Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào excel

*


*
*
*

⇒ khóa học Kế Toán Online Trực tuyến đường 1 Kèm 1 Theo yêu thương Cầu⇒ khóa huấn luyện gia sư kế toán tận nơi 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu
mẫu bảng kê cài vào xuất kho Excel 2021 tiên tiến nhất

Mẫu bảng kê cài đặt vào xuất kho Excel 2021mới độc nhất giúp kế toán tài chính tự thiết lập bảng kê của sản phẩm & hàng hóa và thương mại & dịch vụ mua vào bán ra trên Excel để ship hàng cho việc kê khai thuế

Mẫu bảng kê cài đặt vào đẩy ra Excel 2021

1/ mẫu bảng kê sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại mua vào trênExcel

*

Bạn cầnđiền tin tức sau:

Người nộp thuế: Nhập thương hiệu công ty

Mã số thuế: Nhập mã số thuế

Tiếp theo phía dưới bảng kê hàng hóa, thương mại & dịch vụ mua vào bạn phải nhập

♦Số hóađơn: Của bạn bán

♦Ngày tháng lập hóađơn

♦Tên người bán

♦Mã số thuế fan bán

♦Doanh thu mua chưa tồn tại thuế

♦Thuế suất

♦Thuế GTGTđủđiều kiện khấu trừ

Sauđó in ra kẹp cùng rất tập hóađơnđầu vào của quý hoặc thángđó

2/ mẫu mã bảng kê hàng hóa, dịch vụ xuất kho trênExcel

*

Bạn cầnđiền thông tin sau:

Người nộp thuế: Nhập tên công ty của bạn

Mã số thuế:Nhập mã số thuế

Dướibảng kê sản phẩm hóa, dịch vụ xuất kho trênExcel chúng ta cầnđiền thông tin

♦ Số hóađơn của người mua

♦Ngày mon lập hóađơn

♦Tên tín đồ mua

♦Mã số thuế người mua

♦Doanh thu chưa thuế

♦Mức thuế suất

♦Thuế GTGT:Đầu ra

Sauđó in ra kẹp với tập hóađơnđầu ra của quý hoặc thángđó

Nếu chúng ta nào chưa tồn tại mẫu bảng kê mua vào bán raExcel rất có thể tải: Tạiđây

Sau lúc lập bảng kê cài đặt vào cung cấp raExcel bạn tải: phần mềm HTKK 2020

⇒ Lớp học kế toán thực hành - dạy kê khai làm báo cáo thuế phí chỉ với 500.000đ

⇒ học kế toán online - dạy 1 kèm 1 kế toán tài chính trưởng trực tiếp chỉ vấn đề trực tuyến đường qua mạng