153 CÂU HỎI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Trắc nghiệm xấp xỉ điều hòa gồm đáp án năm 2021

Với cỗ Trắc nghiệm giao động điều hòa tất cả đáp án năm 2021 để giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kỹ năng bài học với ôn luyện để đạt kết quả cao trong số bài thi môn thiết bị Lí lớp 12.

Bạn đang xem: 153 câu hỏi dao động điều hòa

*

Câu 1: Phương trình xấp xỉ của một vật giao động điều hòa là: x = - 5cos(10πt + π/6) cm. Chọn giải đáp đúng:

A. Biên độ A = -5 cm

B. Pha thuở đầu φ = π/6 (rad)

C. Chu kì T = 0,2 s

D. Li độ thuở đầu x0 = 5 cm

Hiển thị đáp án

- Viết lại phương trình:

*

- cho nên ta có:

*

Chọn giải đáp C


Câu 2: Một vật xấp xỉ điều hòa cùng với phương trình: x = 6cos2(4πt + π/6) cm. Quãng đường vật đi được vào 0,125 s kể từ thời điểm t = 0 là:

A. 6cm B. 4,5cm

C. 7,5cm D. 9cm

Hiển thị đáp án

-Phương trình:

*

*

- cơ mà t = 0,125 = T/2 yêu cầu S = 2.3 = 6 cm

Chọn câu trả lời A


Câu 3: Một chất điểm giao động điều hoà cùng với chu kì 1,25 s cùng biên độ 5 cm. Vận tốc lớn tuyệt nhất của chất điểm là:

A. 25,1 cm/s. B. 2,5 cm/s.

C. 63,5 cm/s. D. 6,3 cm/s.

Hiển thị đáp án

*

*

Chọn lời giải A


Câu 4: Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. Quãng con đường vật đi được trong 2,5t là:

A. 10 cm. B. 50 cm.

C. 45 cm. D. 25 cm.

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

Chọn đáp án B


Câu 5: Một vật nhỏ dại dao động cân bằng trên trục Ox theo phương trình x = Acos (ωt + φ). Tốc độ của vật có biểu thức là:

A. V = ωAcos (ωt +φ).

B. V = –ωAsin (ωt +φ).

C. V = –Asin (ωt +φ).

D. V = ωAsin (ωt +φ).

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp B


Câu 6: Một chất điểm xấp xỉ điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của hóa học điểm trong một chu kì giao động là:

A. 10 cm. B. 30 cm.

Xem thêm: Giá Địu Em Bé - Địu Em Bé An Toàn, Chính Hãng, Giá Tốt

C. 40 cm. D. Trăng tròn cm.

Hiển thị đáp án

Câu 7: Một vật nhỏ dại dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bởi s). Trên t = 2 s, pha của dao động là:

A. 10 rad. B. 40 rad.

C. đôi mươi rad. D. 5 rad.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Một vật giao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Vận tốc của vật có mức giá trị cực to là bao nhiêu?

A. –5π cm/s. B. 5π cm/s.

C. 5 cm/s. D. 5/π cm/s.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Chọn một chất điểm dao động điều hòa bên trên đoạn trực tiếp MN dài 6 centimet với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời hạn là lúc hóa học điểm tất cả li độ 3√3/2 cm và chuyển động ngược chiều cùng với chiều dương mà mình đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là:

A. X = 3sin(4πt + π/3) cm

B. X = 3cos(4πt + π/6) cm

C. X = 3sin(4πt + π/6) cm

D. X = 3cos(4πt + 5π/6) cm

Hiển thị đáp án

Câu 10: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao hễ được 1/6 chu kì vật bao gồm li độ √3/2 cm. Biên độ xấp xỉ của vật dụng là:

A. 2√2 centimet B. √3 cm

C. 2 cm D. 4√2 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ của dao động:

*

- tốc độ biến thiên sớm trộn π đối với li độ nên:

*

- Phương trình giao động của vật:

*

Chọn lời giải B


Câu 12: Một vật giao động điều hòa với phương trình dạng cos. Lựa chọn gốc tính thời gian khi đồ dùng đổi chiều vận động và lúc đó vận tốc của vật đang có giá trị dương. Pha thuở đầu là:

A. -π/2 B. -π/3

C. π D. π/2

Hiển thị đáp án

- trang bị đổi chiểu hoạt động tại địa điểm biên:

*

- tốc độ của vật đang xuất hiện giá trị dương khi:

*

- tại thời điểm lúc đầu (t = 0):

*

Chọn câu trả lời C


Câu 13: Một vật dao động điều hòa với gia tốc góc 5 rad/s. Lúc vật trải qua li độ 5 centimet thì nó có vận tốc là 25 cm/s. Biên độ xê dịch của thiết bị là:

A. 5√2 centimet B. 10 cm

C. 5,24 centimet D. 5√3 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ xấp xỉ của vật:

*

Chọn lời giải A


- Áp dụng hệ thức tự do giữa vận tốc và gia tốc:

*

Chọn giải đáp B


- Biên độ dao động:

*

- Tần số góc:

- pha ban đầu:

+ tại thời điểm ban sơ t = 0 :

*

- Phương trình xấp xỉ của vật:

*

Chọn giải đáp A


Câu 16: Một vật xấp xỉ điều hoà tần số f = 2 Hz. Vận tốc cực đại bằng 24π cm/s. Biên độ xấp xỉ của đồ vật là

A. A = 4m. B. A = 4cm.

C. A = 6m. D. A = 6cm.

Hiển thị đáp án

- Biên độ dao động của thiết bị là:

*

Chọn câu trả lời D


- Ta có:

*

*

- Lại có:

*

⇒ trên t1 thì thiết bị sẽ cùng vị trí với đồ dùng tại thời khắc t = T/6.

- trên t1 vật có li độ: x0 = A.

- Vậy trên thời điểm ban đầu t0 vật sẽ sở hữu được li độ là:

*

Chọn giải đáp A


Câu 18: Một vật xê dịch điều hòa theo phương trình gồm dạng x = Acos(ωt+φ). Vật gồm biên độ dao động bằng 6 cm, pha ban sơ bằng π/6, tần số xấp xỉ √6 Hz. Phương trình vận tốc của giao động là:

*

*

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

*

Chọn câu trả lời D


- Ta có:

*

*

Chọn lời giải C


*

Chọn câu trả lời C


- Ta có:

*

*

Chọn câu trả lời D


*

Chọn đáp án B


- Quãng đường vật đi được trong thời gian T/4 là:

*

Chọn đáp án C


*

*

Chọn câu trả lời C


- Ta có:

*

Chọn giải đáp C


- Ta gồm trong thời gian Δt thì đồ gia dụng đi được một góc:

*

*

*

Chọn đáp án A


- Áp dụng vòng tròn lượng giác trong xê dịch cơ:

+ Chu kỳ xấp xỉ của mạch là:

*

+ Biểu diễn trê tuyến phố tròn lượng giác ta có:

*

- trong 1s vật đi qua vị trí x = +1 cm 5 lần.

Chọn giải đáp D


Câu 28: Một hóa học điểm dao động điều hòa cùng với phương trình x = 4√2cos(5πt - 3π/4), (x tính bởi cm; t tính bằng s).