Âm học kiến trúc pdf

Ebook Cơ sở âm học kiến trúc - Thiết kế chất lượng âm: Phần 1 bao gồm 5 chương đầu trình bày về những khái niệm cơ bản; vật liệu và kết cấu hút âm; thiết kế lượng âm nhà hát ngoài trời (truyền âm ngoài trời); thiết kế chất lượng âm trong phòng; tiêu chuẩn đánh giá định lượng chất lượng âm trong phòng.

Category Tài liệu Kiến trúc - Xây dựng

Page count 152

File type PDF

File size 10.11 M

Tên tệp 968455 pdf


Yamaha grande giá bao nhiêu 2015
  • Cách bảo quản tổ yến thô
  • Bộ đội đặc công là gì
  • Điện thoại cho người già 2019