mua bán người, các vấn đề nhạy cảm như: xuất khẩu lao động, kếthôn, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, du lịch, quản lý người lao động...cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của công tác đấu tranh phòng,chống mua bán người. Tổ chức tổng kết luật phòng, chống mua bán người.

- Rà soát, kiến nghị hoàn thiện cácquy định về quản lý hộ tịch đảm bảo tốt công tác phòng, chống mua bán người,tăng cường kiểm tra, tập huấn công tác hộ tịch, đăng ký kết hôn, cho, nhận connuôi có yếu tố nước ngoài.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổbiến pháp luật về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng; đổi mới hình thứctuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng địa phương, đối tượng.

- Thực hiện việc trợ giúp pháp lý chonạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công táctuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật phòng, chống muabán người nói riêng trong học sinh, sinh viên với nhiều hình thức, nội dungphong phú, thiết thực, phù hợp với từng cấp, từng ngành học.

6. Sở Y tế: Phối hợp với các cơ quan có liên quan quan tâm, khám chữa bệnh cho cácnạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về nhằm thực hiện có hiệu quả công táctiếp nhận, hỗ trợ, tái hoà nhập cộng đồng ổn định, bền vững.

7. Sở Văn hóa Thể thao, SởDu lịch: Tăng cường quản lý văn hóa, dulịch, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở; phối hợp với các sở, ban,ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtvề phòng, chống mua bán người và xâm hại tình dục trẻ em gắn với xây dựng phongtrào làng, thôn, tổ dân phố văn hóa.

8. Sở Tài chính,S Kế hoạch và Đầu tư

- Thẩm định, trình UBND Thành phố báocáo HĐND Thành phố quyết định giao dự toán chi ngân sách cho Công an Thành phố,các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã phục vụ công tácphòng, chống mua bán người theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn đơn vị sửdụng ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bảnhướng dẫn thực hiện.

- Tham mưu UBND Thành phố cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ kịp thời nhiệm vụ đột xuấthoặc theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo 138/TP và UBND Thành phố phục vụ công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn Thànhphố năm 2021.

9. Ban Thi đua khen thưởng Thànhphố: Phối hợp Công an Thành phố tham mưu UBND Thànhphố rà soát, báo cáo, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuấtsắc trong công tác phòng, chống mua bán người.

10. Ủy ban nhân dân các quận,huyện, thị xã: Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn,các ban, ngành, đoàn thể chủ động thực hiện tốt Kế hoạch năm 2021 của UBNDThành phố, lồng ghép thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người với cácChương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, xoá đói, giảm nghèo...các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên ràsoát, thống kê số nạn nhân bị mua bán trở về. Tạo điều kiện quan tâm, hỗ trợchăm sóc sức khoẻ, dạy nghề, giải quyết việc làm với các nạn nhân bị mua bán từnước ngoài trở về tái hoà nhập cộng đồng.

11. Đề nghị HộiLiên hiệp Phụ nữ

- Duy trì hoạt động có hiệu quả 15CLB phòng chống tội phạm mua bán người (sinh hoạt ít nhất 1 Quý 1 lần) tại 15 đơn vị điểm: Ba Đình, Sóc Sơn,Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoàng Mai, Ba Vì, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thường Tín,Phú Xuyên, Thanh Oai, Đan Phượng, Quốc Oai, Sơn Tây. Tổ chức sơ kết, đánh giá,rút kinh nghiệm về công tác xây dựng mô hình phòng chống tội phạm mua bán ngườicấp cơ sở.

- Duy trì và phát huy hiệu quả hoạtđộng của Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, chú trọng việc tư vấnpháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vựctư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền,phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về thủ đoạn, thay đổi hành vi phòng,chống mua bán người cho nhóm phụ nữ đặc thù, nhóm phụ nữ có nguy cơ cao bị muabán; gắn việc tuyên truyền phòng, chống mua bán người với tuyên truyền Luậtbình đẳng giới, Luật chống bạo lực gia đình...

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhândân, Tòa án nhân dân Thành phố: Đẩy nhanh tiến độ điềutra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm,không làm oan người vô tội; thống nhất xác định các vụ án điểm, được dư luận xãhội quan tâm để khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu đấutranh, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thànhủy: Tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí của Hà Nộiđẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người. Tổ chức tập huấn côngtác tuyên truyền pháp luật phòng, chống mua bán người cho đội ngũ báo cáo viên,tuyên truyền viên, phóng viên báo, đài của TW và Hà Nội; cho cấp ủy, cán bộkhoa giáo của quận, huyện, thị ủy, các sở, ngành Thành phố, các Đảng bộ khốitrực thuộc.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Thành phố và các tổ chức đoàn thể: Phối hợp vớicác sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công táctuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phương thức, thủ đoạnhoạt động của tội phạm mua bán người và các biện pháp phòng ngừa cho cán bộ,nhân viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể; lồng ghép, xã hội hóa côngtác phòng, chống tội phạm mua bán người, tránh trùng dẫm, phô trương hình thức.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Kinh phí thực hiện Chương trìnhphòng, chống mua bán người được sử dụng từ nguồn ngân sách của Trung ương, địaphương và các nguồn kinh phí khác theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nướctrên địa bàn. Cơ chế quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí Chương trìnhphòng, chống mua bán người được thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước.

V. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

2. Giao Cơ quan thường trực Ban chỉđạo 138/TP (Công an Thành phố), phối hợp với các sở, ngành, tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo Thànhphố chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan, quán triệt triển khai thực hiện tốtcác mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp/báo cáo UBND Thành phố, Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ theo quy định./.

Nơi nhận: - BCD 138/CP; - Bộ Công an: V01; - Đ.c Bí thư Thành ủy; - TTTU, TTHĐND TP; - Chủ tịch UBND TP; - Các PCT UBND TP; - V01-BCA; - VP Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố; - Thành viên BCD 138/TP; - BCD 138 các quận, huyện, thị xã; - VPUBND: CVP, các PCVP; NC, TKBT; - CATP (PV01-Đ3); - Lưu: VT, NC.