Bảng Lương Theo Vị Trí Việc Làm

Vị trí việc làm là địa thế căn cứ tuyển dụng, đánh giá, ban hành bảng lương new với công chức, viên chức. Vậy vị trí câu hỏi làm là gì?


*
Mục lục bài bác viết

Vị trí câu hỏi làm - Căn cứ phát hành bảng lương mới cho công chức, viên chức

1. Vị trí việc làm là gì?

1.1. Vị trí vấn đề làm của công chức

Vị trí bài toán làm là công việc gắn cùng với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức vào cơ quan, tổ chức, 1-1 vị.

Bạn đang xem: Bảng lương theo vị trí việc làm

(Theo khoản 3 Điều 7 pháp luật Cán bộ, công chức 2008)

1.2. Vị trí câu hỏi làm của viên chức

Vị trí câu hỏi làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn cùng với chức danh công việc và nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số số người làm việc, tổ chức cơ cấu viên chức để triển khai việc tuyển dụng, sử dụng và thống trị viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

(Theo Khoản 1 Điều 7 lao lý Viên chức 2010)

2. Căn cứ xác xác định trí việc làm

2.1. Căn cứ xác xác định trí việc làm công chức

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP, địa thế căn cứ xác xác định trí bài toán làm công chức gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức của cơ quan, tổ chức;

- mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, đồ sộ hoạt động; phạm vi, đối tượng người tiêu dùng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo lý lẽ của quy định chuyên ngành.

2.2. Căn cứ xác định vị trí việc làm viên chức

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-CP, căn cứ xác định vị trí vấn đề làm của viên chức gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

- mức độ phức tạp, tính chất, quánh điểm, bài bản hoạt động; phạm vi, đối tượng người tiêu dùng phục vụ; quy trình làm chủ chuyên môn, nhiệm vụ theo phương pháp của pháp luật chuyên ngành.

3. Phân loại vị trí câu hỏi làm

3.1. Phân một số loại vị trí việc làm với công chức

- Phân các loại theo cân nặng công việc:

+ Vị trí câu hỏi làm vày một người đảm nhiệm;

+ Vị trí vấn đề làm do không ít người dân đảm nhiệm;

+ Vị trí câu hỏi làm kiêm nhiệm.

- Phân các loại theo tính chất, câu chữ công việc

+ Vị trí vấn đề làm lãnh đạo, quản lý;

+ Vị trí bài toán làm nhiệm vụ chuyên ngành;

+ Vị trí bài toán làm nghiệp vụ trình độ dùng bình thường (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức triển khai cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và công sở và một trong những vị trí việc làm đặc điểm khác);

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

(Điều 5 Nghị định 62/2020/NĐ-CP)

3.2. Phân nhiều loại vị trí vấn đề làm với viên chức

- Phân một số loại theo cân nặng công việc:

+ Vị trí việc làm vày một tín đồ đảm nhận.

Xem thêm: "Người Viết Phần Mềm Tiếng Anh Là Gì ? File Mềm Tiếng Anh Là Gì

+ Vị trí việc làm do không ít người đảm nhận.

+ Vị trí câu hỏi làm kiêm nhiệm.

- Phân các loại theo tính chất, câu chữ công việc:

+ Vị trí bài toán làm lãnh đạo, quản ngại lý.

+ Vị trí vấn đề làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

+ Vị trí vấn đề làm chức danh công việc và nghề nghiệp chuyên môn dùng bình thường (hành chính, tổng hợp, cai quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, chiến lược tài chủ yếu và những vị trí câu hỏi làm không giữ lại chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

+ Vị trí bài toán làm hỗ trợ, phục vụ.

(Điều 5 Nghị định 106/2020/NĐ-CP)

4. Vị trí việc làm là địa thế căn cứ để ban hành lương new cho công chức, viên chức

Tại quyết nghị 27-NQ/TW năm 2018 vẫn nêu rõ: “Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí bài toán làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo vắt thế khối hệ thống bảng lương hiện tại hành; chuyển xếp lương cũ sang trọng lương mới, đảm bảo không thấp hơn tiền lương hiện tại hưởng”.