BẢNG GIÁ THÙNG GIVI

E88M Miếng đệm tựa sườn lưng gắn thùng Givi E88M 390.000 Xem cụ thể E95M Miếng đệm tựa sống lưng đính thùng Givi E95M 530.000 Xem chi tiết K10N Thùng giữa Givi - K10N 700.000 Xem chi tiết G10N Thùng thân Givi G10N 600.000 Xem cụ thể B27N-S Thùng Givi B27 - Clachồng (Có đèn) 1.200.000 Xem chi tiết B27N Thùng Givi B27 - Claông xã (Không đèn) 910.000 Xem cụ thể B270N Thùng Givi B270N 1.300.000 Xem cụ thể B32N-ADV Thùng GiVi B32 Bold Advance 1.810.000 Xem cụ thể B32N Thùng Givi B32N - Bold (Không đèn) 1.280.000 Xem chi tiết B34N Thùng GiVi B34N 1.600.000 Xem chi tiết B34NT Thùng GiVi B34NT 1.450.000 Xem chi tiết B360N Thùng Givi B360N (Không đèn) 1.600.000 Xem cụ thể B360NT Thùng Givi B360NT (Không đèn) 1.600.000 Xem cụ thể E10N Thùng Givi E10N 640.000 Xem cụ thể E20N Thùng Givi E20N - Easy (Không đèn) 810.000 Xem cụ thể E21N Thùng Givi E21N - Cruiser (Không đèn) 2.730.000 Xem chi tiết E22N-S Thùng Givi E22N (Có đèn) 3.260.000 Xem chi tiết E22N Thùng Givi E22N (Không đèn) 3.150.000 Xem cụ thể E250N Thùng Givi E250N - Wildmèo (Không đèn) 950.000 Xem chi tiết E250N2 Thùng Givi E250N2 - Wildcát (Không đèn) 930.000 Xem cụ thể E26N Thùng givi E26N - Micro (Không đèn) 780.000 Xem cụ thể E26X Thùng Givi E26X - Micro (Không đèn) 770.000 Xem chi tiết E30RN-S3 Thùng Givi E30R - Tour II (Có đèn) 1.2đôi mươi.000 Xem cụ thể E30RN Thùng Givi E30R - Tour II (Không đèn) 960.000 Xem chi tiết E30T Thùng Givi E30T - Tour (Không đèn) 9đôi mươi.000 Xem cụ thể E340N Thùng Givi E340 - Vision (Không đèn) 1.170.000 Xem chi tiết E350N-S Thùng Givi E350 - Flow (Có đèn) 1.350.000 Xem cụ thể E350N Thùng Givi E350 - Flow (Không đèn) 1.150.000 Xem chi tiết E350RN-S3 Thùng Givi E350R - Flow II (Có đèn) 1.480.000 Xem chi tiết E350RN Thùng Givi E350R - Flow II (Không đèn) 1.270.000 Xem cụ thể E43NML Thùng Givi E43NML - Mulebox 1.400.000 Xem cụ thể E43NTL Thùng Givi E43NTL 1.400.000 Xem chi tiết E43NTL-ADV Thùng Givi E43NTL-ADV 2.550.000 Xem chi tiết E450N-S Thùng Givi E450 - Simply II (Có đèn) 1.580.000 Xem cụ thể E450N Thùng Givi E450 - Simply II (Không đèn) 1.420.000 Xem chi tiết GuruGivi Thùng Guru Givi 1.600.000 Xem chi tiết Trọn cỗ sản phẩm 48.460.000đ